Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HRADCOVÁ, Dana a Michal SYNEK. Between silence and re-describing matters of care: An attempt at ethnography of cognitive disability. In Workshop “The Practices and Politics of Description”, University of Liverpool, Liverpool, UK. 2019.
 2. SYNEK, Michal, Dana HRADCOVÁ, Radek CARBOCH a Dita JAHODOVÁ. Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2019, roč. 55, č. 5, s. 587–614. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2019.55.5.478.
 3. KONOPÁSEK, Zdeněk, Radek CARBOCH, Dana HRADCOVÁ a Michal SYNEK. Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích. In 21. Pracovní konference Biografu. 2019.
 4. 2018

 5. HRADCOVÁ DANA, Michal SYNEK, Dita JAHODOVÁ a Radek CARBOCH. In between silence and re-describing matters of care: An attempt at ethnography of cognitive dis/ability. In EASST Conference 2018, Lancaster, UK. 2018.
 6. KONOPÁSEK, Zdeněk, Michal SYNEK a Radek CARBOCH. Making clients to decide for themselves: Turning people with learning difficulties into “modern subjects”. In EASST Conference 2018, Lancaster, UK. 2018.
 7. SYNEK, Michal, Dana HRADCOVÁ, Radek CARBOCH a Dita JAHODOVÁ. Mezi tichem a záležitostmi péče: Etnografie kognitivní dis/ability. In Konference ČSS 2018. 2018.
 8. SYNEK, Michal. Perfect etiquette : On diplomatically arguing with members. Medicine Anthropology Theory, 2018, roč. 5, č. 1, s. 25-49. ISSN 2405-691X. doi:10.17157/mat.5.1.500.
 9. 2017

 10. ILIFFE, Steve, Jane WILCOCK, Michal SYNEK, Radek CARBOCH, Dana HRADCOVÁ a Iva HOLMEROVÁ. Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, SAGE Publications Inc, 2017. ISSN 1471-3012. doi:10.1177/1471301217697802.
 11. SYNEK, Michal, Dana HRADCOVÁ, Dita JAHODOVÁ a Radek CARBOCH. Koordinace služeb pro lidi žijící s demencí: Poznámky k (ne)soudržnosti pečování. In 19. Pracovní konference Biografu, Chotěboř 2017. 2017.
 12. SYNEK, Michal, Dana HRADCOVÁ, Dita JAHODOVÁ a Radek CARBOCH. O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí. Biograf, Časopis Biograf o.s., 2017, roč. 2017, 65-66, s. 5–49. ISSN 1211-5770.
 13. SYNEK, Michal a Radek CARBOCH. Peik Ingman – Terhi Utriainen – Tuija Hovi – Mans Broo (eds.), The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion versus Secularity Debate, Sheffield – Bristol: Equinox Publishing 2016, ix + 281 s. Religio : revue pro religionistiku, Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 2, s. 215-219. ISSN 1210-3640.
 14. SYNEK, Michal. Valuable buildings, disabled people: Tinkering with maintenance and care in situations of socio-material oppression. In Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Boston 2017. 2017.
 15. 2016

 16. SYNEK, Michal a Dana HRADCOVÁ. How to make homey meal in not-so-homey kitchen: Home metaphors in repertoires of institutional dining. In American Studies Association Annual Meeting Denver 2016, Critical Disability Studies Caucus. 2016.
 17. 2014

 18. SYNEK, Michal a Radek CARBOCH. Profesní slepota a režimy spěchu : Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. Biograf, Časopis Biograf o.s., 2014, roč. 2014, č. 60, s. 5-37. ISSN 1211-5770.
 19. SYNEK, Michal. Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. In 16. Pracovní konference Biografu, Hoješín u Seče 2014. 2014.
 20. 2012

 21. SYNEK, Michal. Doktrína a politika lhaské debaty : obraz samjäské tradice v kronice Baže. Sacra, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2012, roč. 10, č. 1, s. 5-32. ISSN 1214-5351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2020 17:50