Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  2. 2005

  3. PRESOVÁ, Silvie. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 152 pp. ISBN 80-210-3685-0.
  4. 2003

  5. ŠKYŘÍK, Petr and Silvie PRESOVÁ. Kritické připomínky studentů k nové knihovně. In Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér. vyd. 1. Praha: Státní technická knihovna, 2003. p. 52-54. ISBN 80-86504-1.
Display details
Displayed: 7/12/2022 03:28