Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. OBERMANNOVÁ, Radka, Iveta SELINGEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Václav JEDLIČKA, Marek SLÁVIK, Pavel FABIAN, Ivo NOVOTNÝ, Milada ZEMANOVA, Hana STUDENTOVA, Peter GRELL, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Tomáš HARUSTIAK, Renata HEJNOVA, Igor KISS a Rostislav VYZULA. PET/CT-tailored treatment of locally advanced oesophago-gastric junction adenocarcinoma: a report on the feasibility of the multicenter GastroPET study. THERAPEUTIC ADVANCES IN MEDICAL ONCOLOGY. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2021, roč. 13, December 2021, s. 1-14. ISSN 1758-8340. doi:10.1177/17588359211065153.
 2. SLÁVIK, Marek, Petr BURKOŇ, Iveta SELINGEROVÁ, Pavel KRUPA, Tomáš KAZDA, Jaroslava STANKOVA, Tomas NIKL, Renata HEJNOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Pavel OŠMERA, Tomáš PROCHÁZKA, Eva DVORAKOVA, Petr POSPÍŠIL, Peter GRELL, Pavel ŠLAMPA a Radka OBERMANNOVÁ. Preoperative Chemoradiotherapy for Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma Modified by PET/CT: Results of Virtual Planning Study. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2021, roč. 57, č. 12, s. 1-12. ISSN 1010-660X. doi:10.3390/medicina57121334.
 3. 2020

 4. BOŘILOVÁ, Simona a Peter GRELL. Predicting response to checkpoint inhibitors using complex molecular characteristic and immunoprofiling in solid tumours. In Predicting response to checkpoint inhibitors using complex molecular characteristic and immunoprofiling in solid tumours. 2020. doi:10.1016/j.annonc.2020.08.1164.
 5. 2019

 6. FORETOVÁ, Lenka, Marie NAVRÁTILOVÁ, Marek SVOBODA, Peter GRELL, Libor NĚMEC, Lukáš SIROTEK, Radka OBERMANNOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FABIAN, Radek KROUPA, Petra VAŠÍČKOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Eva HRABINCOVÁ SŤAHLOVÁ a Eva MACHÁČKOVÁ. GAPPS - syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku v 8 rodinách testovaných v Masarykově onkologickém ústavu – prevence vč. profylaktické gastrektomie. Klinická onkologie. 2019, roč. 32, Supplementum 2, s. "2S109"-"2S117", 9 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019S109.
 7. 2018

 8. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Peter GRELL, Ondřej MÁJEK, Renata SOUMAROVÁ, Jiri NOVAK, Petr BURKOŇ, Zdeněk KRÁL, Tomáš KAZDA a Rostislav VYZULA. Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. International Journal of Clinical Practice. HOBOKEN: Medicom International, 2018, roč. 72, č. 9, s. 1-9. ISSN 1368-5031. doi:10.1111/ijcp.13235.
 9. 2017

 10. COUFAL, Oldřich, T. OSTRIZEK, P. KRSICKA, E. LZICAROVA, R. NENUTIL, M. PROCHAZKOVA, B. BENCSIKOVA, Peter GRELL a Roman ŠEFR. Focal necrosis mimicking breast cancer following coronary bypass grafting. World Journal of Surgical Oncology. London: BioMed Central, 2017, roč. 15, MAY 30, s. 1-4. ISSN 1477-7819. doi:10.1186/s12957-017-1178-4.
 11. 2015

 12. VŠIANSKÁ, M., Radka OBERMANNOVÁ, Peter GRELL, Renata EMMEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Petra VYCHYTILOVÁ a Rostislav VYZULA. MikroRNA jako diagnostický, prognostický a prediktivní biomarker u karcinomu žaludku - připravovaný pilotní projekt testování v souboru pacientů MOÚ Brno. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 13. 2014

 14. MARYÁŠ, Josef, Jakub FAKTOR, Monika DVOŘÁKOVÁ, Iva STRUHÁROVÁ, Peter GRELL a Pavel BOUCHAL. Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics. Wiley VCH, 2014, roč. 14, 4-5, s. 426-440. ISSN 1615-9853. doi:10.1002/pmic.201300264.
 15. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Jiří NAVRÁTIL. The impact of Ras/MAPK/S6K signaling pathway on prediction of clinical outcome in metastatic Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Cancer Research 2014;74(19 Suppl):Abstract nr LB-181. 2014.
 16. 2012

