Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2023. 2023.
  2. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2023. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0469-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0469-2023.
  3. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2023: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 248 s. ISBN 978-80-280-0469-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0469-2023.
  4. MALACHTA, Radovan. Tři účinky francouzské koncepce výhrady veřejného pořádku (effet atténué, effet réflexe, ordre public de proximité) – relevance pro českou právní doktrínu a praxi? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2023, XXXI, č. 3, s. 583-605. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2023-3-3.

  2022

  1. MALACHTA, Radovan. Amiable compositeur – státní právo a nestátní prostředky ve světle spravedlnosti. In Naděžda Rozehnalová, Lukáš Grodl, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Patrik Provazník, Jan Hodermarsky, Radovan Malachta, Jan Kadlec. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu lex mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 293-317. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Edice Scientia, sv. č. 73. ISBN 978-80-280-0245-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022.
  2. MALACHTA, Radovan. Analýza přístupu Francie k polygamnímu manželství jako islámskému institutu rodinného práva. Pravník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2022, roč. 161, č. 10, s. 1007-1026. ISSN 0231-6625.
  3. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022. 2022.
  4. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022 : Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 465 s. ISBN 978-80-280-0230-5. doi:17/CZ.MUNI.P280-0231-2022.2.
  5. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022. Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 465 s. ISBN 978-80-280-0231-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0231-2022.
  6. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022. Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 465 s. ISBN 978-80-280-0230-5.
  7. MALACHTA, Radovan. Kolize letadel a provozů – kolize právních řádů. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2022, roč. 30, č. 1, s. 175-189. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-1-7.
  8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0246-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022.
  9. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0245-9.

  2021

  1. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 s. ISBN 978-80-210-8639-5.
  2. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 s. ISBN 978-80-210-8638-8.
  3. MALACHTA, Radovan. COFOLA INTERNATIONAL 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 2021.
  4. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. COFOLA INTERNATIONAL 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2021. 505 s. ISBN 978-80-210-8638-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8639-2021.
  5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Radovan MALACHTA. E-kniha:Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. č.553. ISBN 978-80-210-9895-4.
  6. MALACHTA, Radovan. Sources of Transnational Public Policy in International Commercial Arbitration. In Malachta, Radovan; Patrik, Provazník (eds.). Cofola International 2021: International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. COFOLA International 2021. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2021. s. 300-325. ISBN 978-80-210-8638-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8639-2021-11.
  7. MALACHTA, Radovan. Sources of Transnational Public Policy in International Commercial Arbitration. In COFOLA International 2021. 2021.
  8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Radovan MALACHTA. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 3., 2. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9895-4.

  2020

  1. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9801-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020.
  2. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9800-8.
  3. MALACHTA, Radovan. Mutual Trust between the Member States of the European Union and the United Kingdom after Brexit: Overview. In Valdhans, Jiří (eds.). Brexit and its Consequences. COFOLA International 2020. Brno: Masaryk University, 2020. s. 39-65. ISBN 978-80-210-9800-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020-2.
  4. MALACHTA, Radovan. Právo mezinárodního obchodu. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., 2020. 91 s. ISBN 978-80-7654-013-2.
  5. MALACHTA, Radovan. Vybrané právní problémy podnikatelských vztahů. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., 2020. 87 s. ISBN 978-80-7654-012-5.

  2019

  1. MALACHTA, Radovan. Mutual Trust as a Way to an Unconditional Automatic Recognition of Foreign Judgments. In ROZEHNALOVÁ, Naděžda (ed.). UNIVERSAL, REGIONAL, NATIONAL - Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 211-241. ISBN 978-80-210-9496-3.
  2. MALACHTA, Radovan. Petr Dobiáš, Michal Malacka: Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, č. 9, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
  3. MALACHTA, Radovan. Prorogace soudu a asymetrické doložky v 21. století. In KORONCZIOVÁ, Andrea; HLINKA, Tibor. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 75-84. ISBN 978-80-7160-517-1.
  4. MALACHTA, Radovan. Prorogace soudu a asymetrické doložky v 21. století. In Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 2019.
  5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Radovan MALACHTA. Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21st century. prvé. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 253 s.
  6. MALACHTA, Radovan. Veřejný pořádek při vybraných řízeních ve věcech manželských a partnerských s mezinárodním prvkem. In KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; KORNEL, Martin; JANOVEC, Michal. Cofola 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 44-65. ISBN 978-80-210-9397-3.
  7. MALACHTA, Radovan. Veřejný pořádek při vybraných řízeních ve věcech manželských a partnerských s mezinárodním prvkem. In Cofola 2019. 2019.
  8. MALACHTA, Radovan. Vzájemná důvěra jako cesta k bezpodmínečnému automatickému uznávání cizích soudních rozhodnutí. In Dny práva 2019. 2019.

  2014

  1. MALACHTA, Radovan, Ondřej CHYLEK, Karel SEIDEL, Tereza NĚMCOVÁ, Lucie KEDZIOROVÁ a Jitka SEDLÁKOVÁ. Občanský projekt. Brno, 2014. 85 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 08:31