Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. POLOUČEK, Oto. Daniel Luther: The Socio-Cultural Capital of Succesful Villages (The Villages of the Year in Slovakia). Slovenský národopis/Slovak Ethnology. Slovakia: Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2023, roč. 71, č. 2, s. 194-198. ISSN 1335-1303. doi:10.31577/SN.2023.2.19.
  2. POLOUČEK, Oto. Příběhy našich sousedů Brno: XIV. kolo. Brno: Paměť národa Jižní Morava, 2023.
  3. ZOUNEK, Jiří a Oto POLOUČEK. Příležitost nebo krok zpět? Post-socialistická transformace a zavádění ICT do výuky na základních školách. In 8. mezinárodní konference COHA. 2023.
  4. DRÁPALA, Daniel, Jiří WOITSCH, Martin ŠIMŠA, Oto POLOUČEK, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. SIEF2023 : Living Uncertainty, Brno, 7.–10. 6. 2023. 2023.
  5. POLOUČEK, Oto. Smysl života, vnitřní exil i aktivní tvořivá činnost: Mnoho tváří folklorního hnutí druhé poloviny dvacátého století. Soudobé Dějiny. Praha: Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 2023, roč. 30, č. 2, s. 626-631. ISSN 1210-7050.
  6. POLOUČEK, Oto. Sociální normy a socialistická morálka : ochrana veřejného pořádku na československém venkově 80. let 20. století. Český lid. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2023, roč. 110, č. 3, s. 279-302. ISSN 0009-0794. doi:10.21104/CL.2023.3.01.
  7. POLOUČEK, Oto. Týden bez filtru 20: Město, nebo venkov? Nebo jde o něco jiného? Bez filtru (podcast), 2023.

  2022

  1. POLOUČEK, Oto. Autoři představují (ep. 13.): Oto Polouček, Babičky na bigbítu. In Autoři představují. Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity, 2022.
  2. ZOUNEK, Jiří a Oto POLOUČEK. Devadesátá léta jako zlatá doba? Prezentismus a uchronie ve vzpomínkách učitelů základních škol. In XX. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, 2.–5. 6. 2022, Sovinec. 2022.
  3. ZOUNEK, Jiří a Oto POLOUČEK. Implementation of Digital Technologies in the Everyday Life of Primary Schools in (Post)Socialist Czechoslovakia. In The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 43, 31 August–3 September 2022, Milan, Italy. 2022. ISBN 978-88-6760-978-9.

  2021

  1. POLOUČEK, Oto. Cena České národopisné společnosti za rok 2020 - kategorie publikace. Česká národopisná společnost, 2021.
  2. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism - eyewitness testimonies. In European Conference on Educational Research, 06 - 10 September 2021, University of Geneva, Switzerland. 2021.
  3. ZOUNEK, Jiří a Oto POLOUČEK. Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během post-socialistické transformace. Národopisný věstník. Česká národopisná společnost, 2021, roč. 80, č. 2, s. 31-50. ISSN 1211-8117.
  4. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2021, roč. 80, č. 2, s. 31-50. ISSN 1211-8117.
  5. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Mezi perestrojkou a transformací: Pohled do života škol v době sametové revoluce. In XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021.
  6. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Post-socialistická transformace základních škol ve vzpomínkách učitelů : Jak se ptát na změny v každodenním životě? In VII. mezinárodní konference České asociace orální historie, 18.-19. února 2021, Praha. 2021.
  7. POLOUČEK, Oto. Progresivní formy lidových tradic jako součást socialistického způsobu života : jazyk a československá etnografie v období tzv. normalizace. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2021, roč. 80, č. 1, s. 54-72. ISSN 1211-8117.
  8. POLOUČEK, Oto. S. Kreisslová – J. Nosková – M. Pavlásek: „Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Narodopisna Revue. Czechia: The National Institute of Folk Culture, 2021, roč. 31, č. 3, s. 247-249. ISSN 0862-8351.
  9. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. The reform that never happened : The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia. In The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 42, 14. –25. 6. 2021, Örebro University, Sweden. 2021.
  10. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987-1989) : analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 83-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-4.
  11. POLOUČEK, Oto. Život venkovské rodiny za pozdního socialismu v Československu. 2021.

