Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZÍTKOVÁ, Marie a Miroslava KYASOVÁ. Osobnostní typologie studentů v kontextu budoucí pracovní role všeobecné sestry. PSYCHOLOGIE PRO PRAXI. Praha: Karolinum, Universita Karlova, 2020, roč. 54, 2 (2019), s. 19-29, 50 s. ISSN 1803-8670. doi:10.14712/23366486.2020.2.
 2. 2019

 3. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 4. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 5. 2018

 6. METZNEROVÁ, Monika a Marie ZÍTKOVÁ. Uplatnění paliativní péče v oblasti intenzivní medicíny. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 5, s. 269-274. ISSN 1214-2158.
 7. 2016

 8. ZÍTKOVÁ, Marie, Miroslava JEŽOVÁ a Jana ŠPAČKOVÁ. Klinická supervize očima účastníků – zkušenost z prostředí onkologického ošetřovatelství. Psychologie pro praxi. Praha: Karolinum, 2016, roč. 51, 1-2, s. 35-46. ISSN 1803-8670.
 9. ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
 10. 2015

 11. ZÍTKOVÁ, Marie, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL a Petra JUŘENÍKOVÁ. Kvantifikace ošetřovatelské péče v oboru hematoonkologie. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 21, č. 2, s. 101-108. ISSN 1213-5763.
 12. ZÍTKOVÁ, Marie. Supervize ve zdravotnictví. In IV. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Brno, 5. - 6. června 2015. 2015.
 13. ZÍTKOVÁ, Marie, Andrea POKORNÁ a Erna MIČUDOVÁ. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi : pro staniční a vrchní sestry. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 165 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5094-1.
 14. 2014

 15. GROSSOVÁ KLEMENTOVÁ, Renáta a Marie ZÍTKOVÁ. Kontakt s pozůstalými v prostředí fakultní nemocnice. In ONCO Journal 2014. s.71, 5.pražské mezioborové onkologické kolokvium. 2014. ISSN 1804-2252.
 16. ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Project of supervision for hematology-oncology nurses-first experiences. In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 40th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Milano, Italy,30 March - 2 April 2014. Vol. 49, 2013, Suppl. 2, S419-S420, NP056. ISSN 0268-3369. 2014. 2014. ISSN 0268-3369.
 17. ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Projekt supervizní práce se sestrami v oboru hematoonkologie - první zkušenosti. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 24. - 25. 4. 2014. 2014.
 18. ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Projekt supervizní práce se sestrami v oboru hematoonkologie-první zkušenosti. In Sborník abstrakt : XXXVIII. brněnské onkologické dny 2014. 2014.
 19. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ a Erna MIČUDOVÁ. Supervize u nelékařských zdravotnických pracovníků. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2014, ročník 24, č.6, s. 24-26, 55 s. ISSN 1210-0404.
 20. JEŽOVÁ, Miroslava, Marie ZÍTKOVÁ, Jana ŠPAČKOVÁ a Zdeňka SURÁ. Supervizní zkušenosti v ošetřovatelské praxi. Nemocniční listy : Fakultní nemocnice Brno. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2014, roč. 15, č. 4, s. 6-7. ISSN 1802-0224.
 21. VOKURKA, Samuel, Eva BYSTRICKÁ, Tomáš SVOBODA, Irena Katja ŠKODA GORICAN, Matjaz SEVER, Ewa MAZUR, Anna KOPINSKA, Vladislava PAVLICOVÁ, Otilia MOCANU, Alina TANASE, Rodica GHELASE, Marie ZÍTKOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Ludek RAIDA, Darja NAVRÁTILOVÁ-HRABÁNKOVÁ a Jana BOCKOVÁ. The availability of HEPA-filtered rooms and the incidence of pneumonia in patients after haematopoietic stem cell transplantation (HSCT): results from a prospective, multicentre, eastern European study. Journal of Clinical Nursing. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 23, 11-12, s. 1648-1652. ISSN 0962-1067. doi:10.1111/jocn.12286.
 22. MAREČKOVÁ, Jitka, Marie ZÍTKOVÁ a Naděžda VALENTÍKOVÁ. Výskyt ran v rámci komplexní onkologické péče. In Sborník abstrakt XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 2355, s. 11. 2014. ISBN 978-80-244-3480-3. 2014.
 23. 2013

