Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRAJÍČKOVÁ, Aneta, Filip HAMPL a Elena LÁNCOŠOVÁ. Visitors' Perception of Overtourism Impacts in Small Destination – Case Study from the Township Karlstejn. Anatolia, United Kingdom, 2020. ISSN 2156-6909.
 2. 2019

 3. KRAJÍČKOVÁ, Aneta. Mediálně-prostorová analýza opatření v destinacích trpících overtourismem. Brno, 2019. s. 577-582, 796 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
 4. KRAJÍČKOVÁ, Aneta. Visitors' Perception of Overtourism Impacts in Small Destination – Case Study from the Township Karlstejn. 2019.
 5. KRAJÍČKOVÁ, Aneta. Vliv cestovního ruchu na socioekonomické a environmentální prostředí Malty: vnímání mladých. Geografické informácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, roč. 22, č. 1, s. 233-245. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.1.233-245.
 6. 2018

 7. JAŇUROVÁ, Martina, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Josef KUNC. Brněnská sídliště a kvalita života: shrnutí výsledků z posledních třiceti let. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova Univerzita, 2018. s. 346-352, 7 s. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-45.
 8. KRAJÍČKOVÁ, Aneta a Martin ŠAUER. Differences in Motivation of Food Festivals Visitors - a View from the Czech Republic. Geographica Pannonica, Serbia: University of Novi Sad, 2018, roč. 22, č. 3, s. 189-200. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/gp22-17050.
 9. KUNC, Josef, Petr TONEV, Stanislav MARTINÁT, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differencies (Czech Republic). Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, XII, č. 1, s. 76-91. ISSN 1337-6748.
 10. JAŇUROVÁ, Martina a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Military training areas and their hinterland in the Czech republic with focus on Tourism. Edited by Ian Brownlie. In Hana Svobodová. BROWNLIE, Ian. Proceedings of 25th Central European Conference Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Brno: Masaryk University, 2018. s. 413-424, 12 s. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 11. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Světové turistické proudy 2015. In Klímová, V., Žítek, V.. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 473-481, 9 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
 12. KRAJÍČKOVÁ, Aneta a Martina JAŇUROVÁ. Traditions and their importance in hunting tourism. In Ing. Ivica Linderová, PhD.; RNDr . Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.. Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. s. 220-227, 18 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2020 09:21