Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRÁTKÁ, Jana, Lenka GULOVÁ a Stanislav STŘELEC. Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a jejich rodičů. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy., Brno: MUNI PRESS, 2020, roč. 144, č. 03, s. 24-30. ISSN 0323-0449.
 2. 2015

 3. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 4. 2014

 5. ŠVEC, Vlastimil, Radim ŠÍP a Jana KRÁTKÁ. Concept of Knowledge and Research: How to Study Tacit Dimension of Knowledge. In Sequeira Pedro, Vivas Carla. Proceedings of The 15th European Conference on Knowledge Management. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2014. s. 939-945, 7 s. ISBN 978-1-910309-35-3.
 6. KRÁTKÁ, Jana. Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training. In Garry Lee. Advances in Educational Research: Applied social science, Vol. 52. Newark: IERI, 2014. s. 273-278, 6 s. ISBN 978-1-61275-066-8.
 7. KRÁTKÁ, Jana. Narration as a Means of Formulating and Transferring Tacit Knowledge. In The Asian Conference on Education 2014. Official Conference Proceedings. Osaka: The International Academic Forum (IAFOR), 2014. s. 481-492, 12 s. ISSN 2186-5692.
 8. KRÁTKÁ, Jana. Tacit Knowledge of Trainee Teachers in Unexpected Educational Situations. In Lee, G.. Advances in Education Research, Vol. 61. 1. vyd. Newark: IERI, 2014. s. 264-271, 8 s. ISBN 978-1-61275-068-2.
 9. KRÁTKÁ, Jana. The Importance of Identification with Fictional Characters. The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publishing, 2014, roč. 20, č. 1, s. 43-59. ISSN 2328-6318.
 10. KRÁTKÁ, Jana. Výzkumná zjištění o funkci třídního učitele v pohledu žáků a jejich rodičů. In Prevence. Praha: Občanské sdružení život bez závislosti, 2014. s. 9-11, 3 s. ISSN 1214-8717.
 11. KRÁTKÁ, Jana. When sets and reps aren’t enough: Tacit knowledge in the gym stories. In Edulearn14 Proceedings. Barcelona: IATD, 2014. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-84-617-0557-3.
 12. KRÁTKÁ, Jana. When sets and reps aren’t enough: Tacit knowledge in the gym stories. In Edulearn14 Abstarcts. 2014. ISBN 978-84-617-0556-6.
 13. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 14. 2013

 15. KRÁTKÁ, Jana. Review: HLAĎO, P. (2012). Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. The Professional Orientation of Adolescents: Notes on Theory and Research. Brno: Kovoj. Dubnica nad Váhom: Dubnica Technological Institute, 2013. 4 s. ISSN 1338-3965.
 16. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Milan KUBIATKO a Blanka PRAVDOVÁ. Výzkum tacitních znalostí jako východisko zefektivnění pedagogické praxe studentů učitelství. In Círus. L.. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2013. s. 553-557, 5 s. ISBN 978-80-7414-602-2.
 17. 2012

 18. KRÁTKÁ, Jana. Cesta ke stabilnějšímu postavení Teorie a metodiky výchovy na PdF MU. In Kam se ubírá teorie výchovy? Trendy a perspektivy rozvoje oboru. 2012.
 19. KRÁTKÁ, Jana. Common values of young people in a virtual community: Specifics of social communication and fan activities. In The international handbook of cultures of teacher education: Comparative international issues in curriculum and pedagogy. Strasbourg: Analytrics, 2012. s. 723-736, 14 s. ISBN 979-1-09-036501-8.
 20. KRÁTKÁ, Jana. Komunikace třídního učitele s rodiči žáků In DRNKOVÁ, L., HLAĎO, P. (Eds). Výchovný a kariérový poradce v praxi. 1. vyd. Praha: Raabe, 2012. 14 s. ISSN 1805-7098.
 21. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Témata, která žáci nejčastěji řeší se svým třídním učitelem. In Ježková, V. (Ed.). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 509-516, 8 s. ISBN 978-80-7290-620-8.
 22. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Témata, která žáci nejčastěji řeší se svým třídním učitelem. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 23. 2011

