Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. SMEJKALOVÁ, Lucie and Jindřich FIALA. Jaké jsou bariéry v úspěšnosti projektů proti dětské obezitě? (What Are the Existing Barriers to the Efficiency of Child Obesity Prevention Programmes?). Hygiena. Praha: Tigis, s.r.o., 2020, vol. 65, No 4, p. 134-139. ISSN 1802-6281. doi:10.21101/hygiena.a1733.
  2. 2019

  3. FIALA, Jindřich, Lucie KOTALOVÁ and Pavlína KAŇOVÁ. Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity (What to do and what is done to prevent childhood obesity). Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, vol. 64, No 5, p. 128-133. ISSN 1211-846X.
  4. FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ and Lucie KOTALOVÁ. Jak účinné jsou projekty prevence dětské obezity? (How effective are childhood obesity prevention projects?). Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, vol. 64, No 6, p. 153-157. ISSN 1211-846X.
  5. FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ and Lucie KOTALOVÁ. Strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity (Strategies and action plans for the childhood obesity prevention). Hygiena. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, vol. 64, No 3, p. 117-127. ISSN 1802-6281.
Display details
Displayed: 8/5/2021 22:33