Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. LAZNOVSKY, Jakub, Adam BRINEK, Tomas ZIKMUND, Marketa BOUDOVA, Lucy VOJTOVA, Jana DORAZILOVA, Martin TRUNEC, Premysl STASTNY, Milan KRTIČKA, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Martin FALDYNA a Jozef KAISER. Automatic 3D analysis of the ex-vivo porcine lumbar interbody fusion based on X-ray micro computed tomography data. Computers in Biology and Medicine. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 145, June 2022, s. 1-12. ISSN 0010-4825. doi:10.1016/j.compbiomed.2022.105438.
  2. GIACOMO, Placella, Giulia BETTINELLI, Iacomella ALBERTO, Salvato DAMIANO, Belluati ALBERTO, Jim GEORGOULIS, Ioannis ZAFEIRIS, Anastasios ROUSTEMIS, Ioannis TRIKOUPIS, Vasileios KONTOGEORGAKOS, Antonio BOVE, Nicola ORABONA, Pepe RAFFAELE, Cuomo ADOLFO, Maddalena ROBERTO, Caiaffa VINCENZO, Ippolito FRANCESCO, Palmisciano GIOVANNI, Morello SALVATORE, Enrico Francesco FLORIO, Colleluori GIOVANNI, Landi STEFANO, Stomeo DANIELE, Ricardo RODRIGUES-PINTO, Tiago AMORIM-BARBOSA, Sara E DINIZ, Nuno NEVES, Miguel Relvas SILVA, Jorge LOPES, Milan KRTIČKA, Daniel IRA, Martin PETRÁŠ, Luděk RYBA, Robert VYSKOČIL, Dominik PARÍŽEK, Mauro ROSELLI, Giuseppina MONTANARI, Malerba GIUSEPPE, Basilico MATTIA, Bonfiglio NADIA, Maccauro GIULIO, Gonzalo LUENGO, Santiago GABARDO, Calvo Emilio CRESPO, J. GARCIA-COIRADAS, L. BAÑO-BARRAGAN, J. SANCHEZ-SAZ, J. VALLE-CRUZ, Irene OMISTE, Francesc ANGLÈS, Pablo CASTILLÓN, Iker URIARTE, Iñigo JIMENEZ, Ioar URRA, Jorge H. NUÑEZ, Kushal LAKHANI, Joan MINGUELL-MONYART, Jordi TEIXIDOR-SERRA, Yaiza GARCIA-SANCHEZ, Rafael OLEO-TALTAVULL, Nikolaos KANAKARIS, Ejiofor IKECHUKWU, Jasmine PARKES, Ciro VILLANI, Cecchini Enrico MARIO, Rinonapoli GIUSEPPE, Ruggiero CARMELINDA, Monacchini LORENZO, Gregori PIETRO, Cerbasi SIMONE, Donato CAROLA, Pascarella RAFFAELE a Salini VINCENZO. Is it really advantageous to operate proximal femoral fractures within 48 h from diagnosis? – A multicentric retrospective study exploiting COVID pandemic-related delays in time to surgery. Journal of Musculoskeletal Surgery and Research. India: Scientific Scholar, 2022, roč. 6, č. 2, s. 154-159. ISSN 2589-1219. doi:10.25259/JMSR_36_2022.
  3. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, David ZEMAN, Eva VLČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Pavel ŠLAMPA, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Jiří VANÍČEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Libor ČERVINEK a Viera SANDECKÁ. Plazmocelulární malignity (mnohočetný myelom, solitární plazmocytom a plazmocelulární leukemie), přehled klinických příznaků, diagnostických kritérií a léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2022, roč. 16, Suppl. B, s. 7-32. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.054.

