Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. MIKLOVÁ, Martina. Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968–1969. Dvacáté století - The Twentieth Century. Praha: Ústav světových dějin FF UK, 2009, č. 1, s. 160-174. ISSN 1803-750X.
  2. 2007

  3. MIKLOVÁ, Martina. Československý exil v archivním výzkumu. Zpráva z brněnské konference. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, XIV, č. 4, s. 912-923. ISSN 1210-7050.
  4. MIKLOVÁ, Martina. Opposition and Dissent in Czechoslovakia in the Era of "Normalization". In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw : OSW. Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2007. s. 57-57. ISBN 83-903109-2-9.
  5. MIKLOVÁ, Martina. Transformations of Opposition and Dissent in Prague and Brno in the Era of "the Normalization Regime": Resistance to the Communist Regime between 1969 and 1989. on-line Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, IX, č. 4, s. 333-346. ISSN 1212-7817.
  6. 2006

  7. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
  8. MIKLOVÁ, Martina. Prezidentské volby v Polsku v roce 2005. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 119-130. ISSN 1801-6545.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2023 17:51