Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. A proposal of a concept of outdoor education for primary and lower secondary schools – the case of the Czech Republic. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Taylor & Francis, 2021, roč. 21, č. 4, s. 336-356. ISSN 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2020.1830138.
 2. MÍSAŘOVÁ, Darina, Vendula MAŠTEROVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Kateřina DOBROVOLNÁ. Geographic information systems in primary and secondary education: A systematic review. In IGU-CGE Conference 2021: MAKING CONNECTIONS: COOPERATION AND NETWORKING IN GEOGRAPHICAL EDUCATION. 2021.
 3. MÍSAŘOVÁ, Darina, Vendula MAŠTEROVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Kateřina DOBROVOLNÁ. Geographic information systems in primary and secondary education: A systematic review. In IGU-CGE Conference 2021: MAKING CONNECTIONS: COOPERATION AND NETWORKING IN GEOGRAPHICAL EDUCATION. 2021.
 4. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ a Vendula MAŠTEROVÁ. Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2021, roč. 31, č. 2, s. 26-27. ISSN 1210-3004.
 5. MÍSAŘOVÁ, Darina, Vendula MAŠTEROVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Petr ŠIMÁČEK a Jan HERCÍK. Geoinformační technologie ve výuce zeměpisu. 2021.
 6. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. GIT do škol: Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách. Brno, 2021.
 7. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Vendula MAŠTEROVÁ. Implementation of GIS in upper secondary curriculum in Czechia – current situation and future perspectives. In EUGEO 2021. 2021.
 8. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Vendula MAŠTEROVÁ. Implementation of GIS in upper secondary curriculum in Czechia – current situation and future perspectives. In EUGEO 2021. 2021.
 9. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCIK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 s. ISBN 978-80-280-0010-3.
 10. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 s. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021.
 11. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCIK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 s. ISBN 978-80-280-0010-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021.
 12. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
 13. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 14. MÍSAŘOVÁ, Darina, Vendula MAŠTEROVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Rozvíjíme digitální kompetence venku - Brněnský učitelský meeting. 2021.
 15. MÍSAŘOVÁ, Darina a Vendula MAŠTEROVÁ. Rozvoj geoinformačních dovedností prostřednictvím GIS u žáků a studentů. Brno: Business Research Forum Masarykovy univerzity, 2021.
 16. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 17. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 18. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
 19. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 20. MAŠTEROVÁ, Vendula a Darina MÍSAŘOVÁ. Využití GIS v problémově orientovaných učebních úlohách na příkladu zeměpisného učiva. Komenský. Masarykova univerzita, 2021, roč. 145, č. 04, s. 35-41. ISSN 0323-0449.
 21. 2020

 22. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. Geography Outdoor Education from the Perspective of Czech Teachers, Pupils and Parents. Journal of geography. PHILADELPHIA: National Council for Geographic Education, 2020, roč. 119, č. 1, s. 32-41. ISSN 0022-1341. doi:10.1080/00221341.2019.1694055.
 23. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jiří ŠMÍDA. Jak může zeměpis přispět k digitální gramotnosti? Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2020.
 24. MÍSAŘOVÁ, Darina a Karel MALÍK. Mapy a zeměpis s pomocí (nejen) Google. In G Suite Day 2020, 3. díl, 8. 12. 2020. 2020.
 25. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. Proceedings of 27th Central European Conference: (Teaching) Regional Geography. 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 1-248. ISBN 978-80-210-9693-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020.
 26. MAŠTEROVÁ, Vendula a Darina MÍSAŘOVÁ. Řešení problémových úloh pomocí analytických nástrojů. In Konference GIS Esri v ČR. 2020.
 27. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 s. ISBN 978-80-210-9694-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020.
 28. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 s. ISBN 978-80-210-9693-6.
 29. 2019

 30. MÍSAŘOVÁ, Darina. Cartographic aids for outdoor education in primary schools in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, řada Geographica. 2019, roč. 48, 1-2, s. 25-39. ISSN 1212-2157.
 31. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2019.
 32. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 95-116. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.25.
 33. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Komenský. Masarykova univerzita, 2019. ISSN 0323-0449.
 34. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy : na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 2019. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 35. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9245-7.
 36. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 37. MÍSAŘOVÁ, Darina. Koncept terénní výuky pro základní školy. Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy. Masarykova univerzita, 2019, roč. 144, č. 02, s. 30-37. ISSN 0323-0449.
 38. ČEŠKOVÁ, Tereza, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school. In SVOBODOVÁ, Hana a Radek DURNA. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times". 2019.
 39. MÍSAŘOVÁ, Darina a Vendula MAŠTEROVÁ. Využití analytických nástrojů ArcGIS Online v učebních úlohách. In Konference GIS Esri v ČR. 2019.
 40. 2018

 41. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA a Darina MÍSAŘOVÁ. ActiGraph Measurement of Primary School Pupils’ Physical Activity during Outdoor Education. In The Mediation of Experiences by Technology in the Outdoors. 2018.
 42. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Bezpečnost jako bariéra terénní výuky zeměpisu na základní škole. In 8. medzinárodné geografické kolokvium. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 43. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 44. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. 2018.
 45. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The evaluation of potential contributions of outdoor education – teacher’s versus pupil’s point of view. In Hana Svobodová (ed.). Proceedings of 25th Central European Conference Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 82-90. ISBN 978-80-210-8907-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 46. 2017

