Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MÍŠEK, Jakub. Open Data, Open API and Database Rights. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Weblaw, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-8. ISSN 1664-848X.
  Online vydání
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Švýcarsko.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Open Data;Open API;Sui Generis Database Rights;Licences;Exceptions and Limitations
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 28. 2. 2019 17:29.
 2. MÍŠEK, Jakub. Sui Generis Database Right and Official Work Exception. The Grey Journal, Amsterdam: TextRelease, 2019, roč. 15, Special Winter Issue, s. 48-51. ISSN 1574-180X.
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Nizozemsko.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Sui generis database rights;Official work;Grey literature
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 28. 2. 2019 17:04.
 3. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
  Odkaz na příspěvek na webové stránce odborného periodika
  Název anglicky: Virtualization of Legal Relations and New Regulatory Methods in Positive Law
  RIV: Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Polčák, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Stupka, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: performative rules; smart rules; cybersecurity; ODR; personal data
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Mgr. František Kasl, učo 462266. Změněno: 15. 1. 2019 11:00.
 4. 2018

 5. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250, 12 s. ISBN 978-3-030-00794-2. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
  Korpus publikovaný v repozitáři LINDAT/CLARIN (MFF UK) Sborník na stránkách nakladatele
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Švýcarsko.
  Harašta, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Šavelka, Jaromír (203 Česká republika) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Kotková, Adéla (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Procházková, Daniela (203 Česká republika, domácí) -- Pullmannová, Helena (203 Česká republika, domácí) -- Semenišín, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Šejnová, Tamara (203 Česká republika, domácí) -- Šimková, Nikola (703 Slovensko, domácí) -- Vosinek, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Zavadilová, Lucie (203 Česká republika, domácí) -- Zibner, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Reference recognition; dataset; legal texts; manual annotation
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 22. 3. 2019 08:42.
 6. MÍŠEK, Jakub. Data protection impact assessment before open data publication. In IRIS 2018 Internationales Rechtsinformatiksymposium. 2018.
  angličtina. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 26. 6. 2018 16:20.
 7. MYŠKA, Matěj, Michal KOŠČÍK a Jakub MÍŠEK. Intellectual Property On-Line - Exceptions and Limitations. 2018.
  URL
  čeština. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Změněno: 9. 1. 2019 14:15.
 8. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data a jejich licencování v České republice. In Licencie Creative Commons a ich vyuzitie v praxi. 2018.
  čeština. Česká republika.
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 24. 10. 2018 22:17.
 9. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data: Současný stav a doporučení pro otevírání. In Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje. 2018.
  čeština. Česká republika.
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 26. 6. 2018 16:19.
 10. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
  Název anglicky: Information Technology Law
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cyber security; information security; cyberspace; cyberwarfare; computer crimes; information technology law; Internet; electronic documents; Internet domain names; consumer protection; public sector; personal data protection; electronic communication; data rights; database rights; software law; copyright law
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Změněno: 1. 11. 2018 10:46.
 11. MÍŠEK, Jakub. Privacy in Public Space: Conceptual and Regulatory Challenges. Timan, T.; Newell, B. C.; Koops, B.-J. (eds.). Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 1, s. 75-80. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-1-4.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 30. 6. 2018 19:02.
 12. MÍŠEK, Jakub a Jan TOMÍŠEK. Privacy risks of internet advertising and how they are and should be addressed by GDPR and ePrivacy. In Cyberspace 2018. 2018.
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: E-Privacy;Profiling;Cookies;Personal data protection
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 2. 12. 2018 22:31.
 13. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law II/2018
  RIV: Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný). čeština. Česká republika.
  Galajdová, Dominika (203 Česká republika, domácí) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Novotná, Tereza (203 Česká republika, domácí) -- Zibner, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Žolnerčíková, Veronika (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: case law; ICT law

  Změnil: Ing. Mgr. František Kasl, učo 462266. Změněno: 19. 2. 2019 12:03.
 14. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 59-89.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law I/2018
  RIV: Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný). čeština. Česká republika.
  Galajdová, Dominika (203 Česká republika, domácí) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Štefanidesová, Anna (203 Česká republika, domácí) -- Zibner, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: case law; ICT law

  Změnil: Ing. Mgr. František Kasl, učo 462266. Změněno: 19. 2. 2019 12:05.
 15. MÍŠEK, Jakub. Sui generis database right: Internal and External exceptions and limitations. In Cyberspace 2018. 2018.
  angličtina. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 2. 12. 2018 22:27.
 16. MÍŠEK, Jakub. Zvláštní práva pořizovatele databáze a výjimka úředního díla. In Konference o šedé literatuře a repozitářích. 2018.
  Název anglicky: Sui Generis Database Right and Official Work Exception
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Sui generis database rights;Official work;Grey literature
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 24. 10. 2018 22:25.
 17. 2017

