Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LÁBR, Karel, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika ŠPINAROVÁ, Filip MÁLEK, Ondřej LUDKA, Jindřich JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ a Růžena LÁBROVÁ. Diabates mellitus u chronického srdečního selhání a kombinace s natriuretickým peptidem jako prediktor dvouleté prognózy. In XL. Konference České společnosti pro hypertenzi, XXXII. Konference České asociace preventivní kardiologie ČKS pořádané ve spolupráci s Českou asociací srdečního selhání ČKS. 2023.

  2018

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Růžena LÁBROVÁ. Edoxaban. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2018, roč. 20, č. 4, s. 207-210. ISSN 1212-7299.
  2. LÁBR, Karel, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, F. MÁLEK, Monika ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Renal Functions and Prognosis Stratification in Chronic Heart Failure Patients and the Importance of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin. Kidney and Blood Pressure Research. Basel: Karger, 2018, roč. 43, č. 6, s. 1865-1877. ISSN 1420-4096. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000495819.

  2017

  1. NOVÁK, Miroslav, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Milan JUHÁS. Antiarytmika. In Vítovec Jiří, Špinar Jindřich, Špinarová Lenka a kolektiv. Farmakoterapie kardiovaskulárních nemocí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 125-158. ISBN 978-80-247-4713-2.
  2. LÁBR, Karel, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, F. MÁLEK, Monika ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Betablokátory v registru chronického srdečního selhání FAR NHL. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 1, s. 68-72. ISSN 1212-4540.
  3. LÁBROVÁ, Růžena a Karel LÁBR. Edoxaban – farmakologický profil. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 1, s. 45-50. ISSN 1212-4540.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Růžena LÁBROVÁ. Katetrizační ablace fibrilace síní a přímá antikoagulancia. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 3, s. 183-186. ISSN 1212-4540.
  5. LÁBROVÁ, Růžena. Upstream terapie u fibrilace síní, co nového? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2017, roč. 19, č. 4, s. 231-236. ISSN 1212-4540.

  2016

  1. LÁBROVÁ, Růžena a Jindřich ŠPINAR. Antikoagulace, antiagregace nebo obojí u pa cientů s ischemickou chorobou srdeční a fi brilací síní. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 47-51. ISSN 2336-288X.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Růžena LÁBROVÁ. Dapagliflozin a studie DECLARE – budoucnost léčby diabetes mellitus? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2016, roč. 18, č. 2, s. 119-124. ISSN 1212-4540.

  2015

  1. MIHALOVÁ, Zuzana, Jiří HLÁSENSKÝ, Růžena LÁBROVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ondřej LUDKA. Skórovací systémy u fibrilace síní. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 121-125. ISSN 2336-288X.

  2014

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ŠPÁC a Alena ONDREJKOVÁ. The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology. Ontario: Pulsus Group, 2014, roč. 20, č. 1, s. 662-673. ISSN 1205-6626.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Růžena LÁBROVÁ. Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, č. 1, s. 106-110. ISSN 1801-1209.

  2013

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 20-25. ISSN 1801-1209.

  2012

  1. LÁBROVÁ, Růžena a Jindřich ŠPINAR. Antikoagulační terapie a fibrilace síní. Kardiologická revue. Praha: Ambit media, a.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 79-86. ISSN 1212-4540.
  2. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, R. KARLÍK, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. Lze stanovením biomarkerů odhadnout prognózu pacientů s fibrilací síní? In XXIX. konference České společnosti pro hypertenzi; XXI. konference České společnosti pro hypertenzi; XVII. konference České společnosti pro hypertenzi, Český Krumlov. 2012.
  3. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. LZE STANOVENÍM RIZIKOVÝCH FAKTORŮ A DYNAMIKY BIOMARKERŮ ODHADNOUT ÚSPĚŠNOU LÉČBU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ? In ČTYŘICET LET KOMISE EXPERIMENTÁLNÍ KARDIOLOGIE: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme, Vranovská Ves. 2012.

