Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0207-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022.
 2. 2021

 3. KISSOVÁ, Lenka a Katarína SLEZÁKOVÁ. BeIN: Teaching teachers how to build inclusive class climate. In International Scientific Conference ICOLLE 2021. 2021.
 4. JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Dětská skupina jako kolektivita. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2021, roč. 57, č. 5, s. 557-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.042.
 5. DLOUHÁ, Dana, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka KISSOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ a Lenka FELCMANOVÁ. Dobrá praxe v online prostředí s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.
 6. SLEZÁKOVÁ, Katarína a Lenka KISSOVÁ. Hranice inkluzivního vzdělávání v představách pracovníků a pracovnic základních škol. In 29. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021.
 7. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 8. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 9. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe - sdílení praxe v inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 270 s.
 10. 2020

 11. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dana DLOUHÁ a Martin VRUBEL. BeIN - Výzvy inkluze a jak na ně - dobrá praxe v inkluzivním vzdělávání & Sumář dobré praxe. 2020.
 12. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: MUNI Press, 2020. 90 s. ISBN 978-80-210-9624-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
 13. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: MUNI Press, 2020. 90 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
 14. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9625-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
 15. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
 16. JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Hrajeme si spolu nebo vedle sebe? Socializace dětí do tří let v zařízeních denní péče. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 17. KISSOVÁ, Lenka a Katarína SLEZÁKOVÁ. Je to „jen“ asistentka: Dobrá praxe a spolupráce s asistenty/kami pedagoga v inkluzivním vzdělávání z pohledu praktiků v České republice. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 18. SLEZÁKOVÁ, Katarína a Lenka KISSOVÁ. “She’s just an Assistant ”: Teacher Assistants in Inclusive Education from the Perspective of Practitioners in the Czech Republic. In EC E R Network 04 - Inclusive Education Online Meeting. 2020.
 19. 2019

 20. SLEZÁKOVÁ, Katarína a Lucie GRŮZOVÁ. Current Issues of Early Childhood Education and Care in the Czech Republic. In ICERI - International Conference of Education, Research and Innovation. 2019. ISBN 978-84-09-14755-7. doi:10.21125/iceri.2019.1235.
 21. SLEZÁKOVÁ, Katarína. Doing Difference: Ethnomethodology, Discursive Psychology and Early Care. In ATGENDER Spring Conference 2019: Feminist Teaching Through Emotions, Feelings and Affects. 2019.
 22. SLEZÁKOVÁ, Katarína. Mothers ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019, roč. 51, č. 6, s. 623-641. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.6.26.
 23. 2018

 24. KAMPICHLER, Martina a Katarína SLEZÁKOVÁ. Habitual and value bonding between parents and ECEC institutions and its consequences in the diversifying ECEC system in the Czech Republic. In EECERA 18th Conference, Budapest, Hungary 28th August - 31st August 2018. 2018.
 25. 2015

 26. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ a Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015. 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9.
 27. SLEZÁKOVÁ, Katarína. What Am I or What Am I Not… Intra-sections od Class, Ethnicity and Gender. In K. Nedbálková, K. Sidiropulu Janku. Doing Research, Making Science. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita, 2015. s. 117-139. ISBN 978-80-7325-389-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 08:50