 24. ZÍTKOVÁ, Marie, Jana ŠPAČKOVÁ, Erna MIČUDOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Adaptační proces – přínos či formalita. In In Sborník VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno. 2013. s. 300 – 306. ISBN 978-80-7013-555-6. Brno, 2013. s. 300-306. ISBN 978-80-7013-555-6.
 25. KOUŘILOVÁ, Petra, Marie ZÍTKOVÁ, Naděžda VALENTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Aspects of practical application of peripheral venous catheters. In In. Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. 2013. ISSN 0268-3369.
 26. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka DOBEŠOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Soňa VASMANSKÁ a Michaela SCHNEIDEROVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6215-3.
 27. KOUŘILOVÁ, Petra a Marie ZÍTKOVÁ. Faktory ovlivňující používání periferních žilních katetrů. In Sborník abstrakt XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 2332, s. 13. 2013. ISBN 978-80-244-3480-3.
 28. ŠVÁBOVÁ, Helena, Andrea ŽMIJÁKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Filgrastim in patients after autologous stem cell transplantation. In In. Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. Vol. 48, 2013, Suppl. 2, S493, P1376. ISSN 0268-3369. 2013. ISSN 0268-3369.
 29. BYSTŘICKÁ, Eva, Samuel VOKURKA, R BRANDEJSOVÁ, J ŠKARDOVÁ, T SVOBODA, E MAZUR, A KOPÍNSKÁ, O MOCANU, R GHELASE, A TANASE, A COLITA, Marie ZÍTKOVÁ a A DALŠÍ. Pneumonia incidence and HEPA-filtered transplantation room availability in patients after haematopoietic stem cells transplantation. In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. Vol. 48, 2013, Suppl. 2, S320-S321, P955. 2013. ISSN 0268-3369.
 30. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Reptrospective, monocentric analysis of the occurrence of undesirable effects associated with total body irradiation in adults. In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. Vol. 48, 2013, Suppl. 2, S502-S503, P1403. ISSN 0268-3369. 2013. ISSN 0268-3369.
 31. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Retrospektivní, monocentrická analýza výskytu nežádoucích účinků v souvislosti s celotělovým ozářením u dospělých. In Sborník abstrakt XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 2355, s. 12. 2013. ISBN 978-80-244-3480-3.
 32. ŠPAČKOVÁ, Jana a Marie ZÍTKOVÁ. Supervize u NLZP v praxi. In XIX. Pařízkovy dny, Ostrava, 19-20.9.2013. 2013.
 33. ZÍTKOVÁ, Marie a Jana ŠPAČKOVÁ. Supervizní program pro NLZP v adaptačním procesu. In Sborník abstrakt XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 2325, s. 11. ISBN 978-80-244-3480-3. 2013. ISBN 978-80-244-3480-3.
 34. BYSTŘICKÁ, Eva, Samuel VOKURKA, R BRANDEJSOVÁ, J ŠKARDOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, V PAVLICOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a A DALŠÍ. Výskyt plicních a bronchiálních infekcí u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk provedených v pokojích s nebo bez HEPA filtrace vzduchu – konečné výsledky studie. In Sborník abstrakt XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 2380, s. 11. 2013. ISBN 978-80-244-3480-3.
 35. 2012

 36. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ, Jana ŠPAČKOVÁ a Petra ŘEZÁČOVÁ. Aspects of adaptation process in haemato-oncology. In 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Geneva, Switzerland, 1-4 April 2012. Abstrakt in: Bone Marrow Transplantation, vol. 47, 2012, Suppl. 1,. 2012. ISSN 0268-3369.
 37. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ a Jana ŠPAČKOVÁ. Aspekty adaptačního porcesu v oboru hematoonkologie. In Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, Suppl. 2, s. 5, 2117. ISSN 1213-5763. 2012. ISSN 1462-3889.
 38. KOUŘILOVÁ, Petra a Marie ZÍTKOVÁ. Care of Bereaved Families in the Large Hospital Setting. In 8th The European Oncology Nursing Society Spring convention, Geneva, Switzerland, 26-27 April 2012. Abstrakt in: European Journal of Oncology Nursing, vol. 16, 2012, Suppl. 1, S35, 79. ISSN 1462-3889. 2012. ISSN 1462-3889.
 39. ŘEZÁČOVÁ, Petra a Marie ZÍTKOVÁ. Manipulujeme s cytostatiky bezpečně. In Sborník abstrakt XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno, 5-8.9.2012. Brno, 2012. s. 72. ISBN 978-80-87086-50-6.
 40. ZÍTKOVÁ, Marie, Jiřina PROCHAZKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Multidisciplinary approach to CLL diagnostics. 2012. ISSN 0268-3369.
 41. ZÍTKOVÁ, Marie, Jana ŠPAČKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Supervisor of the Adaptation Process in Haemato-oncology. In 8th EONS Spring Convention. 2012. ISSN 1462-3889.
 42. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Úloha mentora v řízení adaptačního procesu. In Profesionalita v ošetřovatelství. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 54 – 55. 2012. ISBN 978-80-244-3292-2.
 43. 2011