  2011

  1. ŠPINAR, Jindřich a Růžena LÁBROVÁ. Antikoagulační terapie u fibrilace síní. Remedia. 2011, roč. 21, č. 2, s. 168-170. ISSN 0862-8947.
  2. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. BOTHOVÁ, Pavla, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Dale Robert KALINA, Klára HONZÍKOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral analysis at respiratory and 0.1 Hz frequencies. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl 1, s. S103-S111, 9 s. ISSN 0862-8408.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Růžena LÁBROVÁ. Fibrilace síní a studie ATHENA. Farmakoterapie. 2010, č. 4, s. 470-471.
  3. LÁBROVÁ, Růžena. Fibrilace síní v době katétrové ablace. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, č. 8, s. 871-879.
  4. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, Radim KARLÍK, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. In there a benefit in prognosis of NT-pro BNP and CRP assessment in patients with atrial fibrillation? 2010. ISSN 0195-668X.
  5. KAŇOVSKÝ, Jan, Růžena LÁBROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Klinický projekt Pharaoh - farmakoterapie pacientů s kombinací fibrilace síní a hypertenze. 2010. ISSN 0010-8650.
  6. HONZÍK, P., Lubomír KŘIVAN, Petr LOKAJ, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Logit and Fuzzy Models in Data Analysis: Estimation of Risk in Cardiac Patients. Physiological Research. 2010, roč. 59, suppl. 1, s. "S89"-"S96", 8 s. ISSN 0862-8408.
  7. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Nataša HONZÍKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Vývoj autonomních parametrů u pacientů po infarktu myokardu s ST elevacemi. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2010, roč. 56, č. 5, s. 392-396. ISSN 0042-773X.

  2009

  1. ŠPINAR, Jindřich a Růžena LÁBROVÁ. ACTIVE 1 a upstream terapie. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, roč. 8, č. 6, s. 325-327. ISSN 1213-807X.
  2. LÁBROVÁ, Růžena a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory ACE, sartany a fibrilace síní. Interní medicina pro praxi. 2009, roč. 11, 7-8, s. 327-331. ISSN 1212-7299.

  2008

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Martin FIALA, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Bezprostřední slouhodobé výsledky rediofrekvenční katetrové ablace paroxyzmální fibrilace síní. Intervenční a akutní kardiologie. 2008, roč. 7, suppol. A, s. 13-14.
  2. KAŇOVSKÝ, Jan, Růžena LÁBROVÁ, Petr LOKAJ, Radim KARLÍK a Jindřich ŠPINAR. Enter data of the atrial fibrillation registry at the high-specializad cardiology department. Slovenska kardiologia. 2008, roč. 5, suppl.1, s. 47.
  3. LÁBROVÁ, Růžena. Fibrilace síní - kardiovaskulární epidemie. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 1, s. 12-13. ISSN 0042-773X.
  4. LÁBROVÁ, Růžena a Jindřich ŠPINAR. Katetrizační ablace fibrilace síní. Kardiol. Rev. 2008, roč. 10, č. 3, s. 103-110. ISSN 1801-8653.
  5. LÁBROVÁ, Růžena, Martin FIALA, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Nefarmakologická léčba paroxysmální fibrilace síní na IKK FN Brno-Bohunice. In XVI. Výroční sjezd ČKS, Program a abstrakta. 2008.
  6. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, Martin FIALA a Ondřej TOMAN. Přechodné elevace STT úseků jako komplikace izolace plicních žil pro paroxysmální fibrilaci síní. Intervenční a akutní kardiologie. 2008, roč. 7, suppl. C, s. 14. ISSN 1213-807X.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Martin FIALA, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrová ablace paroxyzmální fibrilace síní konvenční metodou, bezprostřední a dlouhodobé výsledky. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 10, s. 953-960. ISSN 0042-773X.
  8. TOMAN, Ondřej, Martin FIALA, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK, J. NOVÁČKOVÁ, L. RYBKA a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrové ablace v hloubi koronárního sinu a ve velké srdeční žíle,. Interv Akut Kadiol. 2008, roč. 1, suppl.A, s. 25.
  9. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Radiofrequency catheter ablation for typical atrial flutter as a first line treatment of choice. Slovenska kardiologia. 2008, roč. 5, suppl. 1, s. 47.
  10. LÁBROVÁ, Růžena a Jindřich ŠPINAR. Srdeční selhání a fibrilace síní. Cor et Vasa. 2008, roč. 50, č. 10, s. 385-392. ISSN 0010-8650.
  11. LÁBROVÁ, Růžena, Martin FIALA, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. ST segment elevation on surface ECG as a complication of pulmonary vein ablation in patients with paroxysmal atrila fibrillation. Acute cardiac care. 2008, roč. 10, suppl.3, s. 102. ISSN 1748-2941.
  12. KAŇOVSKÝ, Jan, Růžena LÁBROVÁ, Petr LOKAJ, Radim KARLÍK a Jindřich ŠPINAR. Terapie fibrilace síní inhibitory ACE a blokátory ATII u hypertoniků. Pilotní data. Cor et Vasa. 2008, roč. 50, č. 9, s. 160.
  13. KAŇOVSKÝ, Jan, Růžena LÁBROVÁ, Petr LOKAJ, Radim KARLÍK a Jindřich ŠPINAR. Vstupní data souboru pacientů v registru fibrilace síní na kardiologickém pracovišti. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.

