Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Petra LÁZNIČKOVÁ, Kamila BENDÍČKOVÁ, Marco De ZUANI, Ivana ANDREJČINOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 24, č. 21, s. 12504-12512. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/jcmm.15791.
 2. 2019

 3. HELÁN, Martin, Marcela HORTOVÁ-KOHOUTKOVÁ, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Jan HRUDA, Jan FRIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Jiří PAŘENICA. Evaluation of soluble Endoglin in septic shock patients. In ESICM Lives 2019. 2019. doi:10.1186/s40635-019-0265-y.
 4. 2018

 5. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In XXXVIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou. 2018.
 6. HELÁN, Martin, Jan HRUDA, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Jan FRIČ, Jiří PAŘENICA a Vladimír ŠRÁMEK. Nové biomarkery pro diagnostiku, prognózu a cílenou terapii sepse. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 20, č. 5, s. 479-483. ISSN 1212-4184.
 7. 2017

 8. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 9. ULRICHOVÁ, Lucie, Veronika TOMÁŠKOVÁ, miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 10. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 11. KAŠČÁKOVÁ, Zuzana, Nikola NOVÁKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 12. 2016

 13. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola TKÁČOVÁ, Filip ŠUSTR, Vladislav BIEL a Jan NOVÁK. Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu - pilotní data. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 14. 2015

 15. NOVÁK, Jan, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Filip ŠUSTR, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus +A1166C AT1R genu ovlivňuje diastolický krevní tlak a citlivost baroreflexu. In XXII. Konference Mladých Lékařů. 2015. ISSN 1805-7977.
 16. TOMÁŠKOVÁ, Veronika a Filip ŠUSTR. Polymorfismy rs5186 a rs7079 v mikroRNA vazebných místech genů pro AT1R a angiotensinogen ovlivňují hodnoty krevního tlaku a parametry krátkodobé variability u mladých dospělých. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 17. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jan NOVÁK. Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 01:18