Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. JURENKA, Lukáš and Juraj FRANCŮ. Application of fluorescent light microscopy to enhanced lithofacies analysis of Jurassic carbonate rocks, SE Bohemian Massif. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 27, 1-2, p. 106-110. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-12399.
  2. 2017

  3. JURENKA, Lukáš. Dolomitizácia a jej vzťah k vývoju porozity a permeability vo vranovických vápencoch. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
  4. FRANCŮ, Juraj, Miroslav PERESZLÉNYI, Fridtjof RIIS, Ondřej PROKOP, Lukáš JURENKA, Vít HLADÍK and Oldřich KREJČÍ. 3D geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1in the Vienna basin. Energy Procedia. Elsevier, 2017, vol. 2017, No 114, p. 2772 - 2780. ISSN 1876-6102. doi:10.1016/j.egypro.2017.03.1393.
  5. 2014

  6. JURENKA, Lukáš. GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA VULKANICKÝCH SKEL (Gammaspectrometric characteristic of volcanic glases). In Studentská vědecká konference 2014. 2014.
Display details
Displayed: 29/9/2022 07:39