Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BARTOŠOVÁ, Petra, Radim BĚLOHRAD a Josef KROB. Humanitní vědy v otázkách a odpovědích. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 89-92, 3 s. Studia philsophica. ISSN 1803-7445. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SPh2023-1-9.

  2021

  1. KROB, Josef. Hráč Stanisław Lem – Inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci. Pro-Fil. 2021, roč. 22, Special issue, s. 33-38. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf21-3-2419.

  2020

  1. KROB, Josef. Georges Lemaître, Learning the Physics of Einstein with Georges Lemaître. Before the Big Bang Theory. Jan Govaerts and Jean-François Stoffel (eds.), Springer, 2019, 257 s. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2020, roč. 21, č. 1, s. 85-87. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf20-1-2131.
  2. KROB, Josef. Roboti. Už po nás jdou. In Petr Jemelka, Slavomír Lesňák. 100 let R.U.R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 33-38. ISBN 978-80-210-9687-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-96882020.
  3. KROB, Josef. Sluha, nebo pán? In Humain 2020. 2020.

  2019

  1. KROB, Josef. Čas už není to, co býval. In Science Café. 2019.
  2. KROB, Josef. Současnost starých otázek. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-69. ISSN 1803-7445.
  3. KROB, Josef. Vnímáme čas? Praha: ScienceCafé revue, 2019, s. 4. ISSN 2571-144X.

  2018

  1. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 125 s. Munice. ISBN 978-80-210-8834-4.
  2. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 125 s. Munice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8834-4.

  2016

  1. KROB, Josef a Ladislav VOJÁČEK. MUNIpedie. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

  2014

  2012

  1. KROB, Josef. Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 60, č. 2, s. 177-185. ISSN 0015-1831.

  2011

  1. KROB, Josef. Ontology and Knowability of the World. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2011, roč. 3, 1-2, s. 4-14. ISSN 1829-0930.

  2010

  1. KROB, Josef. Machův příspěvek k filosofii - od akustiky k empiriokriticismu. Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.). In Ernst Mach – fyzika – filosofie – vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 191-195. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-191.
  2. KROB, Josef. Philosophical Questions and Specialist Knowledge. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2010, roč. 2, č. 2, s. 45-51. ISSN 1829-0930.

  2009

  1. KROB, Josef. Anthropic principle. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, s. 19-22. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
  2. KROB, Josef. Causality. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 4 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
  3. KROB, Josef. Epistemology. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 5 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
  4. KROB, Josef. Kosmologie. In Bakešová, Alena (eds.) Filosofický slovník. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2009, 1 s. ISBN 978-80-242-2582-1.
  5. KROB, Josef. Problems of Time. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 8 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
  6. KROB, Josef. Předpovídám, tedy jsem. Rozhovor s filozofem Josefem Krobem. Nový Prostor, 6. 1. 2009, s. 10-11, 2009, 2 s.
  7. KROB, Josef. Sci-fi jako skutečnost. In Realita a fikce. Bratislava: SAV Bratislava, UCM Trnava, 2009, s. 19-24. ISBN 978-80-970303-0-8.

  2008

  1. KROB, Josef. Interdisciplinarita. In IX. sjezd českých historiků. 1. vyd. Brno - Pardubice - Praha - Ústí n. L.: Sdružení historiků české republiky, 2008, s. 11-15, 4 s. ISBN 978-80-904069-1-9.

  2007

  1. KROB, Josef. Filosofie a sci-fi literatura. In Dialog mezi filozofií a literaturou. 1. vyd. České Budějovice: FF JčU, 2007, s. 75-92, 17 s. ISBN 80-87082-00-1.

  2006

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Determinismus, determinace a kauzace. In KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evouční gnoseologii. Brno: MU, 2006, s. 117-124. 55-984-2006 02/58 2/FF. ISBN 80-210-3994-9.
  2. KROB, Josef. Deux types d'ontologie et leur perspective. In Pensée et science au XX siècle. Lausanne: L'Age de'Homme, 2006, s. 184-187. ISBN 2-8251-1879-6.
  3. KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno. Brno: MU, 2006, 155 s. ISBN 80-210-3994-9.

  2005

  1. KROB, Josef. Nová pojetí gnoseologie. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 102-106. ISBN 80-210-3757-1.
  2. JEMELKA, Petr. Život a poznání. In KROB, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005, s. 115-123, 14 s. ISBN 80-210-3757-1.

  2004

  1. KROB, Josef. Kant a kosmologie. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2004, s. 121-127, 6 s. ISBN 80-210-3384-3.
  2. KROB, Josef. Les mots et les images. Notes sur le role de l'imagination dans l'explication scientifique. In Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l'écriture. 1. vyd. Diion: Université de Bourgogne, 2004, s. 249-252. ISBN 2-906645-47-8.
  3. KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680.

