Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KREJČÍK, Tomáš. Bibliografie faleristických a heraldických prací PhDr. Igora Grause, PhD. In Genealogické a heraldické informace 2020. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2021. s. 168-172. 25 (40).
 2. KREJČÍK, Tomáš. Buly a pečeti papežů a kardinálů. In Petr Elbel; Lukáš Führer; Ondřej Schmidt. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 355-364. ISBN 978-80-210-9947-0.
 3. 2020

 4. KREJČÍK, Tomáš. Geneagické a heraldické informace 2019. 1. vyd. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2020. 195 s. ISSN 0862-8963.
 5. KREJČÍK, Tomáš. Křenová : Aleš Vyskočil, Zbyněk Sviták. 2020.
 6. KREJČÍK, Tomáš. Pečeti středověkých univerzit a jejich symbolika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. s. 23-33.
 7. KREJČÍK, Tomáš. Vladimír Růžek sedmdesátiletý. In Genealogické a heraldické informace. 1. vyd. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2020. s. 160-163. Genealogické a heraldické informace. ISSN 0862-8963.
 8. KREJČÍK, Tomáš. Vybraná symbolika v erbech a pečetích horních měst. In Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020. s. 749-763, 14 s. ISBN 978-80-87709-28-3.
 9. 2019

 10. KREJČÍK, Tomáš. Ancestral memory as depicted in coats of arms. první. Wien: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler, 2019. s. 91-108, 17 s. ISBN 3-9501122-2-7.
 11. KREJČÍK, Tomáš. Die alten Mährischen Münzsammler. In Martin Stermitz. Sammlungen und Sammler Tagungsband zum 8. Österreichischen Numismatikertag. 1. vyd. Klagenfurt: Landesmuseum für Kärnten, 2019. s. 79-86. ISBN 978-3-900575-69-4.
 12. KREJČÍK, Tomáš. Z Trevisa do Brtnice. Moravské genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2019, roč. 25(42), s. 187-188. ISBN 978-80-210-9182-5.
 13. 2018

 14. KREJČÍK, Tomáš. Die Entwicklung der Geldinstitute in Mähren im „langen“ 19. Jahrhundert. In Stabilität und Instabilität von Geldsystemen. Tagungsband zum 7. Österreichischen NumismatikerTag (Wien vom 19. – 20. mai 2016. Wien Oesterreichische Nationalbank 2018. 1. vyd. Wien, 2018. s. 115-120, 250 s.
 15. 2017

 16. KREJČÍK, Tomáš. Nobilitace jako nástroj vlády Marie Terezie. In Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 2017.
 17. KREJČÍK, Tomáš. Symbolika erbů udělených v období vlády Marie Terézie. In Némethová, Silvia. Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. 1. vyd. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2017. s. 9-20. ISBN 978-80-89303-60-1.
 18. 2016

 19. KREJČÍK, Tomáš. Města, městečka a vsi v českých zemích a pečetění červeným voskem. In Hana Jordánková. Alis volatr propriis . Sborník přéspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. 1. vyd. Brno: Město Brno, Univerzita Jana Ev. Purkyně v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. s. 188-201. ISBN 978-80-86736-49-5.
 20. 2015

 21. KREJČÍK, Tomáš. Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna. In Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. s. 267-277. ISBN 978-80-86736-40-2.
 22. KREJČÍK, Tomáš. Z galerie nové šlechty v rakouském Slezsku. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, roč. 49, s. 107-116.
 23. 2014

 24. KREJČÍK, Tomáš a Petr VALOUCH. Notes to the Methods of the Medieval Numismatics. In O. Deev, V. Kajurová, J. Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th Internat ional Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 343-350. ISBN 978-80-210-7153-7.
 25. 2008

 26. KREJČÍK, Tomáš. Ikonografie středověkých mincí jako prostředek panovníkovy reprezentace. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, roč. 21, č. 1. ISSN 0862-1195.
 27. KREJČÍK, Tomáš a Dagmar GROSSMANOVÁ. Odkaz Jiřího Sejbala a pokračování ve výzkumu peněžně-ekonomických vztahů na Moravě. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, roč. 21, č. 1, 2 s. ISSN 0862-1195.
 28. KREJČÍK, Tomáš. Válka, boj a mír v obraze českých mincí 12. a 13. století. In Peníze v proměnách času Vi. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2008. s. 39-42, 3 s. ISBN 978-80-86840-38-3.
 29. 2006

 30. KREJČÍK, Tomáš a Dagmar GROSSMANNOVÁ. Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století. 2006.
 31. 1998

 32. KREJČÍK, Tomáš a Karel MARÁZ. K recepci jezdeckého pečetního typu na konci 12. a v první polovině 13.století na příkladě pečetí Babenberků a Přemyslovců. In Česko-rakouské vztahy ve13.století. Praha: sborník konference, 1998. s. 261-273. ISBN 80-85899-41-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 23:48