  2020

  1. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu : Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3.
  2. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu - představení knihy. In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti. 2020.
  3. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3.
  4. POLOUČEK, Oto. Czech rural communities and late socialism : threat, continuity and sustainability. In Memory of the Communist Past, 14.-16. 10. 2020, Bratislava - online. 2020.
  5. POLOUČEK, Oto. Etnologie mezi vědou a politikou : Vy/po/zneužívání etnologických věd od 19. století do současnosti. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2020. s. 258 - 259. ISSN 2570-9437.
  6. POLOUČEK, Oto. Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling (recenze). Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2020, roč. 39, č. 2, s. 38 - 41. ISSN 1213-1075.
  7. POLOUČEK, Oto. Kontexty proměn společenského života na moravském venkově za pozdního socialismu. In Odborný seminář Ústavu etnólogie a sociálnej antropológie SAV. 2020.
  8. POLOUČEK, Oto. Kontinuity v období „revolučních proměn“ a „soumraku selského stavu“ (příspěvek ke studiu života na venkově v socialistickém Československu). Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 68, č. 1, s. 29-46. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2020-0002.
  9. POLOUČEK, Oto. Progresivní formy lidových tradic a jejich místo v životě pracujícího lidu: jazyk pozdního socialismu a československá etnografie. In Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti: konference České národopisné společnosti. 2020.
  10. POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Transformace základních škol po roce 1989 pohledem učitelů. In XVIII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 4. – 6. 6. 2020, Sovinec. 2020.

  2019

  1. POLOUČEK, Oto. Borders and several aspects of space reflection in the Czech countryside. In The Line Crossed Us: New Directions in Critical Border Studies. 2019.
  2. POLOUČEK, Oto. Dance Parties and the Symbolic Construction of Communities in the Era of Late Socialism in Czechoslovakia. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 18-28. ISSN 0862-8351.
  3. POLOUČEK, Oto. Proměny společenského života na venkově za pozdního socialismu. In Přednáška na Katedře etnologie a muzeologie FF UK v Bratislavě. 2019.
  4. POLOUČEK, Oto. Proměny tanečních zábav za pozdního socialismu. In Přednáška na Katedře etnologie a folkloristiky Univerzity Konstantina filozofa v Nitře. 2019.
  5. POLOUČEK, Oto. Social changes and post-socialist nostalgia in the Czechoslovak countryside. In Track Changes: Reflecting on a Transforming World, SIEF2019 14th Congress, 14.-14.4. 2019, Santiago de Compostela. 2019.
  6. POLOUČEK, Oto. Společenský život malého venkovského města 70. let na příkladu Dolních Kounic. In Jiří Petráš, Libor Svoboda. Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. s. 471-486, 15 s. ISBN 978-80-88292-24-1.
  7. POLOUČEK, Oto. Zamyšlení nad některými příčinami vyjadřování nostalgie po socialismu v orálně historických rozhovorech s důrazem na specifika venkovského prostředí. In Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin: VI. mezinárodní konference COHA, 6.-7. února 2019, Olomouc. 2019.

  2018

  1. POLOUČEK, Oto. Image of socio-cultural changes of Czech countryside in several generations’ memories. In IOHA 2018 Memory & Narration, The XX International Oral History Association Conference. 2018.
  2. POLOUČEK, Oto. Pozdní socialismus na moravské vesnici: Odraz sociálních proměn nejen ve společenském životě. In Etnologické výzkumy napříč prostorem a časem. 2018.
  3. POLOUČEK, Oto. Recenze knihy: Lenka Kopřivová – Eliška Leisserová (eds.) Barvy chorvatské Moravy. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 103 - 105. ISSN 1211-8117.