 17. GRELL, Peter, Pavel FABIAN, M KHOYLOU, Lenka RADOVÁ, Ondřej SLABÝ, Roman HRSTKA, Rostislav VYZULA, Marian HAJDÚCH a Marek SVOBODA. Akt expression and compartmentalization in prediction of clinical outcome in HER2-positive metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. International Journal of Oncology. 2012, 9 s. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2012.1576.
 18. GRELL, Peter, Karel HEJDUK a Rostislav VYZULA. Klinický registr BREAST. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 3, s. 216– 218. ISSN 0862-495X.
 19. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, L. SLÁMOVÁ, Denis PRINC, Blažena SYPTÁKOVÁ, Aleš KUDLÁČEK, Ondřej BÍLEK, P. POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Peter GRELL, Alexandr POPRACH, Iveta SELINGEROVÁ, Rudolf NENUTIL, Jaroslav JURÁČEK, Renata HÉŽOVÁ, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 3, s. 188-198. ISSN 0862-495X.
 20. 2011

 21. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Eva MACHÁČKOVÁ, Marie NAVRÁTILOVÁ, Ondřej SLABÝ, Peter GRELL, Ondrej ŠEDO, Lenka FORETOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Epidemiological, genetic, histological and clinical aspects of triple-negative breast cancers in population of Czech women. In Proceedings of the 102nd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Orlando, Florida. 2011.
 22. 2009

 23. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Katarina PETRAKOVA a Rostislav VYZULA. Klinické aspekty liečby karcinómu prsníka trastuzumabom. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 3-10. ISSN 0862-495X.
 24. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Roman HRSTKA, Peter GRELL, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. The impact of the activity and compartmentalization of particular kinases on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. In Advances in breast cancer research - Conference Proceedings. 2009.
 25. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN a Rostislav VYZULA. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 45-51. ISSN 0862-495X.
 26. PALÁCOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka RADOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Tumor phenotype and characteristics of metastatic brain involvement in breast cancer patients: Potential clinical consequences. In Journal of Clinical Oncology - supplementum. 1. vyd. Alexandria, VA 22314, USA: American Society of Clinical Oncology, 2009. s. 15-15. ISSN 1527-7755.
 27. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Radek TROJANEC, Marián HAJDÚCH, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 21, č. 6, s. 348-358. ISSN 0862-495X.
 28. 2008

 29. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 130-132. ISBN 978-80-86793-11-5.
 30. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu. In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 1-3. ISBN 978-80-87086-03-2.
 31. 2007

 32. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806.
 33. GARAJOVA, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Ilona KOCÁKOVÁ, Peter GRELL, Zina HANZELKOVÁ, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Colon carcinoma and the possible significance of T-cell population, including FOXP3-positive lymphocytes. In Proceedings of the American Association for Cancer Research. 2007. vyd. Columbia, USA: American Association for Cancer Reasearch, Inc., Philadelphia, USA, 2007. s. 133-133. ISSN 0197-016X.
 34. GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Ilona KOCÁKOVÁ, Peter GRELL, Zina HANZELKOVÁ, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Colorectal carcinoma is infiltrated by FOXP3-positive lymphocytes. In Molecular Targets in Cancer Therapy:Mechanism and Therapeutic Reversal of Immune Suppression in Cancer. Florida, USA: H.Lee Moffitt Center and Research Institute and NCI Comprehensive Cancer Care, 2007. s. 139-139.
 35. GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Ondřej SLABÝ, Ilona KOCÁKOVÁ, Peter GRELL, Zina HANZELKOVÁ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Lymphocyte showing the phenotype of regulatory T-cells infiltrate colon carcinoma. In Abstract book. 2007.
 36. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA a Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5.
 37. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007. s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
 38. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007. s. 3.
 39. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp 1, s. S173, 1 s. ISSN 0167-6806.
 40. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, roč. 2008, č. 26, s. 1048-1048. ISSN 0732-183X.
 41. 2006

 42. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, č. 6, s. 299-304. ISSN 0862-495X.
 43. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X.
 44. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006. s. 24. ISBN 80-239-8240-0.
 45. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab. In 19th meeting of European Association For Cancer Research. 1. vyd. Budapešť: European Association for Cancer Research, 2006. s. 207-207.
 46. 2005

 47. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005. s. 13. ISBN 80-239-6302-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2022 07:52