Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠŤASTNÁ, Nela, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Kristián BRAT. Dlouhodobý efekt erlotinibu u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic ve 3. linii protinádorové léčby - kazuistika. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 3, s. 226-229. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020226.
 2. ŠŤASTNÁ, Nela a Kristián BRAT. Raritní koincidence chylothoraxu a hydrothoraxu při adenokarcinomu žaludku – kazuistika. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, 7/2020, s. 43-45. ISSN 0042-773X.
 3. 2019

 4. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA, Lyle J. OLSON, Bruce D. JOHNSON a Ivan ČUNDRLE. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 4, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0215997.
 5. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ a Zdeněk MERTA. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA4126. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA4126.
 6. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 7. 2018

 8. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Autohemopleurodéza. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 9. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA a Ivan ČUNDRLE. Spiroergometrické charakteristiky pacientů s hyperventilačním syndromem. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 10. 2015

 11. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Od pneumotoraxu k malignitě. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha. 2015. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 16:42