Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR a Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 38 s.
 2. 2016

 3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK, Rudolf BURGR a Pavel SEDLÁČEK. Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016.
 4. 2012

 5. BURGR, Rudolf. Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků. In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-151. ISBN 978-80-210-5825-5.
 6. ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Organizace práce v redakci. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 153-183, 30 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
 7. BURGR, Rudolf. Vybrané aspekty vývoje české publicistiky po roce 1989. In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 57-87. ISBN 978-80-210-5825-5.
 8. 2007

 9. MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007.
 10. BURGR, Rudolf. 10 let Fakulty sociálních studií v Brně - 10 let samostatné katedry mediálních studií a žurnalistiky. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 15:11