 18. Web konference
  Název česky: Konference Argumentace 2017
  Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: legal argumentation; alternative methods; argumentation methods in law
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Bc. Monika Hanych, učo 348314. Změněno: 22. 1. 2018 14:54.
 19. Změnil: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Změněno: 14. 12. 2017 11:10.
 20. MÍŠEK, Jakub. Fialová E. Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 109-115. ISSN 1804-5383.
  Plný text recenze.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 30. 6. 2017 11:51.
 21. SOKOL, Pavol, Jakub MÍŠEK a Martin HUSÁK. Honeypots and honeynets: issues of privacy. EURASIP Journal on Information Security, London: Springer Open, 2017, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1687-4161. doi:10.1186/s13635-017-0057-4.
  Open access časopisu
  Název česky: Honeypoty a honeynety: Otázky soukromí
  RIV/00216224:14220/17:00096232 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Spojené království.
  Sokol, Pavol (703 Slovensko, garant) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Husák, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal data;EU law;Honeypot;Privacy;IP address
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 5. 2018 16:16.
 22. MÍŠEK, Jakub. Is the Definition of Personal Data Flawed? Hyperlink as Personal Data (Processing). In Dan Svantesson, Dariusz Kloza. Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy. Cambridge: Intersentia, 2017. s. 331-346, 16 s. European Integration and Democracy Series, 4. ISBN 978-1-78068-434-5.
  Název česky: Je definice osobního údaje chybná? Hyperlink jako (zpracování) osobní(ch) údaj(ů)
  RIV/00216224:14220/17:00096866 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. angličtina. Spojené království.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal Data Protection; Personal Data Definition; Objective and Subjective Approach; Processing of Personal Data; Hyperlink; Risk-based Approach
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 27. 3. 2018 15:37.
 23. MÍŠEK, Jakub a Pavel LOUTOCKÝ. Kitsch in Legal Argumentation. In Law and Literature Conference. 2017.
  Program konference
  Název česky: Kýč v právní argumentaci

  Klíčová slova anglicky: Legal Argumentation;Kitsch;Aesthetics;Law and Literature
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 24. 11. 2018 16:12.
 24. MÍŠEK, Jakub. Open data v. Personal data protection in Czechia. In Cyberspace 2017. 2017.
  Název česky: Otevřená data v. Osobní údaje v Česku
  Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 11. 12. 2017 00:18.
 25. MÍŠEK, Jakub a Jakub KLÍMEK. Poskytování otevřených dat z rejstříků osob. In České právo a informační technologie 2017. 2017.
  Název anglicky: Open data publication from the registers of persons
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 1. 11. 2017 16:13.
 26. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law II/2017
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 24. 1. 2018 11:34.
 27. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law I/2017
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 30. 6. 2017 12:01.
 28. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
  Open access časopisu
  Název anglicky: Citations in law and convention for annotations
  RIV/00216224:14220/17:00097099 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Harašta, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Hanych, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Malaník, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šavelka, Jaromír (203 Česká republika) -- Štěpáníková, Markéta (203 Česká republika, domácí) -- Myška, Matěj (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Citation analysis; Case law; Legal Informatics; Reference
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 3. 2018 15:57.
 29. 2016

 30. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435, 189 s. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
  Název česky: Přístup k telekomunikačním datům v trestním procesu v České republice a na Slovensku
  Název anglicky: Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia
  RIV/00216224:14220/16:00092144 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. angličtina. Německo.
  Polčák, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Harašta, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Stupka, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Abelovský, Tomáš (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: wiretapping; telecommunications
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 4. 2017 10:01.
 31. MYŠKA, Matěj, Michal KOŠČÍK, Jakub HARAŠTA, Lucie STRAKOVÁ, Jakub MÍŠEK a Pavel LOUTOCKÝ. Baseline Report of Policies and Barriers of TDM in Europe - Czech National Report. 2016. 31 s.
  PDF výsledné zprávy, pro kterou byla česká část podkladem
  Název česky: Základní výzkum o možnostech a překážkách text a data mining v Evropě - Národní zpráva za ČR
  Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Text Mining, Data Mining, Intellectual Property, Sui generis database protection, Personal Data Protection
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Změněno: 31. 1. 2017 14:52.
 32. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82, 4 s. ISBN 978-3-903035-09-6.
  Jusletter
  Právní vědy. angličtina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: Natural Language Processing; Gold Standard; Citation Analysis; Methodology
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 14. 12. 2016 20:54.
 33. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2016, roč. 25, č. 2, s. 151-153. ISSN 1210-3292.
  Text na webu časopisu
  Název anglicky: GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 16. 6. 2016 21:12.
 34. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
  Vědecký web PrF - open access
  Název anglicky: Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia
  RIV/00216224:14220/16:00093919 Odborná kniha. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Polčák, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Stupka, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Abelovský, Tomáš (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: information technology law; electronic communication; data protection legislation; protection of personal data
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Změněno: 5. 4. 2017 09:21.
 35. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
  Název anglicky: Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia
  Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: information technology law; electronic communication; data protection legislation; protection of personal data
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 22. 5. 2017 11:52.
 36. URL
  Název anglicky: Jurisprudence 2016

