Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. MÍŠEK, Jakub. Open Data, Open API and Database Rights. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Weblaw, 2019, vol. 2019, No 1, p. 1-8. ISSN 1664-848X.
 2. MÍŠEK, Jakub. Sui Generis Database Right and Official Work Exception. The Grey Journal, Amsterdam: TextRelease, 2019, vol. 15, Special Winter Issue, p. 48-51. ISSN 1574-180X.
 3. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK and Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu (Virtualization of Legal Relations and New Regulatory Methods in Positive Law). Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, vol. 2019, No 1, p. 86-98. ISSN 0231-6625.
 4. 2018

 5. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ and Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. p. 239-250, 12 pp. ISBN 978-3-030-00794-2. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 6. MÍŠEK, Jakub. Data protection impact assessment before open data publication. In IRIS 2018 Internationales Rechtsinformatiksymposium. 2018.
 7. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data a jejich licencování v České republice. In Licencie Creative Commons a ich vyuzitie v praxi. 2018.
 8. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data: Současný stav a doporučení pro otevírání. In Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje. 2018.
 9. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA and Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií (Information Technology Law). Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 10. MÍŠEK, Jakub. Privacy in Public Space: Conceptual and Regulatory Challenges. Timan, T.; Newell, B. C.; Koops, B.-J. (eds.). Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2018, vol. 12, No 1, p. 75-80. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-1-4.
 11. MÍŠEK, Jakub and Jan TOMÍŠEK. Privacy risks of internet advertising and how they are and should be addressed by GDPR and ePrivacy. In Cyberspace 2018. 2018.
 12. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER and Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018 (Overview of the Current Case Law II/2018). Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 65-91.
 13. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ and Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018 (Overview of the Current Case Law I/2018). Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 59-89.
 14. MÍŠEK, Jakub. Sui generis database right: Internal and External exceptions and limitations. In Cyberspace 2018. 2018.
 15. MÍŠEK, Jakub. Zvláštní práva pořizovatele databáze a výjimka úředního díla (Sui Generis Database Right and Official Work Exception). In Konference o šedé literatuře a repozitářích. 2018.
 16. 2017

 17. MÍŠEK, Jakub. Fialová E. Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, vol. 8, No 15, p. 109-115. ISSN 1804-5383.
 18. SOKOL, Pavol, Jakub MÍŠEK and Martin HUSÁK. Honeypots and honeynets: issues of privacy. EURASIP Journal on Information Security, London: Springer Open, 2017, vol. 10, No 4, p. 1-9. ISSN 1687-4161. doi:10.1186/s13635-017-0057-4.
 19. MÍŠEK, Jakub. Is the Definition of Personal Data Flawed? Hyperlink as Personal Data (Processing). In Dan Svantesson, Dariusz Kloza. Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy. Cambridge: Intersentia, 2017. p. 331-346, 16 pp. European Integration and Democracy Series, 4. ISBN 978-1-78068-434-5.
 20. MÍŠEK, Jakub and Pavel LOUTOCKÝ. Kitsch in Legal Argumentation. In Law and Literature Conference. 2017.
 21. MÍŠEK, Jakub. Open data v. Personal data protection in Czechia. In Cyberspace 2017. 2017.
 22. MÍŠEK, Jakub and Jakub KLÍMEK. Poskytování otevřených dat z rejstříků osob (Open data publication from the registers of persons). In České právo a informační technologie 2017. 2017.
 23. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ and Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017 (Overview of the Current Case Law II/2017). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 24. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ and Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017 (Overview of the Current Case Law I/2017). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
 25. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ and Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence (Citations in law and convention for annotations). Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, vol. 8, No 15, p. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 26. 2016

 27. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA and Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. p. 247-435, 189 pp. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 28. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK and Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. p. 79-82, 4 pp. ISBN 978-3-903035-09-6.
 29. HARAŠTA, Jakub and Jakub MÍŠEK. GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2016, vol. 25, No 2, p. 151-153. ISSN 1210-3292.
 30. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ and Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 pp. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 31. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ and Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 32. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ and Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice (Possible Use of Citation Analysis in the Czech Republic). Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, vol. 7, No 13, p. 147-189. ISSN 1804-5383.
 33. MÍŠEK, Jakub. Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách (Legal responsibility of an Open Data provider for damage caused by errors in provided datasets). Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, vol. 49, No 7, p. 427-437. ISSN 0139-6005.
 34. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ and Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016 (Overview of the Current Case Law II/2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
 35. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA and Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016 (Overview of the Current Case Law I/2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
 36. 2015

 37. MÍŠEK, Jakub and Jakub HARAŠTA. Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain (Analysis of practical consequences of the CJEU Google Spain decision). Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2015, vol. 2015, 1-2, p. 30-34. ISSN 1210-6348.
 38. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ and Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice (UAVs in the Czech Republic). Security Magazín, Praha: Security Media, s.r.o., 2015, vol. 21, No 2, p. 51-54. ISSN 1210-8723.
 39. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK and Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
 40. MÍŠEK, Jakub. Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Bern: Editions Weblaw, 2015, vol. 2015, No 2, p. nestránkováno. ISSN 1664-848X.
 41. HARAŠTA, Jakub and Jakub MÍŠEK. IP adresy v kybernetické bezpečnosti (IP addresses in Cyber Security). Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2015, vol. 6, No 12, p. 21-42. ISSN 1804-5383.
 42. MÍŠEK, Jakub. Kauza Ryneš (The Rynes Case). Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 6, No 11, p. 67-75. ISSN 1804-5383.
 43. MÍŠEK, Jakub. Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva (Conflict of Technological Development and Law on the Example of Authors’ Rights). Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, vol. 154, No 10, p. 843-855. ISSN 0231-6625.
 44. HARAŠTA, Jakub and Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře (Leveé en masse in Cyber Era). In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 53-60, 8 pp. ISBN 978-80-210-7900-7.
 45. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK and Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
 46. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ and Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015 (Current Case Law II/2015). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
 47. 2014

 48. MÍŠEK, Jakub. Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end? Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2014, vol. 8, No 1, p. 69-83. ISSN 1802-5943.
 49. MÍŠEK, Jakub. Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv (Legal Kitsch: Argumentation in the captivity of kittens and human rights). In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. p. 58-72, 15 pp. ISBN 978-80-210-7534-4.
 50. MÍŠEK, Jakub. Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu (Consent to Pesonal Data Processiong in the Time of the Internet). Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 9, p. 3-74. ISSN 1804-5383.
 51. MÍŠEK, Jakub. Vyhledávač jako správce osobních údajů (Internet search engine as a data controller). Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 9, p. 227-229. ISSN 1804-5383.
Display details
Displayed: 25. 3. 2019 21:44