  2007

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Catheter ablation of cavotricuspid isthmus for typical atrial flutter at Department of Cardiology, University Hospital Brno. Bratislava Medical Journal. 2007, roč. 108, č. 1, s. 32-33. ISSN 1336-0345.
  2. LÁBROVÁ, Růžena. Epidemiologie fibrilace síní. Postgraduální medicína. 2007, roč. 9, č. 9, s. 969-975. ISSN 1214-7664.
  3. LÁBROVÁ, Růžena. Epidemiologie fibrilace síní. Kardiologická revue. 2007, roč. 5, č. 5, s. 6-10. ISSN 1801-8653.
  4. LÁBROVÁ, Růžena. Katetrová ablace - možnost léčby chronické fibrilace síní. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 3, s. 217-219. ISSN 0042-773X.
  5. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Katetrová ablace typického flutteru síní jako léčebná metoda první volby. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 59. ISSN 0010-8650.
  6. LÁBROVÁ, Růžena. Léčba fibrilace síní v době katetrové ablace. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 9, s. 923-924. ISSN 0042-773X.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Martin FIALA, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. První zkušenosti radiofrekvenční katetrové ablace fibrilace síní. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 9, s. P50-51, 2 s. ISSN 0042-773X.
  8. TOMAN, Ondřej, Martin FIALA, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK, J. NOVÁČKOVÁ, Lukáš RYBKA a Jindřich ŠPINAR. Utilisation of multi-polar mapping catheter Mesh Mapper in isolation of pulmonary veins. Bratisl Lék Listy. 2007, roč. 108, č. 1, s. 50. ISSN 1336-0345.

  2006

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva MADĚROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Greater intima-media thickness is associated with higher age, body mass index, blood pressure and reduced baroreflex sensitivity. 2006.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Z NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva MADĚROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Greater intimamedia thickness is associeted with higher age, body mass index, blood pressure and reduced baroreflex sensitivity. 2006.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Z NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotic intima-media thickness in normotensives and hypertensives. 2006.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotid intima-media thickness in normotensives and hypertensives. In IFMBE Proceedings of ESGCO 2006. 1. vyd. Jena: IEEE EMB, 2006, s. 11-14.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of Age, Body Mass Index, and Blood Pressure on the Carotid Intima-Media Thickness in Normotensives and Hypertensives. Biomedizinische Technik. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006, roč. 51, č. 4, s. 159-162. ISSN 0013-5585.
  6. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Léčba akcesorních drah radiofrekvenční katetrovou ablací na IKK FN Brno-Bohunice v období 1995-2005. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4,, s. 60.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Nefarmakologická léčba flutteru síní I. typu na IKK Brno. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 11, s. 1114-1115.
  8. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrová ablace atrioventrikulárních akcesorních drah na IKK FN Brno-Bohunice. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 5, s. 22. ISSN 1213-807X.