 24. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. A specification of pupils' health support through a class teacher's activities at the elementary and secondary schools. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 95-112, 8 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
 25. KRÁTKÁ, Jana. Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 145 s. ISBN 978-80-210-5727-2.
 26. KRÁTKÁ, Jana. Fikční postavy a jejich místo v celoživotním informálním učení. Lifelong learning, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, roč. 1, č. 1, s. 44-63. ISSN 1804-526X.
 27. STŘELEC, Stanislav, Jana KRÁTKÁ a Evžen ŘEHULKA. K postavení třídního učitele v současné české škole. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 410-415, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-72.
 28. STŘELEC, Stanislav, Jana KRÁTKÁ a Evžen ŘEHULKA. K postavení třídního učitele v současné české škole. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 29. KRÁTKÁ, Jana. Lifestyle and the shaping of media competency through fictional stories. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 27-36, 10 s. ISBN 978-80-210-5720-3.
 30. KRÁTKÁ, Jana. Mediální kompetence a kritický výběr jako součást zkušenostního učení. In ŠIMONÍK, O. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. Brno: PdF MU, 2011. s. 70-74, 4 s. ISBN 978-80-210-5561-2.
 31. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Názory učitelů na náročnost funkce třídního učitele. In Wiegerová, A., Vávrová, S. (eds.). Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: OZ V4, 2011. s. 48-60, 13 s. ISBN 978-80-89443-10-9.
 32. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Názory učitelů na náročnost funkce třídního učitele. 2011.
 33. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Rozdíly v možnostech ovlivňování zdravého vývoje žáků třídními učiteli na základní a střední škole. In 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 34. KRÁTKÁ, Jana. Vliv délky praxe na kompetence a připravenost třídních učitelů. In ŠIMONÍK, O.. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 2. díl. Brno: PdF MU, 2011. s. 84-90, 7 s. ISBN 978-80-210-5710-4.
 35. KRÁTKÁ, Jana. Zkušenosti s užitím online dotazníku na www.csfd.cz jako součásti smíšeného výzkumu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 372-377, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-31.
 36. KRÁTKÁ, Jana a Radek POSPÍŠIL. Zkušenosti studentů pedagogické fakulty s kyberšikanou. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 189-193, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-32.
 37. 2010