  Změnil: JUDr. Michal Malaník, učo 348679. Změněno: 1. 3. 2017 14:00.
 37. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
  Open access časopisu
  Název anglicky: Possible Use of Citation Analysis in the Czech Republic
  RIV/00216224:14220/16:00090307 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Myška, Matěj (203 Česká republika, garant, domácí) -- Harašta, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Citation Analysis; Case Citations; Legal Information Systems
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 18. 3. 2019 07:28.
 38. MÍŠEK, Jakub. Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 7, s. 427-437. ISSN 0139-6005.
  Název anglicky: Legal responsibility of an Open Data provider for damage caused by errors in provided datasets
  RIV/00216224:14220/16:00092200 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: open data; liability for damage caused by an or incorrect official procedure; liability for damage
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2017 12:29.
 39. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law II/2016
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 29. 1. 2017 23:43.
 40. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: Overview of the Current Case Law I/2016
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 1. 7. 2016 14:29.
 41. 2015

 42. MÍŠEK, Jakub a Jakub HARAŠTA. Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, 1-2, s. 30-34. ISSN 1210-6348.
  Název anglicky: Analysis of practical consequences of the CJEU Google Spain decision
  RIV/00216224:14220/15:00082431 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Harašta, Jakub (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: personal data protection; processing of personal data; Google Spain
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 09:15.
 43. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
  Název anglicky: UAVs in the Czech Republic
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: UAV; legal regulation; data protection; liability
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 24. 6. 2015 16:26.
 44. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
  Odkaz na článek v systému vydavatele.
  Název česky: Český Ústavní soud objasnil podmínky pro přístup policie k medicínským záznamům za účelem vyšetřování
  Právní vědy. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Personal data protection, Medical data, Constitutional Court, Investigation
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870. Změněno: 31. 1. 2016 14:28.
 45. MÍŠEK, Jakub. Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Bern: Editions Weblaw, 2015, roč. 2015, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1664-848X.
  Název česky: Skryté nástrahy ve zpracování osobních údajů: Kolize mezi současným rámcem ochrany osobních údajů a novými technologiemi
  Právní vědy. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Big Data; Open Data & Open Government; Personal data protection
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 09:44.
 46. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. IP adresy v kybernetické bezpečnosti. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 21-42. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: IP addresses in Cyber Security
  RIV/00216224:14220/15:00085457 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Harašta, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Míšek, Jakub (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal Data Protection; Cyber Security; Personal Data Processing; Legitimate Interest of Data Controller; CSIRT
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 09:49.
 47. MÍŠEK, Jakub. Kauza Ryneš. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 67-75. ISSN 1804-5383.
  Webová stránka čísla časopisu
  Název anglicky: The Rynes Case
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Personal data protection, Purpose of Processing, CCTV systems

  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 1. 7. 2015 16:01.
 48. MÍŠEK, Jakub. Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 10, s. 843-855. ISSN 0231-6625.
  Název anglicky: Conflict of Technological Development and Law on the Example of Authors’ Rights
  RIV/00216224:14220/15:00084241 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: intellectual property; authors’ rights; copyright; technology development; information
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 09:51.
 49. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 53-60, 8 s. ISBN 978-80-210-7900-7.
  URL
  Název anglicky: Leveé en masse in Cyber Era
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Cyberwar; Levée en masse; Cyberspace.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 6. 1. 2016 11:26.
 50. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
  URL
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 31. 12. 2015 18:39.
 51. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
  URL
  Název anglicky: Current Case Law II/2015
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 31. 12. 2015 18:39.
 52. ŠKOP, Martin, Markéta KLUSOŇOVÁ, Michal MALANÍK, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ a Monika STACHOŇOVÁ. 25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015.
  Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 24. 6. 2015 12:14.
 53. 2014

 54. MÍŠEK, Jakub. Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end? Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 69-83. ISSN 1802-5943.
  Název česky: Souhlas se zpracováním osobních údajů - Všelék, nebo slepá ulička?
  RIV/00216224:14220/14:00076536 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal Data Protection; Consent to Processing; Consent Fetishism; Informed Consent
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 4. 2015 17:02.
 55. MÍŠEK, Jakub. Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv. In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 58-72, 15 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
  URL
  Název anglicky: Legal Kitsch: Argumentation in the captivity of kittens and human rights
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Legal interpretation; Kitsch; Legal Kitsch; Aesthetics; Argumentation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 09:57.
 56. MÍŠEK, Jakub. Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 3-74. ISSN 1804-5383.
  Open access pdf časopisu
  Název anglicky: Consent to Pesonal Data Processiong in the Time of the Internet
  RIV/00216224:14220/14:00076538 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal Data Protection; Privacy Protection; Consent to Personal Data Processing; Cookies; Internet; Information and Communication Technologies; Fetishism
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 30. 3. 2017 16:18.
 57. MÍŠEK, Jakub. Vyhledávač jako správce osobních údajů. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 227-229. ISSN 1804-5383.
  Název anglicky: Internet search engine as a data controller
  RIV/00216224:14220/14:00076539 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Míšek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Personal Data Protection; Internet Search Engine; Google Spain

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820. Změněno: 22. 9. 2014 13:34.
Zobrazeno: 26. 3. 2019 07:59