  2005

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent Relationship between the Carotid Intima-Media Thickness, Baroreflex Sensitivity, and the Inter-Beat Interval in Normotensive and Hypertensive. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Acad. of Sci., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  2. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. CAROTID WALL THICKNESS AND BAROREFLEX HEART RATE CONTROL IN HYPERTENSIVE ADULTS. 2005.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Cirkadiánní a krátkodobá variabilita krevního tlaku ve vztahu k tloušťce intimy-medie karotických tepen a citlivosti baroreflexu u normotoniků a hypertoniků. 2005.
  5. KRTIČKA, Antonín, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Frequency of the blood-pressure spectral peak around 0.1 Hz in normotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 1. vyd. Sopron: MOTESZ, 2005, s. np, 1 s.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in mormotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  7. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in normotensive and hypertensive subjects. 2005.
  8. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibilita tloušťky intimy-medie artera carotis, citlivosti baroreflexu a variability krevního tlaku. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 51, č. 10, s. 1205-1206. ISSN 0042-773X.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and variability in blood pressure and heart rate in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. Vyškov: GP Kusák s.r.o., 2005, roč. 78, č. 4, s. 265-272. ISSN 1211-3395.
  10. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Boivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid-intima media thickness, baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and heart rate in normotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  11. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, E. ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid-intima media thickness, baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and heart rate in normotensive and hypertensive subjects. European Society of Hypertension. 2005.
  12. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Miroslav JÍRA. REPRODUCIBILITY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTIMA-MEDIA THICKNESS AND BAROREFLEX SENSITIVITY AFTER 1-YEAR INTERVAL. In Noninvasive methods in Cardiology. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
  13. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. The relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, variability in blood pressure and heart rate, and ejection fraction in normotensives and hypertensives. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2005, roč. 78, č. 2, s. 121-132. ISSN 1211-3395.
  14. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, E. ZÁVODNÁ, M. JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. The relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, variability in blood pressure and heart rate, and ejection fraction in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. 2005, roč. 78, č. 2, s. 121-132.
  15. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, I TOMÁŠKOVÁ, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 9, s. 957-964.
  16. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl.4, s. 18-18.
  17. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 9, s. 957-964. ISSN 0042-773X.
  18. LÁBROVÁ, Růžena, Bořivoj SEMRÁD, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Vztah mezi tloušťkou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob. 2005.
  19. LÁBROVÁ, Růžena, Bořivoj SEMRÁD, Z. NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a E. ZÁVODNÁ. Vztah mezi tloušťkou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl.4, s. 60-60.

  2004

  1. JANOUŠEK, Stanislav, Radka ADÁMKOVÁ, Aleš TOMÁŠEK a Růžena LÁBROVÁ. Akutní infarkt dolní stěny levé komory srdeční. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.C, s. 11-12. ISSN 1213-807X.
  2. JANOUŠEK, Stanislav, Radka ADÁMKOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Akutní infarkt myokardu postihující dolní stěnu. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, suppl.1, s. 122.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of carotid wall thickness with age and baroreflex sensitivity in normotensive subjects and hypertensive patients. In Noninvasive methods of cardiology2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Intima-media thickness of carotid arteries and heart rate and blood pressure variability in normotensive and hypertensive subjects. In Noninvasive methods in cardiology 2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  5. JANOUŠEK, Stanislav, Radka ADÁMKOVÁ, Martin POLOCZEK a Růžena LÁBROVÁ. Mortalita pacientů s AIM na IKK FN Brno v roce 2003. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.C, s. 11. ISSN 1213-807X.
  6. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. 2004.
  7. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. In Sborník abstrakt 15.Konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  8. TOMAN, Ondřej, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Růžena LÁBROVÁ, Milan SEPŠI a Tomáš NOVOTNÝ. Spektrum pacientů indikovaných k elektrofyziologickému vyšetření. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 97.
  9. JANOUŠEK, Stanislav, Radka ADÁMKOVÁ, Martin POLOCZEK a Růžena LÁBROVÁ. Úmrtnost na AIM na KJ IKK FN Brno v roce 2003. Kardiológia. 2004, roč. 13, suppl.1, s. 15. ISSN 1210-0048.
  10. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních ablací na IKK Brno-Bohunice. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 46.
  11. LÁBROVÁ, Růžena, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. 700 radiofrekvenčních katetrových ablací na IKK Brno - Bohunice. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, suppl.1, s. 129-130.