 47. MÍSAŘOVÁ, Darina. Kartografické pomůcky pro terénní výuku na základních školách v Česku. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
 48. MÍSAŘOVÁ, Darina. Kartografické pomůcky pro terénní výuku na základních školách v Česku. 2017.
 49. 2016

 50. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. In Aleš Nováček (ed.). Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 292-302. ISBN 978-80-7394-619-7.
 51. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Realizace terénní výuky očima učitelů. In Dubcová, A. Geografické informácie 20(2). Nitra: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, 2016. s. 111-120. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2016.20.2.111-120.
 52. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Realizace terénní výuky očima učitelů. In 24. medzinárodná geografická konferencia Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj. 2016.
 53. 2015

 54. MÍSAŘOVÁ, Darina. Kartografické pomůcky a mapy v regionálním kabinetě. 2015.
 55. MÍSAŘOVÁ, Darina. Kartografické pomůcky a mapy v regionálním kabinetě. In 21. kartografická konference. 2015. ISBN 978-80-260-8586-7.
 56. MÍSAŘOVÁ, Darina. Mapové zdroje pro terénní výuku. In Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015.
 57. MÍSAŘOVÁ, Darina. Mapové zdroje pro terénní výuku. In Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 58. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVOBODOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015.
 59. MÍSAŘOVÁ, Darina. 21. kartografická konference, všechny tváře kartografie. 2015.
 60. 2013

 61. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.
 62. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
 63. 2012

 64. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Austrálie – multimediální učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 120 s.
 65. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Svobodová, Hana. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1 st edition. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012. s. 508-515. ISBN 978-80-210-5799-9.
 66. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 67. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 68. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
 69. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
 70. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 71. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 72. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
 73. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
 74. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 75. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 76. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 77. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 78. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 79. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
 80. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 81. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 82. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
 83. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 84. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
 85. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
 86. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
 87. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
 88. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
 89. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
 90. MÍSAŘOVÁ, Darina a Ilona KAŠPÁRKOVÁ. The Modern Way of Teaching Cartography. In Svobodova, H. PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: CHALLENGE FOR PRACTISE AND EDUCATION. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 179-188. ISBN 978-80-210-5799-9.
 91. 2011

 92. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 93. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 94. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 95. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 96. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
 97. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. Témata integrované přírodovědy pro učitele zeměpisu. 2011.
 98. 2010

 99. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 100. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
 101. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 102. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 103. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 104. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 105. MÍSAŘOVÁ, Darina, Kateřina MRÁZKOVÁ a Aleš RUDA. Interaktivní tabule jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností žáků. 2010.
 106. RUDA, Aleš, Darina MÍSAŘOVÁ a Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. In 50 let geografie na Přírodovědecká fakultě Univerzity Palackého. 1st. Olomouc: <I>Neuvedeno</I>, 2010. s. 679-685, 6 s. ISBN 978-8024-42-4.
 107. 2009

 108. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem. In Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 109. FOLTÝNOVÁ, Darina a Kateřina MRÁZKOVÁ. Computer – Supported Geography Teaching Developing Pupils’ Self-Regulation. Vilnius, 2009.
 110. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Environmental Study of Landscape Dynamics. In Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik. Turkey: The Herodot Thematic Network, 2009. s. 101-105, 335 s. ISBN 978-3-86664-586-8.
 111. FOLTÝNOVÁ, Darina a Petr KUBÍČEK. Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. In Geoinformační struktury pro praxi. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 112. MRÁZKOVÁ, Kateřina, Hana SVATOŇOVÁ a Darina FOLTÝNOVÁ. GIS jako nástroj pro osvojení a rozvíjení kartografických dovedností. In 18. konference GIS ESRI v ČR. 2009.
 113. FOLTÝNOVÁ, Darina a Kateřina MRÁZKOVÁ. Informační a komunikační technologie ve výuce zeměpisu na základní škole. In Geografické aspekty středoevropského prostoru 1. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 190 - 196. ISBN 978-80-210-4947-5.
 114. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Aleš RUDA, Darina FOLTÝNOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Integrovaná přírodověda - Jezdíme autem. 2009.
 115. RUDA, Aleš, Darina FOLTÝNOVÁ a Kateřina MRÁZKOVÁ. Interaktivní tabule jako nástroj pro osvojení kartografických dovedností žáků. 2009.
 116. FOLTÝNOVÁ, Darina, Kateřina MRÁZKOVÁ a Aleš RUDA. Interaktivní výuka kartografie. In 18. kartografická konference. 2009.
 117. FOLTÝNOVÁ, Darina, Aleš RUDA a Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 118. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVATOŇOVÁ, František ČAPKA, Aleš RUDA, Libor LNĚNIČKA, Darina FOLTÝNOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní výuka na Integrovaném pracovišti PdF MU. 2009.
 119. FOLTÝNOVÁ, Darina. Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 2, s. 72-88, 16 s. ISSN 1211-4669.
 120. FOLTÝNOVÁ, Darina. Výzkum rozvoje autoregulačních dovedností prostřednictvím informačních technologií na příkladu zeměpisného učiva. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2009, roč. 1, č. 3, 6 s. ISSN 1803-537X.
 121. 2008

