Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

 1. OLIVOVÁ, Alena and Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky (Personal growth in alcohol addiction recovery – Partial results of the research study). In Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. Social Processes and Personality 2022; Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023. p. 329-336. ISBN 978-80-89524-86-0.
 2. OLIVOVÁ, Alena. Zodpovědnost ve zotavování (Responsibility in recovery). In 20 let výročí doléčovacího centra Lotos, o. p. s., Brno. 2023.
 3. OLIVOVÁ, Alena. Zotavování se ze závislosti na alkoholu jako příležitost dozrát (Alcohol addiction recovery as an opportunity to grow up). In XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2023.
 4. 2022

 5. OLIVOVÁ, Alena. Aspekty osobnostního rozvoje při zotavování se z alkoholové závislosti (Personal growth aspects within alcohol addiction recovery). In 200. Klinicko-psychologický den. 2022.
 6. OLIVOVÁ, Alena and Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky (Personal growth in alcohol addiction recovery – partial results of the research study). In Sociálne procesy a osobnosť 2022. 2022.
 7. 2021

 8. OLIVOVÁ, Alena and Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách (Personal growth in substance abuse recovery). E-psychologie. Praha, 2021, vol. 15, No 1, p. 69-89. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.393.
 9. 2020

 10. OLIVOVÁ, Alena and Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách (Personal growth in substance abuse recovery). In AT konference. 2020.
 11. 2019

 12. OLIVOVÁ, Alena. Závislosti na omamných látkách a jejich prevence. In Výchova ke zdraví. Střední zdravotnická škola, Brno. 2019.
Display details
Displayed: 1/10/2023 15:08