  2003

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Tomáš BRYCHTA. Dysrytmické komplikace u pacienta s fallotovou tetralogií - kasuistika. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, suppl.4, s. 75.
  2. HONZÍK, Petr, Jakub HRABEC, Ruzena LÁBROVÁ, Borivoj SEMRÁD a Nataša HONZÍKOVÁ. Fuzzification, weight and summation of risk factors in a patient improves the prediction of risk for cardiac death. Scripta Medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 3, s. 141-148. ISSN 1211-3395.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ, Jakub HRABEC a Petr HONZÍK. Risk stratification by fuzzy and weighted methods. Physiological Research. Praha: Inst. of Physiol., Academy of Sciences, 2003, roč. 52, č. 3, s. 28P, 1 s. ISSN 0862-8408.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ, Jakub HRABEC a Petr HONZÍK. Risk stratification of patients after myocardial infarction by fuzzy approach. Clinical atunomic research. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2003, roč. 13, č. 1, s. 56-57. ISSN 0959-9851.

  2002

  1. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Factors Affecting Succes of Transoesophageal Cardioversion of Common Atrial Flutter. Europace. 2002, roč. 3, s. A162, 1 s.
  2. HONZÍK, Petr, Jakub HRABEC, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Fuzzy hodnocení rizikových faktorů zpřesňuje predikci rizika srdeční smrti. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2002, roč. 44, č. 4, s. 38. ISSN 0010-8650.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ, Petr HONZÍK a Jakub HRABEC. Nonlinear analysis of inter-beat data in patients after myocardial infarction. Acta Physiologica Hungarica. Budapest: ISP, 2002, roč. 89, 1-3, s. 127. ISSN 0231-424X.
  4. HONZÍK, Petr, Jakub HRABEC, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD a Nataša HONZÍKOVÁ. Risk stratification of patients after myocardial infarction by the fuzzy and weighted methods. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002, s. 463-465. ISBN 80-214-2120-7.

  2001

  1. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Farmakoterapie u pacientů s kardioinhibičním typem vasovagální synkopy. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001, s. 20.
  2. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The relationship between location of myocardial infarction and inducibility of ventricular tachycardia. Europace suppl. 2, abstract from The European working groups on cardiac pacing and Arrhythmias. Copenhagen, 2001, č. 2, s. B 154. ISSN 1099-6044.
  3. JANOUŠEK, Stanislav, M TESÁK, Radka ADÁMKOVÁ, Jan MAŇOUŠEK a Růžena LÁBROVÁ. Úmrtnost na KJ FN Brno v letech 1992-2000. Kardiologia Suppl. 1. Slovensko, Bratislava, 2001, roč. 10, suppl. 1, s. 10. ISSN 1210-0048.
  4. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Využití ultrazvuku v trojrozměrném mapování během radiofrekvenční ablace (systém Cardiac Pathways). In Sborník abstrakt. Olomouc, 2001, s. 10.
  5. JANOUŠEK, Stanislav, Růžena LÁBROVÁ, M. TESÁK, Radka ADÁMKOVÁ a Jan MAŇOUŠEK. Vývoj úmrtnosti na koronární jednotce FN Brno-Bohunice v letech 1992-2000. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2001, roč. 43, č. 4, s. 33. ISSN 0010-8650.

