Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie, Anna URBANIAK a Anna WANKA. Doing ageing research in pandemic times : a reflexive approach towards research ethics during the COVID-19 pandemic. Ageing & Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-12. ISSN 0144-686X. doi:10.1017/S0144686X22000733.
 2. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Osamělost jako společenský problém? In Sousedská univerzita Knihovna Blansko. Knihovna Blansko, 2022.
 3. 2021

 4. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Ageing in the time of climate crisis : An example from the Czech Republic. In PLACES, SPACES AND CULTURES OF AGEING European Sociological Association's Research Network on Ageing in Europe (RN01) Midterm conference, 20th to 22nd January, 2021. 2021.
 5. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie, Anna URBANIAK a Anna WANKA. Doing ageing research in COVID-19 pandemic times and insights from reflexive ethics. In British Society of Gerontology 50th Annual Conference - Ageing Past, Present and Future: Innovation and Change, 7 - 9 July 2021, hosted online by Lancaster University. 2021.
 6. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Hranice domova v období karantény. In Výroční konference ČSS / Czech Sociological Association Conference 2021. "sociological reflections | sociologické reflexe", ONLINE - FSS MU, 23. - 25. 6. 2021. 2021.
 7. LOKŠOVÁ, Terezie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 110, March, s. 1-12. ISSN 0264-2751. doi:10.1016/j.cities.2020.103074.
 8. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Solitude, loneliness and social exclusion in older age. In ESA RN-13 Interim Meeting -“Sociology of Families and Intimate Lives : Extended family relationships: What are they in late modernity?”, 21-22 January 2021, Olomouc - on-line. 2021.
 9. LOKŠOVÁ, Terezie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Suburbanizace pohledem lokální samosprávy. Od reaktivnosti k proaktivnímu přístupu. ERA21. 2021, roč. 21, č. 4, s. 61-65.
 10. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9992-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9992-2021.
 11. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9991-3.
 12. 2020

 13. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie. Age-friendly bydlení: Nové poznatky a příklady dobré praxe, principy a úskalí. In Age-friendly bydlení: Dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení. 11. 11. 2021 (online). 2020.
 14. GALČANOVÁ, Lucie a Adam STAVENÍK. Ageing in the changing countryside : The experience of rural Czechs. Sociologia Ruralis. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 60, č. 2, s. 329-356. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12292.
 15. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie. Covid-19 a nové perspektivy v environmentální gerontologii a výzkumu stárnutí. In Interdiciplinární konference Sociálne siete v starnúcej spoločnosti. 26. 11. 2020, Bratislava (online). 2020.
 16. PELIKÁN, Vojtěch, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Ecological habitus intergenerationally reproduced : The children of Czech ‘voluntary simplifiers’ and their lifestyle. Journal of Consumer Culture. London: SAGE Publication, 2020, roč. 20, č. 4, s. 419-439. ISSN 1469-5405. doi:10.1177/1469540517736560.
 17. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie a Jan BLAŽEK. Chytrá udržitelná čtvrť Židlochovice - Líchy. Sociální inovace: principy a doporučení. 2020. 10 s.
 18. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie. Společnost osamělosti? In Konference Sociální inovace v knihovnách. 2020.
 19. GALČANOVÁ BATISTA, Lucie. Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? In Knihovna pro bezbariérové Brno. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, 2020.
 20. 2019