  2021

  1. KRTIČKA, Milan, Lenka MICHLOVSKA, Vladimír NEKUDA, Petr POLACEK, Kristyna VALOVA, Jan ZIDEK, Jozef KAISER, Tomas ZIKMUND a Lucy VOJTOVA. Ex-vivo biomechanical testing of pig femur diaphysis B type fracture fixed by novel biodegradable bone glue. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Elsevier: Amsterdam, 2021, roč. 115, MAR 2021, s. 1-8. ISSN 1751-6161. doi:10.1016/j.jmbbm.2020.104249.
  2. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Lucy VOJTOVÁ, Vladimír NEKUDA, Premysl STASTNY, Radek SEDLACEK, Adam BRINEK, Michaela KAVKOVA, Eduard GOPFERT, Vera HEDVICAKOVA, Michala RAMPICHOVA, Leoš KŘEN, Květoslava LIŠKOVÁ, Daniel IRA, Jana DORAZILOVA, Tomas SUCHY, Tomas ZIKMUND, Jozef KAISER, David STARÝ, Martin FALDYNA a Martin TRUNEC. Lumbar Interbody Fusion Conducted on a Porcine Model with a Bioresorbable Ceramic/Biopolymer Hybrid Implant Enriched with Hyperstable Fibroblast Growth Factor 2. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-25. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9070733.
  3. KRTIČKA, Milan, Vladimír NEKUDA, Daniel IRA, Radek SEDLACEK, Tomas SUCHY, Michaela KAVKOVA, Adam BRINEK, Eduard GOPFRT, Andrej BILIK, Jozef KAISER, Leoš KŘEN a Ladislav PLÁNKA. Microcomputed tomographic, biomechanical and histological analyses of lumbar interbody fusion with iliac crest bone graft in a pig model. Acta veterinaria (Brno). Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2021, roč. 90, č. 1, s. 69-75. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb202190010069.
  4. KYSELA, Petr, Jan TRNA, Milan KRTIČKA a Lumír KUNOVSKÝ. Úrazy pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 392-407. ISBN 978-80-7345-697-9.

  2020

  1. HOLOUBEK, Jakub, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, J. BARTOSKOVA, I. KOCMANOVA, M. HANSLLANOVA, Milan KRTIČKA a Tomáš KUBEK. Vzácná invazivní fungální infekce Mucor circinelloides a Fusarium u imunokompetentního pacienta po devastačním poranění dolní končetiny s rekonstrukcí volným lalokem m. latissimus dorsi. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2020, roč. 69, č. 2, s. 81-86. ISSN 1210-7913.

  2019

  1. KRTIČKA, Milan a Martin PETRÁŠ. Ipsilaterální zlomenina processus coracoideus a akromionu lopatky v kombinaci se zlomeninou laterální části klavikuly, terapeutická možnost řešení. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Galén, 2019, roč. 86, č. 4, s. 299-303. ISSN 0001-5415.
  2. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Andrej BILIK, Daniel IRA, Vladimír NEKUDA, Radek SEDLÁČEK, M. KAVKOVÁ, A. BŘÍNEK, E. GÖPFERT a Lucy VOJTOVÁ. Mikro-CT, biomechanické a histologické zhodnocení průběhu intervertebrální lumbální dézy na experimentálním praseti. Porovnání kostního štěpu versus nově vyvinutého biodegradabilního nanokompozitního implantátu. In Sborník přednášek: XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019.
  3. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Iva TRESNEROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ, Milan KRTIČKA a i SUCHÁNEK. Mikromycetární infekce u pacientů s měkko-tkáňovým traumatem dolních končetin. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019. ISSN 1803-179X.
  4. VOJTOVÁ, Lucy, ED MONTUFAR, Lenka MICHLOVSKÁ, I CHAMRAĎOVÁ, MP GINEBRA, Marek ZBONČÁK, Martin TRUNEC, Milan KRTIČKA, V PAVLIŇÁKOVÁ, K VÁLOVÁ a Josef JANČÁŘ. The effect of thermosensitive biodegradable PLGA-PEG-PLGA copolymer on rheological, structural and mechanical properties of thixotropic self-hardening tricalcium phosphate cement. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2019, roč. 2019, 20(2). ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms20020391.
  5. NEKUDA, Vladimír, Milan KRTIČKA, Barbora MIKLOŠOVÁ, Jan ŠVANCARA a Martin CHOVANEC. Význam rtg lebky při poraněních hlavy. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Galén, 2019, roč. 86, č. 5, s. 342-347. ISSN 0001-5415.

