Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2022

    1. MATEJOVÁ, Gabriela, Martin RADVAN, Eliška BARTEČKOVÁ, Martin KAMENÍK, Lumír KOC, Jana HOŘÍNKOVÁ, Ľubica SÝKOROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr KALA. Cardiac sequelae after COVID-19: Results of a 1-year follow-up study with echocardiography and biomarkers. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, December 2022, s. 1-8. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2022.1067943.
    2. SŮVA, Marek, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan KAŇOVSKÝ, Roman ŠTÍPAL, Martin RADVAN, Jiří HLÁSENSKÝ, Martin HUDEC, Vojtěch BRÁZDIL a Jitka ŘEHOŘOVÁ. Contrast-induced acute kidney injury and its contemporary prevention. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, December 2022, s. 1-24. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2022.1073072.
    3. PAŘENICA, Jiří, Klára BENEŠOVÁ, Martin RADVAN, Ondřej ŠANCA, Jiří HLÁSENSKÝ, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr KALA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. COVID-19 vaccine booster significantly decreases the risk of intensive care unit hospitalization in heart failure patients during the Omicron variant wave: A population-based study. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, October 2022, s. 1-7. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2022.998842.
    4. RADVAN, Martin, Martin KAMENÍK, Lumír KOC, Gabriela MATEJOVÁ, Eliška BARTEČKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr KALA. No cardiac sequelae after COVID-19: results of the one year follow-up with echocardiography and biomarkers. In ESC Congress 2022 - Barcelona, Spain 26-29 August 2022. 2022. doi:10.1093/eurheartj/ehac544.1540.
    5. KŘENEK, Pavel, Jana HOŘÍNKOVÁ, Martin RADVAN a Eliška BARTEČKOVÁ. Psychiatrické dopady infekce SARS-CoV-2. Česká dermatovenerologie. 2022, roč. 12, č. 2, s. 25-27. ISSN 1805-0611.

    2021

    1. STRAKA, Matej, Jakub HUSTÝ, Tomáš ROHAN, Martin RADVAN a Marek SŮVA. Kavální filtry - zkušeností jednoho pracoviště. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 172-176. ISSN 1210-7883.
    2. RADVAN, Martin, Elis BARTEČKŮ, Ľubica SÝKOROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Martin KAMENÍK, Lumír KOC a Petr KALA. Následná péče po prodělaném covidu-19 a její úskalí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 1, s. 30-35. ISSN 0042-773X.
    3. RADVAN, Martin, Martin KAMENÍK, Lumír KOC, Svatopluk RICHTER a Petr KALA. Přehled kardiovaskulárního postižení u nemocných s covid-19. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2021, roč. 20, č. 2, s. 86-90. ISSN 1213-807X. doi:10.36290/KAR.2021.026.
    4. HUDEC, Martin, Vojtěch BRÁZDIL, Martin RADVAN, Lumír KOC, Jan KAŇOVSKÝ, Roman GÁL, Jan SEKERKA a Petr KALA. Tropheryma whipplei jako původce infekční endokarditidy. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 2021, č. 4, s. 12-15. ISSN 2571-0648.

    2020

    1. RADVAN, Martin, Jakub HUSTÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Kateřina HOŘÁKOVÁ a Petr KALA. Lokální trombolýza v léčbě pacientů s hlubokou žilní trombózou: proč, komu a jak? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 3, s. 146-151. ISSN 0042-773X.

    2009

    1. RADVAN, Martin, Petr SVOBODA, Jana RADVANOVA, Josef STUMAR a Peter SCHEER. Brain Natriuretic Peptide in Decompensation of Liver Cirrhosis in Non-cardiac Patients. Hepato-gastroenterology. 2009, roč. 56, č. 89, s. 181-185. ISSN 0172-6390.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 02:50