 21. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. “I am not that type of grandmother” : (non)compliance with the grandmother archetype among contemporary Czech grandmothers. In Virpi Timonen. Grandparenting practices around the world. 1st ed. Bristol: Policy Press, 2019. s. 253-269. ISBN 978-1-4473-4064-5.
 22. GALČANOVÁ, Lucie. Lze žít v konzumní společnosti život šetrný k přírodě? Empirický výzkum „pestrých“, „zelených“ a jejich dětí. In Univerzita třetího věku. Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2019.
 23. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Barbora VACKOVÁ, Terezie LOKŠOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
 24. GALČANOVÁ, Lucie. Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku". In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. s. 183-212. ISBN 978-80-246-4255-0.
 25. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Neviditelná a viditelná města : editorial. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 7-9. ISSN 1214-813X.
 26. GALČANOVÁ, Lucie. Nostalgia, Solastalgia and Biographical Contextualisation : Perspectives on the (Post)Socialist Social Change Among Older Czechs. In 14th ESA Conference : Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging; Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019. 2019.
 27. GALČANOVÁ, Lucie. Panel discussion: What are the benefits of university presses for scholars and researchers? In 2nd AEUP Conference (Re-)Shaping University Presses and Institutional Publishing: Profiles – Challenges – Benefits. 2019.
 28. LOKŠOVÁ, Terezie, Lucie GALČANOVÁ a Veronika MIKULOVÁ. Pionýři rozvoje? Rezidenční suburbanizace očima starostů a starostek na Brněnsku v dlouhodobé perspektivě. In MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
 29. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia. Vol. 16, no. 1 : Neviditelná a viditelná města. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 205 s. ISSN 1214-813X.
 30. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon, 2019. 142 s. ISBN 978-80-210-9165-8.
 31. GALČANOVÁ, Lucie. Živé mesto FM: Samota a mesto. Bratislava, 2019.
 32. 2018

 33. GALČANOVÁ, Lucie a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Ageing, housing and home : personal experiences of older Czech residents in the post-socialist era and beyond. In British Society of Gerontology 47th Annual Conference : Ageing in an Unequal World: Shaping Environments for the 21st Century. 2018.
 34. SEDLÁKOVÁ, Tatiana, Lucie GALČANOVÁ a Andrea BĚLEHRADOVÁ. „Krásne prší, dedko, poďme! A tak sme išli.“ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 1, s. 101-126. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.1.397.
 35. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Agata ZYSIAK. Living in the Projects: Company Towns Imagined, Planned and Lived. (from 19th to 21st century). 2018.
 36. GALČANOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Self-perception during the Transition to the Fourth Age in the Czech Republic. Ethnologie française. Presses Universitaires de France, 2018, roč. 48, č. 3, s. 413-426. ISSN 0046-2616. doi:10.3917/ethn.183.0413.
 37. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Barbora HUBATKOVÁ a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Stárnutí na venkově : podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 142 s. Studie, 142. svazek. ISBN 978-80-7419-280-7.
 38. GALČANOVÁ, Lucie. Stárnutí ve městě : rizika a potenciál městského prostředí pro starší obyvatele. In STÁŘÍ SPOJUJE 2018. 2018.
 39. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.
 40. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie GALČANOVÁ. Význam rodinných a přátelských vztahů ve čtvrtém věku. In Výroční konference České sociologické společnosti: "Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918-2018)", 28.-30.11.2018 Hradec Králové. 2018.
 41. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora HUBATKOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. 4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe of the European Sociological Association : Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power. 2018.
 42. 2017

 43. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie GALČANOVÁ. Fourth Age Identity : An Ambiguous Field. In 3rd ENAS conference : Cultural Narratives, Processes and Strategies in Representations of Age and Aging, April 27-30 Graz. 2017.
 44. KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 6, s. 833-855. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.6.377.
 45. VACKOVÁ, Barbora, Terezie LOKŠOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. (NE)VIDITELNÁ MĚSTA: 6. brněnská konference urbánních studií. 2017.
 46. 2016

