Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.

  2010

  1. NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia - cause of death of young athlete (study of cases). Medicina Sportiva. Poland: Polish Society of Sports Medicine, 2010, roč. 14, č. 4, s. 221-224. ISSN 1734-2260.
  2. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Michal ZELENÝ a Petr TOMÁŠEK. Chorobná příčina smrti či iatrogenní pošození ?! In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  3. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Miroslav HIRT, Svatava DUCHAŇOVÁ a Peter KOVÁČ. Kojenec vs. alkohol. Zelený, Michal = oral presentation, the formal first author for FSI. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  4. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ a Michal ZELENÝ. Kuriózní sebevražda na Masarykově okruhu v Brně. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  5. DUCHAŇOVÁ, Svatava, Eva MATĚJŮ, Karel SCHNELLER, Michal ZELENÝ a Eva DAŇKOVÁ. Nepostradatelnost pitvy aneb náhlé úmrtí vs.smrt násilná. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Zámek Valtice. 2010.
  6. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Jana MUDROVÁ a Eva DAŇKOVÁ. Obřízka ?! ve tvaru srdce. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  7. MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.

  2009

  1. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Peter KOVÁČ, Norbert MORAVANSKÝ a Daniel SPITZ. Fatal case of Rapunzel syndrome in neglected child. Forensic Science International. Elsevier, 2009, roč. 190, 00212-6, s. e5-7, 3 s. ISSN 0379-0738.
  2. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ a Karel SCHNELLER. Smrt způsobená motorovou pilou-sebevražda, vražda či náhoda ? In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.

  2008

  1. MATĚJŮ, Eva, Jiří KEPÁK a Miroslav ĎATKO. Dopravní nehoda dvou těhotných v jednom vozidle. In II.národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
  2. KEPÁK, Jiří a Eva MATĚJŮ. Dopravní úrazy těhotných žen - stálá výzva. In II.Národní kongres Dopravní úrazy Ostrava. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
  3. NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty. In 6.ročník mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita života. 2008. ISBN 978-80-210-4716-7.
  4. NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty. In Dny sportovní medicíny. 2008. ISBN 978-80-7392-046-3.
  5. MATĚJŮ, Eva, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jan KRAJSA. Náhlá smrt u dospívajícího chlapce. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
  6. DAŇKOVÁ, Eva, Eva MATĚJŮ a Jan KRAJSA. Náhlé úmrtí kojence - fibroelastóza endokardu. In XVI.Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2008.
  7. MATĚJŮ, Eva, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jarmila KLUSÁKOVÁ. Poruchy krevní srážlivosti a myokarditida. In 35. Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
  8. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008, 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
  9. ĎATKO, Miroslav a Eva MATĚJŮ. Statistický přehled smrtelných dopravních úrazů v Brně a okolí za rok 2007. In II.národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
  10. DUCHAŇOVÁ, Svatava, Eva MATĚJŮ a Jiří ŘEHOLKA. Trichobezoar - Rapunzelin syndrom. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
  11. MATĚJŮ, Eva a Martin ŠINDLER. Vrozená vývojová vada či SIDS. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.

  2007

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2007.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.

  2006

  1. MATĚJŮ, Eva a Peter KOVÁČ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice. Pediatria pre prax. Bratislava: Solen , s.r.o., 2006, roč. 2006/7, č. 2. ISSN 1803-5892.
  2. MATĚJŮ, Eva a Peter KOVÁČ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice během období 1999-2004. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2006, roč. 7/2006, č. 2, s. 109-113. ISSN 1213-0494.
  3. MATĚJŮ, Eva, Ivan BOUŠKA a Dana GÖPFERTOVÁ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v ČR 1999-2004. In Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha. 2006.
  4. MATĚJŮ, Eva, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Rozbor mechanizmu vzniku poranění chodce při střetu s osobním automobilem ve spolupráci soudních lékařů a technického znalce. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Brno. 2006.

  2005

  1. HIRT, Miroslav, Peter KOVÁČ a Eva MATĚJŮ. History of forensic medicine--the third part. The development and history of forensic medical science in Middle Europe. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 50, č. 4, s. 57-60 s. ISSN 1210-7875.
  2. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Milan VOTAVA a Martin ŠINDLER. Intoxikace plodu oxidem uhelnatým. In XIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2005.
  3. MATĚJŮ, Eva a Ivan BOUŠKA. SIDS. In Odborný seminář Pediatrické kliniky FNKV Praha. 2005.
  4. BOUŠKA, Ivan, Eva MATĚJŮ a Luděk VAJNER. Über eine Möglichkeit der Anwendung der digitalen Bildanalyse in der rechtsmedizinischen Diagnostik. Berliner Wissenschafts-Verlag: Der Sturz. Berlín, 2005, s. 283-286. ISBN 3-8305-0938-3.

  2004

  1. BOUŠKA, Ivan, Přemysl KLÍR a Eva MATĚJŮ. Příspěvek k etiopatogenezi náhlé smrti v dětském věku. In IV. celoštátný vedecký zjazd súdneho lekarstva s medzinárodnou účasťou, Martin. 2004.
  2. BOUŠKA, Ivan, Přemysl KLÍR a Eva MATĚJŮ. Todesfälle infolge Kindesmisshandlung in den Jahren 1964-2003 in Prag und dem Mittelböhmischen Bezirk. roč. 14: Rechtsmedizin, 2004, s. 321.
  3. MATĚJŮ, Eva a Bouška IVAN. Vakcinace (DiTePe + HIB+ Engerix) a náhlé úmrtí kojence - kazuistika. In Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha. 2004.

  2003

  1. BOUŠKA, Ivan, Luděk VAJNER a Eva MATĚJŮ. Možnosti využití obrazové analýzy v soudnělékařské diagnostice. In 44. Májová súdnolekárská konferencia, Bratislava. 2003.
  2. MATĚJŮ, Eva, Dana GÖPFERTOVÁ, Ivan BOUŠKA a Jaroslav ZIKMUND. Náhlá úmrtí kojenců v České republice – epidemiologická studie. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Štrbské Pleso. Poprad. 2003.
  3. KOVÁČ, Peter, J. JAKUBOVSKÝ, M. PALKOVIČ a Eva MATĚJŮ. Posobenie kyseliny sírovej na ĺudskú slezinu. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Poprad. 2003.
  4. KOVÁČ, Peter, K. TÓTH, Z. HAVIAROVÁ a Eva MATĚJŮ. Postoj poslucháčov medicíny ku právným normám. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Poprad. 2003.

  2002

  1. BOUŠKA, Ivan a Eva MATĚJŮ. Recent Status of Sids Investigation in the Czech Republic. Visegrád/ Maďarsko: Institute of Forensic Medicene Szeged, 2002, s. 102-105.
  2. BOUŠKA, Ivan a Eva MATĚJŮ. Syndrom náhlého úmrtí u kojenců. In Kurz ČLK 23/02 "Kritické stavy u dětí II."; Praha. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2024 11:44