  2018

  1. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, Martin FLEK, Jan ŠVANCARA a Radek PIKULA. A Comparative Study of Conservative Functional Treatment versus Acute Ligamentous Repair in Simple Dislocation of the Elbow in Adults. INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS. MUMBAI: WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS, 2018, roč. 52, č. 6, s. 584-589. ISSN 0019-5413. doi:10.4103/ortho.IJOrtho_578_16.
  2. KRTIČKA, Milan, Lenka MICHLOVSKÁ, Vladimír NEKUDA, Ivana CHAMRAĎOVÁ, Karel SOJKA, J. KAISER, M. ZBONČÁK a Lucy VOJTOVÁ. SHEAR COMPRESSION AND THREE-POINT BENDING FORCE TESTING ON EX VIVO MODEL OF FRACTURED PIG FEMUR FIXED WITH NOVEL BIODEGRADABLE INJECTABLE POLYMER COMPOSITE GLUE. 2018. ISSN 1358-992X.

  2017

  1. SMÉKAL, Pavel, Milan KRTIČKA, Pavel MATONOHA, Daniel IRA a Michal MAŠEK. Akutní dislokace peroneálních šlach – souborný referát. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-28. ISSN 1211-7080.
  2. KRTIČKA, Milan, Lenka MICHLOVSKÁ, Vladimír NEKUDA, Ivana CHAMRADOVÁ, Marek ZBONČÁK, Edgar MONTUFAR, Jozef KAISER, T. ZIKMUND, Daniel IRA, Ladislav PLÁNKA, Josef JANČÁŘ a Lucy VOJTOVÁ. Ex-vivo biomechanical testing on the animal model of fractured pig femur fixed with novel biodegradable injectable polymer composite glue. In Eur J Trauma Emerg Surg (2017) 43 (Suppl 1):S1–S277. 2017. doi:10.1007/s00068-017-0781-y.
  3. KRTIČKA, Milan, Lenka MICHLOVSKÁ, Vladimír NEKUDA, Ivana CHAMRADOVÁ, Marek ZBONČÁK, Jozef KAISER a Lucy VOJTOVÁ. Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku. In Biomateriály a jejich povrchy. Praha: Praha : České vysoké učení technické v Praze, [2008?]-, 2017. ISBN 978-80-01-06195-4.
  4. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.

  2016

  1. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, A. BILIK, P. ROTSCHEIN a Jan ŠVANCARA. Fasciotomy closure using negative pressure wound therapy in lower leg compartment syndrome. Bratislava medical journal. Bratislava: Comenius University, 2016, roč. 117, č. 12, s. 710-714. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2016_136.
  2. KRTIČKA, Milan a Daniel IRA. Izolovaná dislokovaná zlomenina akromiálního výběžku lopatky - kazuistika. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 3, s. 194-197. ISSN 0001-5415.
  3. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, V. NEKUDA, Jan ŠVANCARA a Michal MAŠEK. Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 2, s. 117-122. ISSN 0001-5415.

  2015

  1. KRTIČKA, Milan, Viktor BÉREŠ a Ladislav PLÁNKA. Zdravotní následky z dopravních nehod. In Josef Andres. Hloubková analýza dopravních nehod. 1. vyd. Brno: Typo Art Pres, 2015. s. 146-177. ISBN 978-80-88074-26-7.