 47. GALČANOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Ageing As an Increasing Uncertainty. In Third ISA Forum - The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Vienna, July 10 - 14, 2016. 2016.
 48. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. s. 83-117. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. doi:10.3726/978-3-653-06452-0.
 49. VYHLÍDAL, Jiří a Lucie GALČANOVÁ. Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě. Scientia et Societas: časopis pro společenské vědy a management. Praha: Newton College, 2016, XII, č. 1, s. 134-162. ISSN 1801-7118.
 50. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. ”How to wind the clock of the day?” Solo living phenomena and the various stabilities of home. Home Cultures: The Journal of Architecture, Design and Domestic Space. BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 2016, roč. 13, č. 3, s. 225-254. ISSN 1740-6315. doi:10.1080/17406315.2016.1258124.
 51. KALA, Lukáš a Lucie GALČANOVÁ. Intergenerational Transmission of Pro-Environmental Values and Lifestyles: How Is the Ecological Habitus Reproduced? In Third ISA Forum - The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Vienna, July 10 - 14, 2016. 2016.
 52. LIBROVÁ, Hana, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ, Lukáš KALA, David MUSIL, Aleš ZÁBOJ, Ivan STŘÍTESKÝ a Markéta JEDLIČKOVÁ. Pestří: Skromné domácnosti pod tlakem doby. 2016.
 53. SKALÍK, Jan, Tomáš CHABADA, Vojtěch PELIKÁN, Hana LIBROVÁ, Dominik GROHMANN, Martin ČERNÝ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí. 2016.
 54. KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Residential preferences in the context of voluntary simple lifestyles: What motivates contemporary Czech simplifiers to reside in the countryside? Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. De Gruyter Open, 2016, roč. 26, č. 4, s. 410-421. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2016-0035.
 55. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 56. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 57. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 58. 2015

 59. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Acclamation of solitude or disapproval of loneliness? The phenomenon of one member households through the lenses of episodic home ethnography. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2015: Housing and Cities in a time of change: Are we focusing on People? 2015.
 60. GALČANOVÁ, Lucie. Between stability and flow: Micro geographies of spatial and temporal organization of homes of solo-living people. In Association of American Geographers (AAG) Conference. 21. - 25. 4. 2015. 2015.
 61. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Bezbřehý čas? Organizace času a prostoru lidí, kteří žijí sami. In Konference "Koncepty času a rytmu v sociálněvědním výzkumu". 2015.
 62. GALČANOVÁ, Lucie a Tatiana SEDLÁKOVÁ. Contemporary grandparenting in the Czech Republic: Relations, meanings and practices. In 12th Conference of the European Sociological Association (ESA): ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination’, Prague, 2015, 25.-28.8. 2015.
 63. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Čas(y) měst: 100 let urbánních studií. V. brněnská konference urbánních studií. 2015.
 64. PELIKÁN, Vojtěch, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Dědí se (ekologicky příznivý) životní způsob? : Předběžná zpráva z výzkumu "dětí Pestrých". In Pátá olomoucká sociologická podzimní konference : Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti. 2015.
 65. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Město a sólisté. In Čas(y) měst: V. brněnská konference urbánních studií, FSS MU, Brno, 12. - 14. 11. 2105. 2015.
 66. LIBROVÁ, Hana, Ivan STŘÍTESKÝ, Aleš ZÁBOJ, David MUSIL, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ, Lukáš KALA a Martin VYHNAL. Od pestrých k váhavým. 2015.
 67. GALČANOVÁ, Lucie. Ostrava - město přátelské lidem vyššího věku? In Šafářová, Vendula; Horáková, Nicole; Němcová Zedníčková, Zdeňka. Ostrava - Interdisciplinární diskurs. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta, 2015. s. 16-18. ISBN 978-80-7464-732-1.
 68. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVICOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. In Výroční konference Masarykovy České sociologické společnosti, 15. a 16. ledna 2015, Praha. 2015.
 69. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). In IAGG-ER Congress, Dublin, 23-26 April 2015. 2015.
 70. GALČANOVÁ, Lucie a Dana SÝKOROVÁ. Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society. 2015, roč. 35, č. 6, s. 1200-1220. ISSN 0144-686X. doi:10.1017/S0144686X14000154.
 71. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213.
 72. 2014

