Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JELÍNEK, Kamil, Jan ŠLESINGER a Michal PROCHÁZKA. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 91 s. Edice Scientia, sv. 702. ISBN 978-80-210-9777-3.
 2. 2019

 3. ČELEDA, Pavel, Jakub ČEGAN, Kamil ANDONIADIS, Michal BERAN, František HRDINA, Tomáš JIRSÍK, Daniel KOUŘIL, Michal MAZOUREK, Radek OŠLEJŠEK, Michal PROCHÁZKA, Daniel TOVARŇÁK, Petr VELAN, Martin VIZVÁRY, Vadim JANOVSKIJ a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Software pro detekci a analýzu napadení KII. 2019.
 4. ČELEDA, Pavel, Jakub ČEGAN, Kamil ANDONIADIS, Milan ČERMÁK, Jan DUDA, Vlastimil HOLER, Ľuboš HYŽÁK, Boris JADUŠ, Jakub KADAŠI, David LEŠKA, Martin MACHÁČ, Ivo NUTÁR, Radek OŠLEJŠEK, Dominik PILÁR, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Tomáš REBOK, Vít RUSŇÁK, Miloslav STANĚK, Pavel ŠEDA, Valdemar ŠVÁBENSKÝ, Daniel TOVARŇÁK, Petr VELAN, Martin VIZVÁRY, Jan VYKOPAL a Tatiana ZBONČÁKOVÁ. Software pro simulaci obecných i kritických informačních infrastruktur. 2019.
 5. 2018

 6. LINDEN, Mikael, Michal PROCHÁZKA, Ilkka LAPPALAINEN, Dominik František BUČÍK, Pavel VYSKOČIL, Martin KUBA, Sami SILÉN, Peter BELMANN, Alexander SCZYRBA, Steven NEWHOUSE, Luděk MATYSKA a Tommi NYRÖNEN. Common ELIXIR Service for Researcher Authentication and Authorisation. F1000Research. F1000 Research Ltd., 2018, roč. 7, č. 2018, s. 1-16. ISSN 2046-1402. doi:10.12688/f1000research.15161.1.
 7. 2016

 8. JAKUBIČKA, Martin a Michal PROCHÁZKA. Univerzitní systém pro správu osobních digitálních certifikátů. Plzeň, Česká republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 10-18, 8 s. ISBN 978-80-261-0625-8.
 9. 2015

 10. ČEGAN, Jakub, Pavel ČELEDA, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Jan VYKOPAL, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Milan ČERMÁK, Jan SOUKAL, Tomáš REBOK, Václav RAČANSKÝ, Ivo NUTÁR a Dušan LAGO. KYPO - Kybernetický polygon. 2015.
 11. ČEGAN, Jakub, Pavel ČELEDA, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Jan VYKOPAL, Martin VIZVÁRY, Milan ČERMÁK, Jan SOUKAL, Tomáš REBOK, Ivo NUTÁR a Dušan LAGO. Software pro konfiguraci a monitorování virtuálního prostředí KYPO. 2015.
 12. OŠLEJŠEK, Radek, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Pavel ČELEDA, Jakub ČEGAN, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Martin VIZVÁRY a Jan VYKOPAL. Software pro vizualizaci virtuálního prostředí KYPO. 2015.
 13. KOUŘIL, Daniel, Marcel POUL a Michal PROCHÁZKA. Using PKI to Provide Credential Delegation in non Web-based Federations. In Proceedings of the International Conference on Information Science and Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering. Pattaya, Thailand: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 525-532. ISBN 978-3-662-46577-6. doi:10.1007/978-3-662-46578-3_62.
 14. PROCHÁZKA, Michal. Závěrečná zpráva STORK e-Academia pilot. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 29 s.
 15. 2014

 16. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723.
 17. PROCHÁZKA, Michal, Slávek LICEHAMMER a Luděk MATYSKA. Perun – Modern Approach for User and Service Management. Mauritius: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2014. 11 s. ISBN 978-1-905824-44-1.
 18. 2013

 19. SEBESTIÁNOVÁ, Zora, Michal PROCHÁZKA, Slávek LICEHAMMER, Michal ŠŤAVA a Pavel ZLÁMAL. Perun - user and resources management system. 2013.
 20. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. RemSig - Bezpečné úložiště digitálních certifikátů. 2013.
 21. 2011