  2013

  1. HANKE, Ivo, Radoslav HRIVNÁK, Milan KRTIČKA a Andrea DUDOŇOVÁ. Aktuální zkušenosti s léčbou PNO ve FN Brno. In XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  2. HANKE, Ivo, Radoslav HRIVNÁK, Milan KRTIČKA a A DUDOŇOVÁ. Aktuální zkušenosti s léčbou PNO ve FN Brno. In XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  3. PIKULA, Radek, Daniel IRA, Milan KRTIČKA, Michal KÝR a Michal MAŠEK. Chirurgické ošetření intraartikulárních zlomenin proximálního humeru. Úrazová chirurgie. 2013.
  4. PIKULA, Radek, Daniel IRA, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Petr NESTROJIL. Osteonekróza hlavice humeru při operačním řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru PHILOS dlahou. Úrazová chirurgie. 2013.
  5. IRA, Daniel, Milan KRTIČKA, Vladimír NEKUDA a Michal MAŠEK. Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment syndrom - prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů. In V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI, 12. – 13. září 2013, Mikulov, hotel Galant. 2013. ISSN 1803-179X.
  6. KRTIČKA, Milan a Michal MAŠEK. Využití podtlakové terapie v traumatologii. Praha: Maxdorf, 2013. 231 s. Jesenius. ISBN 978-80-7345-352-7.

  2012

  1. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, Andrej BILIK, Jozef RAGAN a Michal MAŠEK. Akutní luxace loketního kloubu. Ortopedie. Praha: MedAkta, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 176-182. ISSN 1802-1727.
  2. KRTIČKA, Milan, V. BERES, Vladimír NEKUDA, Daniel IRA, Michal MAŠEK, J. SVANCARA a Alena ŠTOURAČOVÁ. Is the injury mechanism indication to perform acute whole body computed tomography in triage positive trauma patient. In 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Basel, Switzerland. 2012. ISSN 1863-9933.
  3. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA a Michal MAŠEK. Primární versus sekundární transport pacienta s ISS nad 16let ve spádové oblasti TC FN Brno. In 4. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2012.
  4. BILIK, A., Milan KRTIČKA a Pavel KVASNIČKA. Traumatic haemarthrosis of the knee - indication to acute arthroscopy. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2012, roč. 113, č. 4, s. 243-245. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2012_056.
  5. IRA, Daniel, Jaroslav PILNÝ, Ján ČIŽMÁR, Milan KRTIČKA a Michal MAŠEK. Treatment of Chronic Scapholunate Dissociation by Modified Dorsal Ligamentoplasty. In 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Basel, Switzerland. 2012. ISSN 1863-9933.

  2011

  1. IRA, Daniel, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Radek PIKULA. Miniinvazivní přístupy v chirurgii zápěstí. 2011. vyd. Brno, 2011.
  2. UHER, Tomáš, Pavol VOJTANÍK a Milan KRTIČKA. Přínos artroskopie při komplexním řešení poranění kloubů v TC Brno. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2011. ISSN 1803-179X.
  3. UHER, Tomáš, Pavol VOJTANÍK a Milan KRTIČKA. Přínos artroskopie při komplexním řešení poranění kloubů v TC Brno. 2011.
  4. UHER, Tomáš, Pavol VOJTANÍK a Milan KRTIČKA. Výhody artroskopie v komplexním řešení poranění ramena. In VI.MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE, V.INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. 2011. 2011. ISBN 978-80-87327-72-2.
  5. UHER, Tomáš, Pavol VOJTANÍK a Milan KRTIČKA. Výhody artroskopie v komplexním řešení poranění ramena. In VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 2011.

  2010

  1. IRA, Daniel, Jan KOVAŘÍK, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Zbyněk BORTLÍČEK. Komplikace zlomenin metakarpů po operační stabilizaci miniinstrumentáriem. Úrazová chirurgie. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1-6, 5 s. ISSN 1211-7080.
  2. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Michal MAŠEK. Úrazový registr a jeho praktické výstupy. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.

  2009

  1. KRTIČKA, Milan, Michal MAŠEK a Radek PIKULA. Úrazový registr České republiky - stav řešené problematiky, možnosti jeho využití, zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Mikulov, 2009. s. 42.
  2. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Michal MAŠEK a Petr GÁL. Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-719. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 13:00