 122. FOLTÝNOVÁ, Darina, Jarmila BRÁZDILOVÁ, Zdeněk STACHOŇ a Gustav ŠAFR. Geografické informace v zdravotnické záchranné službě a možnosti jejich dynamické vizualizace. In Výroční mezinárodní konferece ČGS. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
 123. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 124. KUBÍČEK, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. Geoinformatika ve veřejné správě. In Geoinformatika ve veřejné správě. 2008. vyd. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-031-9.
 125. BRÁZDILOVÁ, Jarmila, Darina FOLTÝNOVÁ, Šárka SALVETOVÁ a Zbyněk ŠTĚRBA. Geovizualizace v integovaném záchranném systému ČR. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 18-26, 212 s. ISBN 978-80-210-4671-9.
 126. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 472-476. ISBN 978-80-210-4600-9.
 127. FOLTÝNOVÁ, Darina a Zdeněk STACHOŇ. Současný stav využití geodat v klíčových organizacích krizového řízení v ČR. In Výroční metinárodní konferece ČGS. Liberec: Česká geografická společnost, 2008. s. 86-93. ISBN 978-80-7372-367-5.
 128. FOLTÝNOVÁ, Darina a Zdeněk STACHOŇ. Využití GIS v orgánech činných v krizovém řízení ČR. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7392-031-9.
 129. 2007

 130. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. 1. vyd. Bratislava: kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 71 - 77. ISBN 978-80-89060-11-5.
 131. KNECHT, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. K zamyšlení - geografie maloobchodu. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 1, s. 40-43. ISSN 1210-3349.
 132. BRÁZDILOVÁ, Jarmila, Darina FOLTÝNOVÁ, Milan KONEČNÝ a Václav TALHOFER. Kartografická vizualizace v krizovém řízení. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 9-15, 224 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 133. FOLTÝNOVÁ, Darina, Gustav ŠAFR a Petr KUBÍČEK. Přeprava nebezpečných věcí, její sledování a vizualizace v rámci regionů. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. Uherské Hradiště: MSD, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-7392-014-2.
 134. 2006

 135. FOLTÝNOVÁ, Darina. GIS project education on primary school in the Czech Republic. In Computer in geographical education: a European perspective on developing exciting Geography. 1. vydání. Bucurest: Cartea Universitara, 2006. s. 42-48. Descrirea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei. ISBN 973-731-449-2.
 136. FOLTÝNOVÁ, Darina. Utility Of a GLOBE Data For Implementation GIS To School. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Nitra: Universita Konstantina Filozofa v Nitre, 2006. s. 55-120. ISBN 80-8094-058-4.
 137. FOLTÝNOVÁ, Darina. Vliv metakognitivních strategií podporovaných moderními informačními technologiemi na rozvoj dovedností žáků řídit vlastní učení na příkladu zeměpisného učiva. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 138-142. ISBN 80-210-4163-3.
 138. FOLTÝNOVÁ, Darina. Využití dat GLOBE pro implementaci GIS do škol. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 163-370. ISBN 80-7040-879-0.
 139. 2005

 140. CHALUPA, Petr, Dana HUBELOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ a Dušan KRÁČMAR. Fázový společenský posun a Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 76 s. Pedagogicka fakulta. ISBN 80-210-3636-2.
 141. KNECHT, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. Intensive program N-LARGE Guadalajara 2005. In Geographical aspects of central european space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 788-791, 3 s. ISBN 80-210-3759-8.
 142. FOLTÝNOVÁ, Darina. Project education GIS on primary school. In Geographical aspects of central european space. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 738-743, 826 s. ISBN 80-210-3759-8.
 143. FOLTÝNOVÁ, Darina a Dušan KRÁČMAR. Přehledová studie publikací k didaktice zeměpisu 1990-2004. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. s. 63-67, 112 s. ISBN 80-86633-41-1.
 144. FOLTÝNOVÁ, Darina. Rozvoj metakognitivních strategií v projektové výuce zeměpisu. In Aktuální problémy pedagogiky. 2005. vyd. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2005. s. 63-67, 330 s. ISBN 80-7220-246-4.
 145. FOLTÝNOVÁ, Darina. Zamyšlení nad geografickým kurikulem. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2005, roč. 14, č. 1, s. 39-42, 52 s. ISSN 1210-3349.
 146. 2004

 147. FOLTÝNOVÁ, Darina a Dušan KRÁČMAR. Biologie-Chemie-Zeměpis z pohledu ZE. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2004. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2004. s. 38-40, 66 s. ISBN 80-86633-25-x.
 148. FOLTÝNOVÁ, Darina a Dušan KRÁČMAR. Činnost pracovní skupiny pro didaktiku geografie. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. s. 8-12, 54 s. ISBN 80-210-3474-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 11:49