 22. PROCHÁZKA, Michal, Daniel KOUŘIL, Romain WARTEL, Christos KANELLOPOULOS a Christos TRIANTAFYLLIDIS. A Race for Security: Identifying Vulnerabilities on 50 000 Hosts Faster than Attackers. Taipei, Taiwan: Academia Sinica, 2011. ISGC 2011 & OGF 31.
 23. HARTMAN, Sam, Jens JENSEN, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Easing Access to Grids Using Moonshot. Praha: TERENA Networking Conference, 2011.
 24. KOUŘIL, Daniel, Sam HARTMAN, Josh HOWLETT, Jens JENSEN a Michal PROCHÁZKA. Federated Access to Grids. Vilnius: EGI User Forum, 2011.
 25. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. Jak sledovat zranitelnosti na 50 000 strojích. Data Security Management. Praha: Tate International, 2011, roč. 1/2011, s. 14-17. ISSN 1211-8737.
 26. ŠPÁNEK, Roman, Daniel KOUŘIL, Martin KUBA a Michal PROCHÁZKA. Reputation Based Trust Management System Supporting Collaboration in a Medical Application. In Proceedings of e-Technologies and Networks for Development (ICeND 2011), Communications in Computer and Information Science, vol. 171. Heidelberg: Springer Berlin, 2011. s. 285-297. ISBN 978-3-642-22729-5.
 27. 2010

 28. DRAŠAR, Martin, Martin JUŘEN, Daniel KOUŘIL, Pavel MINAŘÍK, Michal PROCHÁZKA a Jan VYKOPAL. Intelligent logging server. Warsaw: SECURE 2010, 2010.
 29. PROCHÁZKA, Michal, Daniel KOUŘIL a Luděk MATYSKA. User Centric Authentication for Web Applications. In Proceedings of the 2010 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems. Chicago, USA: IEEE, 2010. s. 67-74. ISBN 978-1-4244-6620-7.
 30. 2009

 31. PROCHÁZKA, Michal a Josef FEIT. Atlases jako poskytovatel služby ve federacích. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-7392-118-7.
 32. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Experiences with Massive PKI Deployment and Usage. In Security adn Protection of Information. 2009. vyd. Brno, 2009. s. 44-52. ISBN 978807231641.
 33. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Fault-tolerant Access Control in Distributed Environment the MetaCentrum Authorization Infrastructure. CESNET, 2009. Technical report.
 34. PROCHÁZKA, Michal, Daniel KOUŘIL a Tomáš KUBINA. Framework for non-Web application integration - CAT. In TERENA EuroCAMP. 2009.
 35. PROCHÁZKA, Michal, Daniel KOUŘIL a Tomáš KUBINA. Grid-enabled Desktop. In TAGPMA Federated Identity Workshop. 2009.
 36. SMRŽOVÁ, Jana, Miloš LIŠKA a Michal PROCHÁZKA. Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin: Zpráva z videokonferenčně přenášeného kurzu 4th Belgrade up-to-date in Nephrology. Aktuality v nefrologii. TIGIS, 2009, roč. 15, č. 2, s. 74-77. ISSN 1210-955X.
 37. SMRŽOVÁ, Jana, Martin KUBA, Robert RAKOWSKI, Michal PROCHÁZKA a Zora SEBESTIANOVÁ. Jak zlepšit využívání dostupných dat a vzorců ? Odpověd zní: MEDIGRID. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2009, roč. 12, supplem. 1, s. 62-63, 1 s. ISSN 1211-9326.
 38. PROCHÁZKA, Michal, Petr HOLUB a Eva HLADKÁ. jSon: Network of Active Elements with Peer-to-Peer Control Plane. In The Eighth International Conference on Networks ICN 2009. Cancun, Mexico: IARIA, 2009. 8 s. ISBN 978-0-7695-3552-4.
 39. SMRŽOVÁ, Jana, Martin KUBA, Rakowski ROBERT, Michal PROCHÁZKA a Zora SEBESTIANOVÁ. MEDIGRID - váš program pro vaše pacienty. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 885. ISSN 0042-773X.
 40. KOUŘIL, Daniel, Michal PROCHÁZKA, Tomáš KUBINA, Jeffrey ALTMAN a Asanka HERATH. Network Identity Manager Providers. In AFS & Kerberos Best Practices Workshop. 2009.
 41. ANTOŠ, David, Lukáš HEJTMÁNEK, Jiří CHUDOBA, Daniel KOUŘIL, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Správa dat v gridových systémech. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON 2009. 1. vyd. Praha: Oeconomica, Praha, 2009. s. 251-265. ISBN 978-80-245-1568-7.
 42. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Úskalí PKI v praxi - část I. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2009, XIII, č. 1. ISSN 1211-8737.
 43. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Úskalí PKI v praxi - část II. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2009, XIII, č. 2, s. 40-44. ISSN 1211-8737.
 44. SMRŽOVÁ, Jana, Martin KUBA, Robert RAKOWSKI a Michal PROCHÁZKA. Videokonference - moderní cesta realizace lékařských konzilií a konzultací. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2009, roč. 12, supplem. 1, s. 63. ISSN 1211-9326.
 45. SMRŽOVÁ, Jana, Martin KUBA, Robert RAKOWSKI a Michal PROCHÁZKA. Videokonference - prostředek pro vedení lékařských konzilií a konzultací. Cor et Vasa - Časopis České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, Suppl. 1, 1 s. ISSN 1803-7712.
 46. 2008