 38. KRÁTKÁ, Jana. Areas enabling self-identification with fictional character. In Řehulka, Evžen (ed.). Health Education: Contexts and Inspiration. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 105-111, 7 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
 39. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Conditions for the class teachers´work in affecting healthy development of their pupils. In School and Health 21. Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 93-101, 9 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 40. KRÁTKÁ, Jana. Czech-Slovak Film Database as a place of informal learning. In International conference of education, research and innovation Proceedings. Madrid: IATED, 2010. 5 s. ISBN 978-84-614-2439-9.
 41. KRÁTKÁ, Jana. Experiential Learning and Health Eduaction through Identification with a Fictional Character. The International Journal of Learning, Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publisher, 2010, roč. 17, č. 1, s. 117-133. ISSN 1447-9494.
 42. KRÁTKÁ, Jana. Experiential learning through the audiovisual fictional stories: The relation between viewer's identified and favourite characters. In Edulearn10 Proceedings. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2010. 10 s. ISBN 978-84-613-9386-2.
 43. KRÁTKÁ, Jana. Experiential learning through the audiovisual fictional stories: The relation between viewer's identified and favourite characters. In Edulearn10 Abstracts CD. 2010. ISBN 978-84-613-9385-5.
 44. KRÁTKÁ, Jana. Experiential learning through the fictional stories: the realtion between newest generation of the vampires and their audience. In International conference of education, research and innovation Proceedings. 978-84-614-2439-9: IATED, 2010. s. 3343-3352, 10 s. ISBN 978-84-614-2439-9.
 45. KRÁTKÁ, Jana. Formování komunikačních a sociálních kompetencí prostřednictvím recepce filmů a seriálů. In Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 37-42, 6 s. ISBN 978-80-210-5368-7.
 46. KRÁTKÁ, Jana. Formování mediálních kompetencí u dítěte a mladého diváka prostřednictvím recepce. In Sborník referátů z pracovního semináře, který se konal dne 15. května 2010 na PdF MU v Brně. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2010. s. 45-53, 9 s. ISBN 978-80-210-5246-8.
 47. KRÁTKÁ, Jana. Formování mediálních kompetencí u dítěte a mladého diváka prostřednictvím recepce. In Referát přednesený na pracovním semináři s názvem Pedagogické kompetence v přípravě studentů na učitelskou profesi, který se konal dne 15. května 2010 na PdF MU v Brně. 2010.
 48. KRÁTKÁ, Jana. Health education by means of fictional stories. In Řehulka, Evžen (ed.). Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
 49. KRÁTKÁ, Jana. Ideální třídní učitel a jeho kompetence v pohledu žáků a jejich rodičů. In Pedagogická veda a školská prax v historickom kontexte. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 435-442, 13 s. ISBN 978-80-8105-182-1.
 50. KRÁTKÁ, Jana. Lifelong Learning through identification with a fictional character. In INTED2010 Proceedings CD. 1. vyd. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. 8 s. ISBN 978-84-613-5538-9.
 51. KRÁTKÁ, Jana. Lifelong Learning through identification with a fictional character. In International Technology, Education and the Development Conference. 2010. ISBN 978-84-613-5536-5.
 52. KRÁTKÁ, Jana. Media education and young people's leisure activities: Specifics of social communication and fan activities in virtual community. In Actes de la 2ème Conférence Internationale Éducation, Économie et Société. Vol. 2. 1. vyd. Strasbourg: Analytrics, 2010. s. 360-366, 7 s. ISBN 978-2-9533842-7-7.
 53. KRÁTKÁ, Jana. Media education including media literacy and experiential learning. In Edulearn10 Proceedings. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2010. 10 s. ISBN 978-84-613-9386-2.
 54. KRÁTKÁ, Jana. Media education including media literacy and experiential learning. In Edulearn10 Abstracts CD. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2010. 10 s. ISBN 978-84-613-9385-5.
 55. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana KRÁTKÁ. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 2010.
 56. KRÁTKÁ, Jana. Rozvoj osobnosti na podkladě zkušenostního učení. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7231-722-6.
 57. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The preparation of trainee teachers for the responsibilities of a class teacher. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 216-221, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
 58. KRÁTKÁ, Jana. Zkušenostní učení prostřednictvím identifikace s fikčními postavami filmů a seriálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. Spisy Pedagogické Fakulty MU svazek číslo 137. ISBN 978-80-210-5249-9.
 59. 2009

 60. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Comparation of opinions of teachers, parents and pupils about social health aspects of form teacher activities. In ŘEHULKA, E. ET AL. TOPICAL ISSUES IN HEALTH EDUCATION. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 105-118, 14 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 61. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Faktory ovlivňující náročnost práce třídního učitele na základní a střední škole. In Danek, J.- Sirotová, M. a kol. Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 248-269, 12 s. ISBN 978-80-8105-106-7.
 62. KRÁTKÁ, Jana. Future and Reality of Gaming. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2009, roč. 19, č. 3, s. 119-121. ISSN 1211-4669.
 63. KRÁTKÁ, Jana, Patrik VACEK a Evžen ŘEHULKA. Health Education Through Those Others' Experience. In 2nd International Conference Character Development Through Service and Experiential Learning. 1. vyd. Singapore: National Institute of Education, 2009. 9 s.
 64. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Learning of social and emotional competencies by identification with fictional characters. In 2nd International Conference Character Development Through Service and Experiential Learning. 1. vyd. Singapore: National Institute of Education, 2009. 9 s.
 65. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Methodological Specifics of Research in the Field of Media Education: A CSFD.cz Case Survey. In Edulearn09 Proceedings. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2009. 5 s. ISBN 978-84-612-9802-0.
 66. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Methodological Specifics of Research in the Field of Media Education: A CSFD.cz Case Survey. In Edulearn 09 International Conference on Education and New Learning Technologies. 2009. ISBN 978-84-612-9801-3.
 67. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Self-Reflection in the Context of Identification with Audiovisual Fiction Characters. In Sixteenth International Conference of Learning. 2009.
 68. KRÁTKÁ, Jana. The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and Experiential Learning. The International Journal of Learning, USA: Common Ground Publishing LLC, 2009, roč. 16, č. 6, s. 157-168. ISSN 1447-9494.
 69. 2008

