Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří JARKOVSKÝ, Jolana LIPKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna KLUZ, Petr KALA, Jan MAŇOUŠEK, Anna VAŠKŮ a Jiří PAŘENICA. Relationship of long-term prognosis to MMP and TIMP polymorphisms in patients after ST elevation myocardial infarction. Journal of Applied Genetics. Heidelberg: Springer, 2017, roč. 58, č. 3, s. 331-341. ISSN 1234-1983. doi:10.1007/s13353-016-0388-8.
 2. 2016

 3. TESÁK, Martin, Petr KALA, Jiří JARKOVSKÝ, Martin POLOCZEK, Otakar BOČEK, Petr JERABEK, Lenka KUBKOVÁ, Jan MANOUSEK, Jindřich ŠPINAR, Alexandre MEBAZAA, Jiří PAŘENICA a Alain COHEN-SOLAL. The value of novel invasive hemodynamic parameters added to the TIMI risk score for short-term prognosis assessment in patients with ST segment elevation myocardial infarction. International Journal of Cardiology. Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 214, JUL 1 2016, s. 236-241. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2016.03.073.
 4. 2015

 5. LIPKOVÁ, Jolana, Jiří PAŘENICA, Kamil ĎURIŠ, Katerina HELANOVA, Josef TOMANDL, Lenka KUBKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine. Milan: SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, 2015, roč. 15, č. 3, s. 405-414. ISSN 1591-8890. doi:10.1007/s10238-014-0294-5.
 6. LITTNEROVÁ, Simona, Petr KALA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna KLUZ, Petr KUBENA, Martin TESÁK, Ondřej TOMAN, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR, Ladislav DUŠEK a Jiří PAŘENICA. GRACE Score among Six Risk Scoring Systems (CADILLAC, PAMI, TIMI, Dynamic TIMI, Zwolle) Demonstrated the Best Predictive Value for Prediction of Long-Term Mortality in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. "e0123215", 15 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0123215.
 7. HELÁNOVÁ, Kateřina, Simona LITTNEROVÁ, Petr KUBENA, Eva GANOVSKÁ, Marie PAVLUŠOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Petr KALA, Ondřej TOMAN, Milan DASTYCH, Jindřich ŠPINAR a Jiří PAŘENICA. Prognostic impact of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic in patients with ST-elevation myocardial infarction treated by primary PCI: a prospective observational cohort study. BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, 2015, roč. 5, č. 10, s. "e006872", 8 s. ISSN 2044-6055. doi:10.1136/bmjopen-2014-006872.
 8. KLUZ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Josef TOMANDL, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Martin TESÁK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jan MAŇOUŠEK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří JARKOVSKÝ. Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 2, s. 251-258. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.003.
 9. 2014

 10. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
 11. LITTNEROVÁ, Simona, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Marián FELŠŐCI, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna KLUZ, Petr KUBENA, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. SROVNÁNÍ PREDIKČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŠESTI SKÓROVACÍCH SYSTÉMŮ (CADILLAC, GRACE, PAMI, TIMI, DYNAMICKÉ TIMI, ZWOLLE) U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ST ELEVACÍ LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ PCI. In XXII. Sjezd České kardiologické společnosti. 2014.
 12. 2013

 13. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jiří PAŘENICA. Zánětlivá reakce a význam C-reaktivního proteinu u pacientů s akutním koronárním syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 981-988. ISSN 0042-773X.
 14. 2012

 15. JARKOVSKÝ, Jiří, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Lenka MALÁSKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, Miroslav VYTISKA, Lenka KUBKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, I. PARENICOVA, Simona LITTNEROVÁ, L. DOSTALOVA, P. KUBENA, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 11, č. 1, s. 32-40. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.67.
 16. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Krystyna KLUZ, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin TESÁK, Ondřej TOMAN, Nikolas PÁVEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. The Association Between Levels of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 with Acute Heart Failure and Left Ventricular Dysfunction in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2012, roč. 16, č. 10, s. 1172-1178. ISSN 1945-0265. doi:10.1089/gtmb.2012.0120.
 17. 2011

 18. PAŘENICA, Jiří, Petr KALA, Jiří JARKOVSKÝ, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J. MAŇOUŠEK, K. PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Martin TESÁK, L. ELBL, Z. ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Akutní srdeční selhání a časný rozvoj dysfunkce levé komory u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 1, s. 43-51. ISSN 0042-773X.
 19. 2010

 20. PAŘENICA, Jiří, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, D. TOMČÍKOVÁ, Ondřej TOMAN, Martin TESÁK, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. ACE gene insertion/deletion polymorphism has a moderate influence on the acute development of left ventricular dysfunction in patients with ST elevation myocardial infarction treated with primary PCI. BMC Cardiovascular Disorders. BioMed Centrak ltd., 2010, roč. 10, č. 60, 8 s. ISSN 1471-2261.
 21. KAŇOVSKÝ, Jan, Petr KALA, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Arrhythmias in the acute phase of the inferior wall STEMI with the right ventricle involvement in era of the pripary PCI (PROSPECT-STEMI substudy). 2010. ISSN 0195-668X.
 22. PAŘENICA, Jiří, M GOLDBERGOVA-PAVKOVA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Lubomír ELBL, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. I/D polymorphism ACE gene influence the early development of left ventricle dysfunction in patients with ST elevation MI treated by primary PCI. 2010. ISSN 0009-7322.
 23. KAŇOVSKÝ, Jan, Petr KALA, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Výskyt dysrytmií v akutní fázi STEMI DS s postižením PK v éře PPCI. 2010. ISSN 0010-8650.
 24. 2009