 47. PROCHÁZKA, Michal, Daniel KOUŘIL, Luděk MATYSKA, Tomáš KUBINA a Lukáš SPURNÝ. A Federated Framework for Secure Collaborative Systems. In EUNIS 2008 VISION IT, Visions for IT in Higher Education. Aarhus, Denmark: University of Aarhus, 2008. 9 s. ISBN 978-87-91234-56-9.
 48. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. A federated framework for secure videoconference. Stockholm, Sweden: Terena EuroCamp, 2008.
 49. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Integrovaná správa pověření pro e-learningové systémy. In SCO 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 117-122. ISBN 9788021046139.
 50. PROCHÁZKA, Michal. Pathology Atlases - Service Provider in a Multi-Federation Environment. Athens, Greece: Terena EuroCamp, 2008.
 51. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. Survey of Authentication Mechanisms for Grids. In CESNET Conference 2008. Praha: CESNET, z.s.p.o., 2008. 10 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
 52. SMRŽOVÁ, Jana, Martin KUBA, Dagmar HRŮZOVÁ, Michal PROCHÁZKA a Zora SEBESTIANOVÁ. Videokonference jako nástroj pro vedení lékařských konzilií a konzultací. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 911-912. ISSN 0042-773X.
 53. 2007

 54. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. A Robust and Efficient Mechanism to Distribute Certificate Revocation Information Using the Grid Monitoring Architecture. In 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07),. Niagara Falls, Canada: IEEE Computer Society, 2007. s. 614-619. ISBN 0-7695-2847-3.
 55. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Bezpečný distribuovaný úložný prostor. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2007. s. 60-65. ISBN 978-80-244-1687-8.
 56. KOUŘIL, Daniel, Michal PROCHÁZKA a Luděk MATYSKA. Experience with PKI in a Large-scale Distributed Environment. In EUNIS 2007 Conference. Grenoble, France, 2007. 9 s.
 57. KOUŘIL, Daniel, Martin KUBA, Martin OSOVSKÝ, Radim PEŠA a Michal PROCHÁZKA. Federace identit aneb spolčení totožností. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 18, č. 2, s. 1-7, 8 s. ISSN 1212-0901.
 58. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. Identity Management in the Grid Environment. Plzeň, 2007. The World of Digital Identity 2007.
 59. VEJVALKA, Jan, Petr HOLUB, Michal PROCHÁZKA, Miloš LIŠKA, Eva HLADKÁ, Michael ANGASTINIOTIS a Marina KLEANTHOUS. Ithanet - developing en infrastructure of electronic communication for Thalassaemia research. In Conference Proceedings of EMMIT 2007, Euro-Mediterranean Medical Informatics and Telemedicine, 3rd International Conference. , Mangalia 2007: Eds. Moisil, I., Teseleanu, M., Sicurello, F., 2007. s. 181-186. ISBN 978-973-739-423-1.
 60. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA, Michal PROCHÁZKA a Tomáš ZÁVODNÝ. Kerberos and Grid systems. Stanford, California, USA, 2007. AFS & Kerberos Best Practices Workshop 2007.
 61. KOUŘIL, Daniel, Ondřej KRAJÍČEK, Martin KUBA a Michal PROCHÁZKA. Message Level Security For Grid Services Using S/MIME. In Distributed and Parallel Systems (DAPSYS). Springer US, 2007. s. 123-131. ISBN 978-0-387-69857-1.
 62. KOUŘIL, Daniel, Martin KUBA a Michal PROCHÁZKA. Nasazení federací ve velkém distribuovaném prostředí: systém pro správu interakcí léků. In DATAKON 2007 - Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 132-141. ISBN 978-80-7355-076-9.
 63. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. On Distribution Certificate Revocation Information in Grids. Brno, 2007. MEMICS 2007. ISBN 978-80-7355-077-6.
