Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktualiz. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 542 s. ISBN 978-80-7357-585-4.

  2007

  1. KREBS, Vojtěch a kol. a Antonín SLANÝ. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha: VŠE Praha, 2007, 135 s.

  2005

  1. KREBS, Vojtěch a kol.: a Antonín SLANÝ. Sociální dimenze evropského integračního procesu. Praha: VŠE, 2005, 76 s.

  2004

  1. SLANÝ, Antonín a Vojtěch KREBS. Causes of Changes in Social Protection Systems. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV., č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-2446.
  2. KREBS, Vojtěch a kol.:. Sociální dimenze evropského integračního procesu. Praha: VŠE, 2004, 76 s.
  3. SLANÝ, Antonín a Vojtch a kol. KREBS. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno: Olprint, 2004, 71 s. 3919/ESF-12/04-17/99. ISBN 80-210-3390-8.
  4. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2024 22:29