  2017

  1. POLOUČEK, Oto. Cesty napříč disciplínami k dalšímu využití narativních pramenů. Na příkladu orální historie a etnologie. 27. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017. 4 s. 3. ISSN 0862-8351.
  2. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  3. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  4. POLOUČEK, Oto. Etnologie a soudobé dějiny: tenké hranice mezi současným a minulým. In 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. 2017.
  5. POLOUČEK, Oto. Humanities #2 Etnologie s O. Poloučkem. In Radio R. 2017.
  6. POLOUČEK, Oto. Konference „V pohybu“. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017. s. 356-357. ISSN 0862-8351.
  7. POLOUČEK, Oto. Local and ‘Wider’ in the Perception of Belonging using the Example of Social Life in the Czech Countryside during Late Socialism. In 7th International Conference of Young Folklorists "Negotiations of Belonging" in Narva. 2017.
  8. POLOUČEK, Oto. Migrující jednotlivec jako nositel vlivů formujících trávení volného času na moravském venkově v období tzv. normalizace. In V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. 2017.
  9. POLOUČEK, Oto. Orální historie ve výzkumu proměn společenského života na malém venkovském městě. In Denková, Zuzana. Etnológ v teréne: Zborník z XX. konferencie Etnológ a múzeum, 21. – 23. júna 2016, Starý zámok v Banskej Štiavnici. Prvé vydanie. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2017. s. 78-89. ISBN 978-80-85579-53-6.
  10. SEMRÁD, Jan, Martin SÍTEK, Oto POLOUČEK, Tomáš TRUCHLÍK a Eva JOUROVÁ. Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti. Setkání doktorandů a mladých vědců. 2017.
  11. POLOUČEK, Oto. Společenský život v první polovině sedmdesátých let na malém venkovském městě. In Československo v letech 1972–1977. 2017.
  12. POLOUČEK, Oto. The Interest in the Period of Late Socialism: a Historical or a Contemporary Ethnology? In Botiková, Marta; Válka, Miroslav a kol. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 75-84. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  13. POLOUČEK, Oto. Zájem o období pozdního socialismu: Historická či současná etnologie? In Etnologie pro 21. století. 2017.
  14. POLOUČEK, Oto. 7. mezinárodní konference mladých folkloristů v estonské Narvě. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017. s. 357-358. ISSN 0862-8351.

  2016

  1. POLOUČEK, Oto. Konference „občianske aktivity a angažovaný výskum“. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. s. 80-81. Národopisná revue. ISSN 0862-8351.
  2. POLOUČEK, Oto. „Nemohu je klamat?“ : konstrukce obrazu badatele v terénu. Etnologické rozpravy. Banská Bystrica: Slovenská akadémia vied, 2016, XXIII, č. 1, s. 23-35. ISSN 1335-5074.
  3. POLOUČEK, Oto. Oficiální, masová a alternativní kultura na pozadí životních příběhů obyvatel malého města. In XV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie. 2016.
  4. POLOUČEK, Oto. Oral History and Ethnology – Back to the Roots? In Ethnology without borders V. 2016.
  5. POLOUČEK, Oto. To musíš mít v sobě : Některé aspekty vnímání trampingu. In HOUDA, Přemysl; VANĚK, Miroslav. Střípky mozaiky : Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie. První vydání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. s. 258-280. ISBN 978-80-87398-97-5.
  6. POLOUČEK, Oto. Využití orální historie ve výzkumu společenského života na malém venkovském městě. In Etnológ v teréne - k prameňom poznania: XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum. 2016.

  2015

  1. POLOUČEK, Oto. Cena České asociace orální historie o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Česká asociace orální historie, 2015.
  2. POLOUČEK, Oto. Některé etické problémy spojené s různými rovinami vnímání „insiderství“ a „outsiderství“ na příkladu terénního výzkumu mezi brněnskými trampy. In Konferencia Občianske aktivity a angažovaný výskum. 2015.

  2013

  1. POLOUČEK, Oto. Fenomén trampingu v období normalizace a reakce moci na něj. In XII. setkání historiků a příznivců orální historie hrad Sovinec, 6.–8. 6. 2013. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 14:31