  2003

  1. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
  2. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003, s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
  3. KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie. In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003, s. 24-35. ISBN 80-210-3080-1.

  2002

  1. KROB, Josef. Filosofické otázky a speciální vědění. Teorie vědy. Praha: FÚ AV ČR, 2002, XI, č. 1, s. 57-61. ISSN 1210-0250.
  2. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664.
  3. KROB, Josef. Otázka gnoseologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 202-207. ISBN 80-210-2963-3.
  4. KROB, Josef. Otázka ontologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 193-201. ISBN 80-210-2963-3.
  5. KROB, Josef. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, 760 s. žádná edice. ISBN 80-7277-130-2.

  2001

  1. KROB, Josef. Je filosofie vědou? ProFil. Brno, 2001, roč. 2, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
  2. KROB, Josef. Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2001, roč. 2001, B48, s. 75-81. ISSN 0231-7664.
  3. KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji. Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9007.
  4. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
  5. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.

  2000

  1. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097.
  2. KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
  3. KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1027-1032. ISSN 00015-1831.
  4. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost. In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000, s. 119-124.
  5. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831.
  6. KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, roč. 47, B47, s. 107-112. ISSN 0231-7664.
  7. KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa. Prométheus. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, roč. 5, č. 16, s. 12-15. ISSN 1211-8400.
  8. KROB, Josef. Svět není, děje se. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 5, s. 785. ISSN 0015-1831.
  9. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097.

  1999

  1. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
  2. KROB, Josef. Image de Gaston Bachelard dans Internet. La petite mosaique des textes sur Bachelard d'Internet. Cahiers Gaston Bachelard. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1999, roč. 2, č. 2, s. 109-113. ISSN 1292-2765.
  3. HOLZBACHOVÁ, Ivana, Petr HORÁK a Josef KROB. O francouzské filosofii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 142 s. ISBN 80-210-2039-3.
  4. KROB, Josef. Skepticismus a redukcionismus v současné vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 33-39. ISSN 0231-7664.
  5. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999, s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.

  1997

  1. KROB, Josef. Ilya Prigogine: Čas k stávání (k historii času). Praha: KLP, 1997, 44 s. ISBN 80-85917-18-1.

  1996

  1. KROB, Josef. Tři poznámky o čase, který není. In J. L. Fischer a filozofie XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996, s. 73-77. ISBN 80-7067-680-9.

  1995

  1. GABRIEL, Jiří a Josef KROB. Česká filosofie ve 20. století II. Brno: Vydavatelství MU, 1995, 360 s. ISBN 80-210-1242-0.
  2. KROB, Josef. Ontické pozadí představ o čase. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 42, B42, s. 81-87.

  1994

  1. KROB, Josef. Čas. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 4, s. 635-645. ISSN 00015-1831.
  2. KROB, Josef. Hledání počátku v dějinách a současnosti kosmologie. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 1994, B 41, s. 13-19.
  3. KROB, Josef. Konec ontologie? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 6, s. 1031-1034. ISSN 00015-1831.
  4. HORSKÝ, Jan a Josef KROB. Le Temps et la question d'origin le Mythe, La Philosophie et le Principe Anthropique. In Abstracts Of International Congress Cosmic Space: scientific, philosophical and theological approaches. St. Petersburg: St. Petersburg University, 1994, s. 116-118.
  5. KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Úvod do ontologie (Evoluční ontologie). 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, 67 s. ISBN 80-210-0879-2.

  1993

  1. KROB, Josef. Antropický princip. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1992, B 39, s. 29-34.
  2. KROB, Josef. Antropocentrismus v dějinách a současnosti kosmologie. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 41, č. 5, s. 858-868. ISSN 0015-1831.
  3. KROB, Josef. Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 6 s. ISBN 80-210-0765-6.
  4. ŠMAJS, Josef, Josef KROB a Ivana HOLZBACHOVÁ. Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 156 s. ISBN 80-210-0765-6.
  5. KROB, Josef. Konec ontologie, začátek metafyziky? In Konec ontologie? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 48-52. ISBN 80-210-0765-6.

  1992

  1. KROB, Josef. Člověk a vesmír nebo filosofie a kosmologie? 1992.

  1989

  1. KROB, Josef. Rádlova Moderní věda a moderní věda. In České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Brno, 1989, s. 33-39.

  1988

  1. KROB, Josef. Chápeme správně prostor a čas? SPFFBU. Brno: UJEP, 1988, B35, s. 29-37, 8 s.

  1987

  1. KROB, Josef. Problémy matematizace společenských věd. SPFFBU. Brno: UJEP, 1987, B33.

  1986

  1. KROB, Josef. Horizonty vesmíru a poznatelnost. In Filozofie v dějinách a současnosti. Brno, 1986, s. 263-269.
  2. KROB, Josef. Některé metodologické otázky kosmologie. SPFFBU. Brno: UJEP, 1986, B33, s. 81-89.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 04:39