 70. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 83 s. ISBN 978-80-210-4684-9.
 71. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In FROG - Vienna Games Conference 2008. Vienna: Universität Wien, 2008. s. 1-5, 5 s.
 72. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In F.R.O.G. - Vienna Games Conference: Abstracts. 2008.
 73. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Long Lens, Short Hands: Digital Camera Discussion Forums And The Domination of Tech-Talk Over The Art of Photography. In 6th International Conference Cyberspace. 2008.
 74. KRÁTKÁ, Jana, Patrik VACEK a Evžen ŘEHULKA. Media and Health Education Research Strategies in the Czech Republic: A Call for Inventiveness. In Actes de la Conférence Internationale Éducation, Économie et Société – Paris 17-19 juillet 2008. VOLUME 2. 1. vyd. Paris: Analytrics, Strasbourg – France, 2008. s. 293-298, 6 s. ISBN 978-2-9533842-2-2.
 75. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 76. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Popular Culture Monsters Go To Education: The Czech Republic Buffy Case. In 6th Global Conference - Monsters and the Monstrous: Myths and Metaphors of Enduring Evil. 1. vyd. Oxford: Inter-Disciplinary.Net, 2008. s. 1-8, 8 s.
 77. KRÁTKÁ, Jana. Přečíst nebo zhlédnout: Od bibliotreapie a bibliopedagogiky k cinematerapii a cinemapedagogice. Komenský, Brno: PdF MU, 2008, roč. 133, č. 1, s. 18-22. ISSN 0323-0449.
 78. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Socio-health aspects in form teachers activities and its appreciation by pupils. In School and Health 21: Social and Helath Aspects of HealthEducation. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 35-44, 10 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
 79. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Třídní učitel jako integrující a koordinující činitel. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-970-0.
 80. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Třídní učitel jako integrující, koordinující a kooperující výchovný činitel. In Pedagogický výzkum jako podpora současné školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 729-736, 8 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
 81. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Třídní učitel z pohledu svých žáků. In Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianske združenie V4, 2008. s. 43-49, 7 s. ISBN 978-80-969504-1-6.
 82. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. When social subject is not enough: Specifics of social communication and fan activities in virtual Buffy community. In 6th International Conference Cyberspace. 2008.
 83. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Wire Aesthetics: The Computer Game Generated Image And Its Representation Discipline in System Shock. In Society for Cinema and Media Studies, Philadelphia, USA. 2008.
 84. KRÁTKÁ, Jana. Ztotožnění a nápodoba: Postavy fikčního světa audiovize jako téma výzkumu. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 894-900, 7 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
 85. KRÁTKÁ, Jana. Ztotožnění a nápodoba: Postavy fikčního světa audiovize jako téma výzkumu. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-970-0.
 86. KRÁTKÁ, Jana. 49. ročník Society for Cinema and Media Studies Conference. Komenský, Brno: PdF MU, 2008, roč. 133, č. 1, s. 34. ISSN 0323-0449.
 87. 2007