 73. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X.
 74. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Domov lidí, kteří žijí sami. 2014.
 75. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Missing Bodies? The Visual Landscape of Home and Its Meanings to Solo-Living People. In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014.
 76. GALČANOVÁ, Lucie. Nicky Gregson: Living with Things. Ridding, Accomodation, Dwelling. (Recenze). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 1, s. 175-181. ISSN 1214-813X.
 77. KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Barbora VACKOVÁ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014.
 78. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 167-188. ISBN 978-80-246-2733-5.
 79. GALČANOVÁ, Lucie. Přednádražní prostor v Brně. In Ústav urbanismu (Ateliér Jehlík + Klokočka), Fakulta architektury ČVUT. 2014.
 80. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.
 81. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 s. ISBN 978-80-210-8123-9.
 82. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Spatial and temporal organisation of work and non/work in the context of solo-living home-making. In Conference of European Network for Housing Research: Beyond Globalisation. 2014.
 83. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The factory city of interwar period as a gendered space: the case of Zlín, Czech Republic. In 12th International Conference on Urban History, Cities in Europe, Cities in the World, Lisbon, 2014. 2014.
 84. GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The Perception of Leisure by Grandparents in the Era of Active Ageing: Conflicting or Complementary Roles? In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014.
 85. GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. We, greenery & windows vs. Them, concrete & lack of control: agency in the context of urban environment. In 8th International Conference on Cultural Gerontology: Meaning and Culture(s): Exploring the Life Course. 2014.
 86. 2013

 87. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Domov samostatně žijících osob. In Město a domov. IV. brněnská konference urbánních studií. 2013.
 88. GALČANOVÁ, Lucie. Growing old in post-socialist urban environments. In CATference - 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: Urban research, urban theory and planning practice in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. 2013.
 89. VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ, Lucie GALČANOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Město a domov: IV. brněnská konference urbánních studií. 2013.
 90. GALČANOVÁ, Lucie. Městský prostor pro všechny? In Město pod pokličkou. 2013.
 91. GALČANOVÁ, Lucie. Solo-living and the meaning of home. In European Network for Housing Research Conference 2013: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment. 2013.
 92. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.
 93. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1.
 94. GALČANOVÁ, Lucie. Svoboda, soukromí a bezpečí: nové hraniční prostory v naracích obyvatel vybraných brněnských předměstí. In Ouředníček, Martin - Petra Špačková - Jakub Novák. Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 200-233. Obecná geografie. Systematická geografie. ISBN 978-80-200-2226-4.
 95. 2012

 96. GALČANOVÁ, Lucie. Contested places? Problems of Brno public space. In European Identity Signature Seminar. Syracuse University, New York. 2012.
 97. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288.
 98. GALČANOVÁ, Lucie. Proces suburbanizace v kulturní perspektivě - teoretická přehledová stať. Sociológia / Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 44, č. 1, s. 5-33. ISSN 0049-1225.
 99. VIDOVICOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. Regeneration, gentrification and ageing: perceptions of older inner city residents. In IFA 11th Global Conference on Ageing. 2012.
 100. GALČANOVÁ, Lucie. Sousedé. In Lidé v místech. 2012.
 101. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie GALČANOVÁ. Stárnutí městských populací a senioři. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 54, č. 2, s. 47-61. ISSN 0011-8265.
 102. GALČANOVÁ, Lucie. Stárnutí v prostoru, stárnutí ve městě. 2012.
 103. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 237-252. ISBN 978-80-244-3023-2.
 104. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028.
 105. GALČANOVÁ, Lucie. We are the last ones here... the experience of growing old in gentrifying post-socialist urban environment? (distributed paper). In The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization. Buenos Aires. 2012.
 106. GALČANOVÁ, Lucie. 11. globální konference o stárnutí. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 54, č. 3, s. 296-297. ISSN 0011-8265.
 107. 2011