 64. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007. s. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.
 65. HOLUB, Petr, Eva HLADKÁ, Michal PROCHÁZKA a Miloš LIŠKA. Secure and Pervasive Collaborative Platform for Medical Applications. Studies in Health Technology and Informatics. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2007, roč. 126, č. 1, s. 229-238. ISSN 0926-9630.
 66. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. In Cracow'06 Grid Workshop. Krakow, Polsko: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. s. 450-458. ISBN 83-915141-7-X.
 67. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. CESNET z.s.p.o., 2007. 16 s. 2/2007.
 68. PROCHÁZKA, Michal, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ, Daniel KOUŘIL a Petr HOLUB. Transparent Security for Collaborative Environments. In The 3rd International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing. White Plains, New York: ICST, 2007. 6 s. ISBN 1-4244-1317-6.
 69. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Trusted Distribution and Utilization of Virtual Machines. Austin, TX, USA: IEEE Computer Society, 2007. Grid 2007.
 70. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. Usage of TPM under Xen. DESY, Hamburg, Germany, 2007. Virtualization users workshop.
 71. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Using CRL Push Delivery for Efficient Certificate Revocation Information Distribution in Grids. CESNET, 2007. Technical report.
 72. HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Michal PROCHÁZKA. Videokonference za zdí. Brno: MU, 2007. 4 s. Zpravodaj ÚVT MU, 17, 5, 8-11. ISSN 1212-0901.
 73. KOUŘIL, Daniel, Michal PROCHÁZKA a Luděk MATYSKA. Zkušenosti s nasazením PKI v distribuovaném prostředí. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 33-39. ISBN 978-80-7043-554-0.
 74. 2006

 75. PROCHÁZKA, Michal, Petr HOLUB a Eva HLADKÁ. Active Element Network with P2P Control Plane. In Self-Organizing Systems, Lecture Notes in Computer Science Volume 4124. 2006.
 76. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Improving Security in Grids Using the Smart Card Technology. In Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Grid Computing (Grid 2006). Barcelona, Spain: IEEE Computer Society, 2006. s. 303-304. ISBN 1-4244-0344-8.
 77. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Kerberos and PKI Cooperation. Ann Arbor, Michigan, USA, 2006. AFS & Kerberos Best Practices Workshop 2006.
 78. PROCHÁZKA, Michal a Miloš LIŠKA. Scalable and Robust Active Element Network. In CESNET Conference 2006. Praha: CESNET z.s.p.o., 2006. s. 107-114. ISBN 978-80-239-6533-9.
 79. PROCHÁZKA, Michal. Všichni chceme Eduroam! Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. Zpravodaj ÚVT MU, 17, 2, 4-6. ISSN 1212-0901.
 80. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Zkušenosti s nasazováním HW tokenů pro uživatele METACentra. In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 35-47. ISBN 80-86583-10-4.
 81. 2005

 82. PROCHÁZKA, Michal. Distributed System For Multimedia Data Distribution. Znojmo: MEMICS 2005, 2005.
 83. PROCHÁZKA, Michal, Tomáš REBOK a Petr HOLUB. Implementace P2P sítě zrcadel v prostředí JXTA. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2005. s. 144-152. ISBN 80-244-1035-4.
 84. 2002

 85. PROCHÁZKA, Michal a Mojmír STRAKOŠ. Borland Delphi průvodce vývojáře, kniha I. In Borland Delphi průvodce vývojáře, kniha I. IDnes, 2002. 296 s. ISBN 8086593312.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 13:02