Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2021

  1. RIAD, Abanoub, Jitka KLUGAROVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Martin KRSEK and Miloslav KLUGAR. Oral Microbiome Response to Powered vs Manual Toothbrush: Protocol for a Systematic Review & Meta-Analysis. Research Square. United States: American Journal Experts (AJE), 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-34636/v1.
  2. RIAD, Abanoub, Julien ISSA, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Esraa GOMAA, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ and Miloslav KLUGAR. Oral ulcers of COVID-19 patients: a scoping review protocol. 2021. doi:10.1101/2021.01.22.21250326.
  3. 2020

  4. CHUCHMOVÁ, Veronika and Martin KRSEK. Optimalizace PCR-DGGE pro analýzu orální mikrobioty (PCR-DGGE optimization for oral microbiota analysis). In Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 2020. ISBN 978-80-210-9611-0.
  5. 2019

  6. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Ondřej ZVĚŘINA, Jana CHALOUPKOVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ and Anna KŘIVSKÁ. Vyšetření pitné vody (Examination of drinking water). Brno: Masarykova univerzita, 2019.
  7. 2018

  8. CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK and Filip RŮŽIČKA. Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie (Assessment of the Influence of Antimicrobial Agents on the Microbial Biofilm by Fluorescent Spectrometry). In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
Display details
Displayed: 28/1/2022 19:41