Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ČAPEK, Jan, Jesús CRESPO CUARESMA, Johannes HOLLER a Philip SCHUSTER. Fiscal multipliers in a small open economy: the case of Austria. Oxford Economic Papers. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISSN 1464-3812. doi:10.1093/oep/gpab027.
 2. 2020

 3. ČAPEK, Jan a Wiesnerová EMA. Ekonomové spočítali dopady opatření vlády na ekonomiku. In Magazín M. leden 2020. Masarykova Univerzita, 2020. s. 8-9.
 4. SAVAROVÁ, Zdeňka a Jan ČAPEK. Vyrovná se hodnota karanténou zachráněných životů ekonomickému propadu? Masarykova Univerzita, 2020.
 5. ČAPEK, Jan a Jesús CRESPO CUARESMA. We just estimated twenty million fiscal multipliers. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 2020, roč. 82, č. 3, s. 483-502. ISSN 0305-9049. doi:10.1111/obes.12351.
 6. 2018

 7. ČAPEK, Jan a Jesús CRESPO CUARESMA. We just estimated twenty million fiscal multipliers. Vienna: Vienna University of Economics and Business, 2018. 17 s. Working Paper No. 268.
 8. 2017

 9. ČAPEK, Jan a Jesús CRESPO CUARESMA. I just estimated twenty million fiscal multipliers. In SEAM 2017. 2017. ISBN 978-80-225-4421-4.
 10. 2016

 11. ČAPEK, Jan. Kam se poděla inflace? In Trade-off. 2016. s. 74-79.
 12. SLANICAY, Martin, Jan ČAPEK a Miroslav HLOUŠEK. SOME NOTES ON PROBLEMATIC ISSUES IN DSGE MODELS. Economic Annals. 2016, LXI, č. 210, s. 79-100. ISSN 0013-3264. doi:10.2298/EKA1610079S.
 13. ČAPEK, Jan. Structural Changes in the Czech Economy: a DSGE Model Approach. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 25, č. 1, s. 37-52. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.535.
 14. 2015

 15. ČAPEK, Jan. Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter? Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 15, č. 1, s. 89-114. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0001.
 16. 2014

 17. ČAPEK, Jan. Historical Analysis of Monetary Policy Reaction Functions: Do Real-Time Data Matter? Finance a úvěr. Datakonekt, 2014, roč. 64, č. 6, s. 457-475. ISSN 0015-1920.
 18. 2013

 19. ČAPEK, Jan. Real-time versus revised Czech data: a DSGE analysis. In Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 107-112. ISBN 978-80-87035-76-4.
 20. 2012

 21. ČAPEK, Jan. Comparison of recursive parameter estimation and non-linear filtration. In Ramík, J., Stavárek, D. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012. s. 85-90. ISBN 978-80-7248-779-0.
 22. 2011

 23. ČAPEK, Jan. Changes in the behavior of economies in a DSGE model in the course of time. In Dlouhy, M; Skocdopolova, V. Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. 1. vyd. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. s. 94-100. ISBN 978-80-7431-058-4.
 24. ČAPEK, Jan. Strukturální změny v malé otevřené české ekonomice v období současné hospodářské krize. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 113-125. ISBN 978-80-210-5656-5.
 25. 2010

 26. ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK. Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 185-195. ISBN 978-80-210-5336-6.
 27. ČAPEK, Jan. Comparing the fit of New Keynesian DSGE models. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, roč. 13, č. 4, s. 207-218. ISSN 1212-3951.
 28. ČAPEK, Jan. DSGE Model Sensitivity to Current Recession. In Houda, M; Friebelova, J. 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7394-218-2.
 29. ČAPEK, Jan. On the fit of DSGE models. In MEKON '10. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2010. 15 s. ISBN 978-80-248-2165-8.
 30. 2009

 31. ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK. Analýza adaptability malého DSGE modelu na důsledky hospodářské krize. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1,. Brno: Masarykova univerzita,, 2009. s. 215-228. CVKS. ISBN 978-80-210-5056-3.
 32. ČAPEK, Jan. Analýza citlivosti v ekonomii. In Mekon 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, Faculty of Economics, 2009. 10 s. ISBN 978-80-248-2013-2.
 33. VAŠÍČEK, Osvald, Jan ČAPEK, Pavel HERBER, Miroslav HLOUŠEK, Daniel NĚMEC a Martin SLANICAY. Další výsledky činnosti komponenty Stabilita a růstová výkonnost. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 239-248. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 34. ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK. Global Sensitivity Analysis of a DSGE model of the Czech Economy. In Mathematical Methods in Economics 2009. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2009. s. 46-51. ISBN 978-80-213-1963-9.
 35. ČAPEK, Jan. Sensitivity Analysis of a DSGE model. CVKSČE, 2009. 48 s.
 36. 2008

 37. REMO, Adam, Jan ČAPEK a Osvald VAŠÍČEK. Příspěvek České národní banky ke stabilitě inflace, HDP a úrokové míry. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 331-339. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 38. 2007

 39. ČAPEK, Jan. Mezera výstupu v ČR: oficiální a neoficiální odhady. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 4, 10 s. ISSN 1213-2446.
 40. ČAPEK, Jan. Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007. s. 24-31. ISBN 978-80-248-1324-0.
 41. ČAPEK, Jan. Nejistota vybraných makroekonomických dat zemí Visegrádu. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-189, 10 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 42. ČAPEK, Jan. Nejistota vybraných makroekonomických dat zemí Visegrádu. Brno: CVKSČE MU, 2007.
 43. ČAPEK, Jan. Uncertainty of Czech macroeconomic data: advanced analysis: output gap. In Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 175-181. ISBN 978-80-248-1457-5.
 44. 2006

 45. ČAPEK, Jan. Matematické modely a matematizace v ekonomii. In MEKON 2006. první vydání. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. s. 24-29. ISBN 80-248-1013-1.
 46. VAŠÍČEK, Osvald, Karel MUSIL a Jan ČAPEK. Monetární politika a vývoj české otevřené ekonomiky. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 231-248. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 47. ČAPEK, Jan. Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: HDP. In MendelNet 2006. Brno: Alfa Publishing, s. r. o., 2006. s. 27-33. ISBN 80-86851-62-1.
 48. ČAPEK, Jan. Pojetí efektivnosti monetární politiky v historii a nyní. In Česká ekonomika v procesu globalizace, Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 18-23. ISBN 80-210-4083-1.
 49. 2005

 50. ČAPEK, Jan. Moderní filozofie a metodologie makroekonomie. In MendelNet 2005. první vydání. Brno: KONVOJ, 2005. s. 24-29. ISBN 80-7302-107-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 06:59