Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Vladimír ROTREKL and Kristián BRAT. Arrhythmogenic and chronotropic effects of bronchodilator drugs on human cardiomyocytes. In European Respiratory Journal 2020, 56: 3297. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.3297.
 2. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Vladimír ROTREKL and Kristián BRAT. Arrhythmogenic and chronotropic effects of bronchodilator drugs on human cardiomyocytes. In European Respiratory Journal 2020, 56, Suppl. 64, PA3297. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.3297.
 3. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin ŠČUREK, Deborah BECKEROVÁ, Kristián BRAT, Petr SKLÁDAL and Vladimír ROTREKL. Cell based AFM biosensing for screening of pulmonary drug related arrhythmic effects. In Nanocon 2020. 2020th ed. Brno: TANGER Ltd., 2020. p. 1-6. ISSN 2694-930X. doi:10.37904/nanocon.2020.3745.
 4. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Deborah BECKEROVÁ, Vladimír ROTREKL and Kristián BRAT. Vliv methylxantinů na humánní kardiomyocyty. In V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. 2020.
 5. 2019

 6. KLIMOVIČ, Šimon, Martin ŠČUREK, Martin PEŠL, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Kristián BRAT, Vladimír ROTREKL and Jan PŘIBYL. Effect of bronchodilators on cardiomyocyte activity – Pilot study. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019.
 7. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin ŠČUREK, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Petr SKLÁDAL, Kristián BRAT and Vladimír ROTREKL. Evaluation of drug-mediated dynamic changes in spontaneous beating cardiomyocytes by AFM. In AFM Biomed 2019. 2019.
 8. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Kristián BRAT and Vladimír ROTREKL. Vliv bronchodilatačních léčiv na činnost kardiomyocytů – pilotní studie. In XXI KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI a SLOVENSKEJ PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI. 2019.
 9. 2018

 10. STÁREK, Zdeněk, František LEHAR, Jiří JEŽ, Martin ŠČUREK, Jiří WOLF, Tomáš KULÍK and Alena ŽBÁNKOVÁ. Esophageal positions relative to the left atrium; data from 293 patients before catheter ablation of atrial fibrillation. Indian Heart Journal. Kolkata: Cardiological Society of India, 2018, vol. 70, No 1, p. 37-44. ISSN 0019-4832. doi:10.1016/j.ihj.2017.06.013.
 11. 2017

 12. STÁREK, Zdeněk, František LEHAR, Jiří JEŽ, Martin ŠČUREK, Jiří WOLF, Tomáš KULÍK, Alena ŽBÁNKOVÁ and Miroslav NOVÁK. Three-dimensional rotational angiography of the left atrium and the oesophagus: the short-term mobility of the oesophagus and the stability of the fused three-dimensional model of the left atrium and the oesophagus during catheter ablation for atrial fibrillation. Europace. Oxford: Oxford University Press, 2017, vol. 19, No 8, p. 1310-1316. ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/euw187.
 13. 2016

 14. ŠČUREK, Martin and Zdeněk STÁREK. 3D rotační angiografie levé síně a jícnu: krátkodobá mobilita jícnu a stabilita fúze 3D modelu levé síně a jícnu během katétrové ablace fibrilace síní. In 60. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 15. 2015

 16. ŠČUREK, Martin and Zdeněk STÁREK. Krátkodobá mobilita jícnu během katétrové ablace fibrilace síní z 3D rotační angiografie levé síně, důsledky pro bezpečnost a ablace fibrilace síní. In 59. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
Display details
Displayed: 11/5/2021 09:48