 25. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Nataša HONZÍKOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Lenka MAŇOUŠKOVÁ. Charakteristika a vývoj autonomních parametrů podle vstupních kritérií u pacientů po infarktu myokardu s ST elevacemi. Cor et Vasa - Časopis České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 50, S1, s. 1. ISSN 1803-7712.
 26. TOMANDL, Josef, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Petr NEUGEBAUER, Ondřej TOMAN, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Jindřich ŠPINAR. Markers of oxidative stress in patients with acute heart failure following acute myocardial infarction. In Cor et Vasa - Supplementum. Praha: Česká kardiologická společnost, 2009. 1 s. ISSN 0010-8650.
 27. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Martin TESÁK, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jan MAŇOUŠEK. Resynchronizační terapie srdečního selhání - výsledky jednoročního sledování pacientů se sinusovým rytmem a fibrilací síní. CorVasa. 2009, roč. 51, 7-8, s. 547-548.
 28. 2008

 29. KAŇOVSKÝ, Jan, Petr KALA, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Akutní IM pravé komory - je i dnes negativním prediktorem? In Den mladých kardiologů 2008 Hradec Králové. 2008.
 30. VYSOČANOVÁ, Petra, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, Milan SEPŠI, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK a Jindřich ŠPINAR. Charakteristika pacienta s fibrilací síní hospitalizovaného na interním-kardiologickém oddělení v letech 2005-2006. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
 31. VYSOČANOVÁ, Petra, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jindřich ŠPINAR. J shaped relationship between diastolic blood pressure and mortality: Result of diastolic hypotension or mark of poor helath conditions? In Journal of Hypertension. London: International Society of Hypertension, 2008. 1 s. ISSN 0263-6352.
 32. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Martin TESÁK, Milan SEPŠI, Jan MAŇOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Krátkodobé sledování pacientů s CRT - vývoj funkčních ukazatelů dle etiologie kardiomyopatie. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 881=924, 14 s.
 33. MAŇOUŠEK, Jan, Lenka KUBKOVÁ, Tomáš BRYCHTA, Z. FOJTÍK, I. BINKOVÁ, Martin TESÁK a Jindřich ŠPINAR. Neinvazivní diagnostika a sledování plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovými nemocemi pojiva. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
 34. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Martin TESÁK, Petra VYSOČANOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. příčiny intolerance hypertenziv. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
 35. VYSOČANOVÁ, Petra, Milan SEPŠI, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Rozdíly v kontrole krevního tlaku a v léčbě hypertenze u pacientů s fibrilací síní. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
 36. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Tomáš ZATOČIL, Petr KALA, Martin TESÁK, Lenka KUBKOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. Syndrom Tako-Tsubo - stresem indukovaná kardiomyopatie. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
 37. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Lubomír ELBL, Martin TESÁK, Lenka KUBKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Unstable angina as a protection factor in patients with STEMI treated by PCI. Acute cardiac care. 2008, roč. 10, suppl.3, s. 40.
 38. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Lubomír ELBL, Martin TESÁK, Lenka KUBKOVÁ, Jan MAŇOUŠEK, Ondřej TOMAN, L. DOSTÁLOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Unstable angina in patients with STEMI treated by PCI as a protection factor of short - term survival. In 16th annual meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology. 2008.
 39. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Martin TESÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI, Jan MAŇOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Vývoj funkčních ukazatelů v průběhu tříměsíčního sledování pacientů s resynchronizační terapií chronického srdečního selhání. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
 40. ZATOČIL, Tomáš, Anna NEČASOVÁ, Tomáš BRYCHTA, Lenka KUBKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. 4. Bosentan Treatment of Severe Pulmonary Arterial Hypertension in Congenital Heart Disease in Adulthood. Slovenska Kardiologija. Slovenia, 2008, roč. 5, suppl.1, s. 45. ISSN 1581-8543.
 41. 2007

 42. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ, Marek ŠEBO, Roman MIKLÍK, Eva DVOŘÁKOVÁ, Aleš TOMÁŠEK a Viktor MUSIL. Better control of hypertension in patients with a pacemaker? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K126, 1 s. ISSN 0010-8650.
 43. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Krystyna PRYMUSOVÁ. Pacing in hypertensive patients. Bratislava Medical Journal. 2007, roč. 108, č. 1, s. 32. ISSN 1336-0345.
 44. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jan KAŇOVSKÝ. Změní se krevní tlak u léčeného hypertonika po implantaci kardiostimulátoru? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 55. ISSN 0010-8650.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 14:55