Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZUANI DE, Marco, Petra LÁZNIČKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Martina DVONČOVÁ, Giancarlo FORTE, Gorazd Bernard STOKIN, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. High CD4-to-CD8 ratio identifies an at-risk population susceptible to lethal COVID-19. Scandinavian journal of immunology. HOBOKEN: WILEY, 2022, roč. 95, č. 3, s. 1-11. ISSN 0300-9475. doi:10.1111/sji.13125.
 2. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Marcela HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Ondřej MRKVA, Monika SKOTÁKOVÁ, Michal ŠITINA, Kateřina HELÁNOVÁ, Jan FRIČ, Jiří PAŘENICA, Vladimír ŠRÁMEK a Martin HELÁN. Prognostic value of soluble endoglin in patients with septic shock and severe COVID-19. Frontiers in Medicine. Laussane: Frontiers, 2022, roč. 9, August 2022, s. 1-10. ISSN 2296-858X. doi:10.3389/fmed.2022.972040.
 3. 2021

 4. ZUANI DE, Marco, Marcela HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Ivana ANDREJČINOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Human myeloid-derived suppressor cell expansion during sepsis is revealed by unsupervised clustering of flow cytometric data. EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2021, roč. 51, č. 7, s. 1785-1791. ISSN 0014-2980. doi:10.1002/eji.202049141.
 5. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Marco ZUANI DE, Petra LÁZNIČKOVÁ, Kamila BENDICKOVA, Ondřej MRKVA, Ivana ANDREJČINOVÁ, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Ondrej POLANSKY, Kamila KOCI, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Polymorphonuclear Cells Show Features of Dysfunctional Activation During Fatal Sepsis. Frontiers in Immunology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 12, December 2021, s. 1-12. ISSN 1664-3224. doi:10.3389/fimmu.2021.741484.
 6. 2020

 7. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Petra LÁZNIČKOVÁ, Kamila BENDÍČKOVÁ, Marco De ZUANI, Ivana ANDREJČINOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 24, č. 21, s. 12504-12512. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/jcmm.15791.
 8. 2019

 9. HELÁN, Martin, Marcela HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Jan HRUDA, Jan FRIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Jiří PAŘENICA. Evaluation of soluble Endoglin in septic shock patients. In ESICM Lives 2019. 2019. doi:10.1186/s40635-019-0265-y.
 10. 2018

 11. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In XXXVIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou. 2018.
 12. HELÁN, Martin, Jan HRUDA, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Jan FRIČ, Jiří PAŘENICA a Vladimír ŠRÁMEK. Nové biomarkery pro diagnostiku, prognózu a cílenou terapii sepse. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 20, č. 5, s. 479-483. ISSN 1212-4184.
 13. 2017

 14. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 15. ULRICHOVÁ, Lucie, Veronika TOMÁŠKOVÁ, miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 16. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 17. KAŠČÁKOVÁ, Zuzana, Nikola NOVÁKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 18. 2016

 19. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola TKÁČOVÁ, Filip ŠUSTR, Vladislav BIEL a Jan NOVÁK. Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu - pilotní data. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 20. 2015

 21. NOVÁK, Jan, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Filip ŠUSTR, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus +A1166C AT1R genu ovlivňuje diastolický krevní tlak a citlivost baroreflexu. In XXII. Konference Mladých Lékařů. 2015. ISSN 1805-7977.
 22. TOMÁŠKOVÁ, Veronika a Filip ŠUSTR. Polymorfismy rs5186 a rs7079 v mikroRNA vazebných místech genů pro AT1R a angiotensinogen ovlivňují hodnoty krevního tlaku a parametry krátkodobé variability u mladých dospělých. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 23. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jan NOVÁK. Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 6. 2023 11:26