  2000

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Baroreflex sensitivity determined by spectral method and heart rate variability, and two-years mortality in patients after myocardial infarction. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology Academy of Sci., 2000, roč. 49, č. 6, s. 643-650. ISSN 0862-8408.

  1999

  1. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Elektrická programovaná stimulace komor prováděná prostřednictvím trvalého kardiostimulačního systému-neivazivní metoda v arytmologii. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 138, č. 16, s. 495-496. ISSN 0008-7335.

  1998

  1. SEMRÁD, Bořivoj, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Prediction of the risk for sudden cardiac death. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 247-251. ISSN 1211-3395.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Predikce rizika náhlé srdeční smrti. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 18. ISSN 1211-3395.
  3. JANOUŠEK, Stanislav, J. KOSOVÁ, Pavel ROTREKL, Jan MAŇOUŠEK, I. GRUNTOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Thrombolytic treatment in acute myocardial infarction - experience, acutal rpoblems and perspectives. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 21-25. ISSN 1211-3395.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Variability of heart rate and blood pressure and risk of cardiac death. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 14th Biennial International Conference Biosignál 98. 1. vyd. Brno: Vutium Press, Technical University Brno, 1998, s. 127-129. ISBN 80-214-1169-4.

  1997

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Risk stratification after myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1997, roč. 70, 4-5, s. 153-157. ISSN 1211-3395.

  1996

  1. SEMRÁD, Bořivoj, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ a Jiří MOUDR. Baroreflex sensitivity in healthy subjects and in patients after successful thrombolytic therapy for myocardial infarction. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1996, roč. 68, Suppl. 2, s. 77-80. ISSN 1211-3395.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Correlation between non-invasively determined baroreflex sensitivity, heart rate variability and mortality in patients after myocardial infarction. In Cardiovascular coordination in health and blood pressure disorders. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Medical Faculty, 1996, s. 56-65.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ a Jan HONZÍK. Spectral analysis of blood pressure in patients with atrial fibrillation. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 13th Biennial International Conference Biosignál 96. 1. vyd. Brno: Technical University Brno, 1996, s. 227-230. ISBN 80-214-0768-9.

  1995

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Simona PULKRÁBKOVÁ, Bohumil FIŠER, Bořivoj SEMRÁD a Růžena LÁBROVÁ. Circadian changes of heart rate variability after myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1995, roč. 68, Suppl. 2, s. 81-84. ISSN 1211-3395.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Determination of risk of sudden cardiac death in postinfarction patients. Scripta Medica (Brno). ČR: Lékařská fakulta MU Brno, 1995, roč. 67, č. 1, s. 25-28. ISSN 1211-3395.
  3. SEMRÁD, Bořivoj, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Heart rate variability and baroreflex sensitivity in patients with myocardial infarction after thrombolytic therapy. Scripta Medica (Brno). Česká republika: Lékařská fakulta MU Brno, 1995, roč. 67, č. 1, s. 21-24. ISSN 1211-3395.
  4. DVOŘÁK, Roman a Růžena LÁBROVÁ. Podíl vegetativního tonu u nemocných s vazovagální neurokardiogenní synkopou. In KOZÁK, Milan a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1995, s. 62.
  5. DVOŘÁK, Roman, Nataša HONZÍKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ a Milan KOZÁK. Variabilita srdeční frekvence u nemocných se zavedenou terapií u vazovagální neurokardiogenní synkopy. In SEMRÁD, Bořivoj a Otakar BOČEK. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1995, s. L 13, 1 s.

  1994

  1. DVOŘÁK, Roman a Milan KOZÁK. Algoritmus vyšetření u nemocných se synkopou nejasné etiologie při suspiciu na vazovagální synkopu. In SEMRÁD, Bořivoj a Růžena LÁBROVÁ. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1994, s. L 21, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 16:28