Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2022

  1. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Zdeněk BEDNAŘÍK. Endovenózní ablace křečových žil - současný stav a přehled metod. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 5, s. 200-210. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2022.101.5.200–210.
  2. VIČAR, Petr, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Natália PODSTAVKOVÁ, Petra DIVÁCKÁ, S HOTÁRKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, K. KAMARÁDOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 28, č. 1, s. 38-45. ISSN 1213-5763. doi:10.48095/cctahd2022prolekare.cz5.
  3. 2021

  4. TURČANOVÁ, Michaela, Martin HRTOŇ, Petr DVOŘÁK, Kamil NOVÁK, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, Stanislav POLZER a Jiří BURŠA. Full-Range Optical Imaging of Planar Collagen Fiber Orientation Using Polarized Light Microscopy. BioMed Research International. London: Hindawi, 2021, roč. 2021, November 2021, s. 1-13. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2021/6879765.
  5. 2020

  6. LISICKY, Ondrej, Aneta MALA, Zdeněk BEDNAŘÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Jiri BURSA. Consideration of stiffness of wall layers is decisive for patient-specific analysis of carotid artery with atheroma. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 9, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0239447.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 11:06