 108. GALČANOVÁ, Lucie. : Growing old in urban environment - cities and neighbourhoods in older people narratives. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference on "Mixité". 2011.
 109. GALČANOVÁ, Lucie. Growing old urban: modern cities in older people's talk. In SIEF 2011: the 10th international SIEF congress - People make places - ways of feeling the world. 2011.
 110. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Historic mass-produced housing and the contemporary consumer: Bata's blue-collar houses in Zlín. In SIEF 2011: the 10th international SIEF congress - People make places - ways of feeling the world. 2011.
 111. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Konference Non-human in Anthropology, Praha, 4.–5.12.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 197-199. ISSN 0038-0288.
 112. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu. In Třetí město. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011. s. 187-215. ISBN 978-80-7465-015-4.
 113. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Privacy, power and materiality. In The international conference "Company Towns of the Baťa Concern". 2011.
 114. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855.
 115. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Reprezentace suburbanizace v populární kultuře. In Třetí město. 2011.
 116. GALČANOVÁ, Lucie. The role of the memory and history: The local identity negotiation and place-attachment within the process of residential suburbanisation. In Fourth International Urban Geographies of Post-Communist States Workshop (CAT-ference 2011): Space, Culture and Transition in Post-socialist Cities. 2011.
 117. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Třetí město. 1. vyd. Brno, Červený Kostelec: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011. 228 s. ISBN 978-80-210-5834-7.
 118. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. In Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 2011.
 119. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288.
 120. 2010

 121. VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1.
 122. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. s. 77-112. ISBN 978-80-87378-44-1.
 123. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Místo pro všechny? Menšiny v modernistickém městě. In Menšinová krajina vzpomínání v Evropském městě: Konkurenční společnosti paměti. 2010.
 124. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Prožitek místa: Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Mezinárodní tematologická konference: MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA. 2010.
 125. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Sociálně-prostorové vyčleňování v lokálních politikách a správní praxi: Aspekt připsané etnicity. In Sborník z Jihomoravské konference k problematice chudoby a sociálního vyloučení. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2010. 26 s.
 126. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia 3/2010 Československé město. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010. 152 s. ISSN 1214-813X.
 127. GALČANOVÁ, Lucie. Spatial aspect of social exclusion and its interpretation on the level of everyday political practice. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference on Urban dynamics & housing change. 2010.
 128. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Za čistší město. In Jihomoravská konference k problematice boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 2010.
 129. 2009

 130. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in a Materialized Urban Utopia. In International Symposium: A Utopia of Modernity: Zlín. 2009.
 131. ŘIHÁČEK, Tomáš. Hranice místa z hlediska zvukového prostředí. In FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ, Magdalena HLEDÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Město : proměnlivá ne/samozřejmost. Praha: nakladatelství Pavel Mervart, 2009. s. 197-216. ISBN 978-80-86818-86-3.
 132. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Changes in Housing Culture in Zlín. In Klingan, K., Gust, K. 2009. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City. Berlin: Zipp - German-Czech Cultural Projects, Jovis, 2009. 5 s. ISBN 978-3-86859-034-0.
 133. FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009. 252 s. ISBN 978-80-210-4866-9.
 134. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 2009.
 135. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112.
 136. 2008

 137. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in Materialized Urban Utopia: Contemporary Changes in Standardized Blue-collars‘ Housing in the City of Zlin. In Home & Urbanity: Cultural perspectives on housing and everyday life. 2008.
 138. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23.
 139. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Rezidentnaja suburbanizacija v postkomunisticheskoj Cheshskoj Respublike, jejo korni i tradicii. In Nerijus Milerius, Benjamin Cope (Eds.) 2008. PS Landshafty: optyki gorodskich issledovanii. 1. vyd. Vilnius: European Humanities University, 2008. s. 380 - 404. Vizual'nye i kul'turnye issledovaniia. ISBN 978-9955-773-22-1.
 140. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 584 - 595, 11 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
 141. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Vyprávěný Zlín: Příběhy každodenního života v materializované utopii. In Evropské město - mýtus - identita. 2008.
 142. 2007

 143. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE; ZO ČSOP Veronica, 2007. s. 19-23. ISBN 80-8638-688-0.
 144. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 2007.
 145. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
 146. 2006

 147. BAČOVSKÝ, František, Lucie GALČANOVÁ, Pavel KLVAČ a Zbyněk KOŠŤÁL. Kulisy venkovského života - případová studie vesnic v mikroregionu Drahanská vrchovina. In Venkovská krajina 2006. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 3-6. ISBN 80-239-7166-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 19:54