Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  URL
  Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 4. 9. 2015 12:11.
 2. 2005

 3. PRESOVÁ, Silvie. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 152 s. ISBN 80-210-3685-0.
  Změnila: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS., učo 33506. Změněno: 1. 5. 2005 20:26.
 4. 2003

 5. ŠKYŘÍK, Petr a Silvie PRESOVÁ. Kritické připomínky studentů k nové knihovně. In Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér. vyd. 1. Praha: Státní technická knihovna, 2003. s. 52-54. ISBN 80-86504-1.
  Změnil: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., učo 32905. Změněno: 20. 8. 2004 09:41.
Zobrazeno: 7. 12. 2022 05:34