Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2018

  1. SZABÓ, Péter, Silvie SUCHÁNKOVÁ, Lucie KŘÍŽOVÁ, Martin KOTAČKA, Martina KVARDOVÁ, Martin MACEK, Jana MÜLLEROVÁ a Rudolf BRÁZDIL. More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 2018, 2018, roč. 51, č. 3, s. 175-189. ISSN 0161-5440. doi:10.1080/01615440.2018.1444523.
  2. 2017

  3. KVARDOVÁ, Martina. Epigrafické památky v charvátských obcích do roku 1900. In Lenka Kopřivová, Eliška Leisserová. Barvy chorvatské Moravy. 1. vyd. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR z.s., 2017. s. 232-250, 19 s. ISBN 978-80-270-3248-8.
  4. 2015

  5. KVARDOVÁ, Martina. Analýza jistého lékařského jádra z přelomu 18.-19. století. In Léčení a léčitelství v lidové tradici, Uherské Hradiště, 2.-3. června 2015. 2015.
  6. KVARDOVÁ, Martina. Podrobná analýza jistého lékařského rukopisu z přelomu 18.-19. století s důrazem na léčebné praktiky Křišťana z Prachatic. In Číhal, Petr (ed.). Léčení a léčitelství v lidové tradici. Vydání první. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. s. 215-226, 12 s. ISBN 978-80-87671-22-1.
  7. KVARDOVÁ, Martina. Soubor sepulkrálních památek z 16. a 17. století v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích. Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 425-455. ISSN 1803-7429.
  8. KVARDOVÁ, Martina. Zvony kostelů sv. Václava ve starém i novém Bítově. In Führer, Lukáš; Musilová, Ivana; Voborný, Josef; Červená, Radana. Datum per manus. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 399-415, 17 s. ISBN 978-80-86736-45-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2020 14:09