Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MAREK, Ondřej, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a R. STICHHAUER. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomenin hlavičky vřetenní kosti u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 213-219. ISSN 0001-5415.
  2. MAREK, Ondřej, Jiří TŮMA, Jan PAPEŽ, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Retrospektivní analýza nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015-2019. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 101, č. 2, s. 72-78. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.2.72-78.
  3. TUREK, Jakub, Nina HOMOLOVÁ, Karel URBÁŠEK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Ondřej MAREK. Temporární hemiepifyzeodéza při korekci osových deformit pro genua valga: retrospektivní zhodnocení a srovnání výsledků při použití osmičkových dlah a Blountových skob. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 193-198. ISSN 0001-5415.

  2018

  1. ŠTICHHAUER, Radek, Jakub TUREK, J PREIS, Jaroslav ZEMAN, Ondřej MAREK a Ladislav PLÁNKA. Ověření nutnosti otevřené repozice a tahové cerkláže u dislokované zlomeniny okovce u menších dětí. Acta chir. orthop. traum. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 271-275. ISSN 0001-5415.
  2. ZEMAN, J., Ondřej MAREK, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomeniny proximálního konce vřetenní kosti v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 276-280. ISSN 0001-5415.

  2014

  1. JOUKAL, Marek, Ondřej MAREK, Miloslav VLČEK, Ilona KLUSÁKOVÁ a Petr DUBOVÝ. Dorsal root ganglia microvascularization in rat neuropathic pain model. In Morphology 2014. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 00:58