 44. KOUKALOVA, A, Václav KAJABA, Monika LABUDÍKOVÁ, K KABÁTOVÁ, E BYSTŘICKÁ, V PAVLICOVÁ, L VYLITOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a D NAVRÁTILOVÁ. A comparison of the level of education and practice of nurses at transplantation units within the Czech Republic and possibilitues of the aducational system in the field of nursinng care in the Czech Republic. In 37th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Paris, France, 3-6 April 2011. Abstrakt in: Bone Marrow Transplantation, vol. 46, 2011, Suppl. 1,. 2011. ISSN 0268-3369. 2011.
 45. 2008

 46. KOUŘILOVÁ, Petra, Marie ZÍTKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Working activities in patients with Hodgkin´s lymphomas. In 34th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Florence, Italy, 30-02 April 2008. Abstrakt in: Bone Marrow Transplantation, vol. 41, 2008, Suppl. 1, S380. ISSN 0268-3369. 2008. ISSN 0268-3369.
 47. 2007

 48. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ, Dana DIVIŠOVÁ a Eva LIHOSITHOVÁ. Education in hemato-oncological patients. In In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 33 Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lyon, France, March 25–28, 2007, Vol. 33, Suppl.1, s. 271. ISSN 0268-3369. 2007.
 49. KAJABA, Václav, Eva BYSTRICKA, Marie ZÍTKOVÁ a V PAVLICOVÁ. Health-related quality of life after autologous stem cell transplantation: a multicenter prospektive study in Czech republic (pre-final results). In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 33 Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lyon, France, March 25–28, 2007, Vol. 33, Suppl.1, s. 271. ISSN 0268-3369. 2007.
 50. FÁRKOVÁ, Daniela a Marie ZÍTKOVÁ. Je inkontinence moči u hematoonkologicky nemocných závažným ošetřovatelským problémem? In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 118. ISBN 978-80-7346-078-5.
 51. BYSTŘICKÁ, Eva, Samuel VOKURKA a Marie ZÍTKOVÁ. Nurse-staffing standards within middle-European National EBMT Nurses group transplant units. In 33th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lyon, France, 25-28 Mar 2007. Abstrakt in: Bone Marrow Transplantation, vol. 39, 2007, Suppl. 1, S243, ISSN 0268-3369. 2007. ISSN 0268-3369.
 52. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ a Zuzana DANIŠOVÁ. Spiritual needs as a part of the holistic approach. In 14th European Cancer Conference, Barcelona, Spain, 23-27. Sep.,2007.Abstract in: EJC suplemets, vol.5, 2007, S440, P8109. 2007. ISSN 1359-6349.
 53. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zuzana DANIŠOVÁ a Erna MIČUDOVÁ. Spiritual needs as a part of the holistic approach. European journal of cancer supplements. 2007, V., č. 4, s. 440. ISSN 1359-6349.
 54. 2005

 55. ZÍTKOVÁ, Marie a Dagmar ŠTRAJTOVÁ. Dobrovolnická činnost očima sester. Sestra. 2005, č. 11, s. 48.
 56. 2002

 57. ZÍTKOVÁ, Marie a Helena KADLČÍKOVÁ. Potřeby nemocného s nechutenstvím, nevolností a zvracením v onkologii. Sestra. Praha: Mona s.r.o., 2002, č. 11, s. 34-36. ISSN 1210-0404.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 09:39