 88. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. A co všichni ti diváci!!? Negativistický hlas současné české reflexe audiovizuální kultury. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, XVI, č. 6, s. 6-7. ISSN 1213-516X.
 89. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu. In Sborník anotací XV. konference ČAPV. 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
 90. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. s. 24-24, 1 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
 91. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální kultura jako edukační hodnota. In Hodnoty a výchova. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně - Katedra pedagogiky, 2007. s. 299-302, 4 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
 92. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Audiovizuální výchova míří na střední školy. In muni.cz - měsíčník Masarykovy univerzity - únor 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 93. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Class teachers' views on the methods to influence pupils' health. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 183-194, 12 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 94. KRÁTKÁ, Jana. Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, IX. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 15.-17. 11. 2006). 1. vyd. Bratislava: PdF UK, 2007. s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-969146-6-1.
 95. KRÁTKÁ, Jana. Didaktika nových médií a česká škola. In Sborník příspěvků z workshopu projektů FRVŠ 539/2007. 1. vyd. Plzeň: Zápočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 18-27, 10 s. ISBN 978-80-7043-700-1.
 96. KRÁTKÁ, Jana. Didaktika nových médií a česká škola. In Filosofie nových médií (Katedra filosofie ZČU Plzeň). 2007.
 97. VACEK, Patrik, Jana KRÁTKÁ a Zdeněk HOLÝ. (eds.) Anketa tématu Audiovizuální výchova. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 35-37. ISSN 1213-516X.
 98. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. (eds.) Téma - Audiovizuální výchova. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 16 - 37. ISSN 1213-516X.
 99. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Edukační otázky v práci třídního učitele. In Sborník anotací XV. konference ČAPV. 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
 100. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Edukační otázky v práci třídního učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. s. 37-37, 1 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
 101. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Edukátor mezi obrazy: audiovizuální kultura z pohledu adeptů učitelské profese. In Filmové diváctví. Sborník příspěvků z X. česko-slovenské filmologické konference. 21.-22. října 2006. 1. vyd. Praha, 2007. s. xx, xx. ISBN xx.
 102. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Film v říši (výtvarného) obrazu: dramaturg a lektor filmového workshopu na Dnech evropského filmu. 2007.
 103. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Filmová a audiovizuální výchova: mnoho problémů, (skoro) žádné metody. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 18 - 19. ISSN 1213-516X.
 104. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Jak posuzují učitelé funkci třídního učitele. In Hodnocení v práci učitele. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus - Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 264-270, 7 s. ISBN 978-80-7041-010-3.
 105. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Jaká očekávání mají rodiče vůči třídním učitelům svých dětí. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. 2007. vyd. Bratislava: Katedra predškolnej a elementárnej pedagogiky Pdf UK v Bratislavě, 2007. s. 107-114, 8 s. ISBN 978-80-969146-7-8.
 106. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. More Than Just Fellini: Audiovisual and Media Literacy Education in the Czech Republic. In The First AMLA Research Summit -- iPods, Blogs, and Beyond: Evolving Media Literacy for the 21st Century (book of abstracts). 1. vyd. St. Louis: AMLA, 2007. s. 12.
 107. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. More Than Just Fellini: Audiovisual and Media Literacy Education in the Czech Republic. In Media Literacy Education Research Summit. St. Louis: AMLA, 2007. s. 12-18.
 108. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace "Gifted education" a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 129-136, 8 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
 109. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků. In ŘEHULKA, E. ET AL. Škola a zdraví pro 21. století. Elektronický sborník z konference. 1. vyd. PdF MU Brno: MSD ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-80-210-4374-9.
 110. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Panu učiteli s láskou: Škola a pedagogové ve filmu aneb Poznámky o reprezentaci jedné profese. Rozrazil, Brno: Větrné mlýny - Divadlo Husa na provázku, 2007, roč. 2, č. 7, s. 73-74. ISSN 1801-4755.
 111. KRÁTKÁ, Jana. První AMLA Research Summit. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2007, roč. 17, č. 3, s. 72-74. ISSN 1211-4669.
 112. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Role audiovizuální kultury ve volném čase a svět volného času ve filmu. In Sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference o výchově a volném čase, 15. 16. 2006, Brno. 1. vyd. Brno: Katedra sociální pedagogiky PedF MU - Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, 2007. s. 186-190, 5 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
 113. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Rozhovor se Stanislavem Zajíčkem – učitelem Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, č. 49, s. 27-27. ISSN 1213-516X.
 114. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Sociálně zdravotní aspekty v činnostech třídních učitelů a jejich oceňování žáky. In Přehled anotací z 3. konference Škola a zdraví 21, konané 27. - 29. 8. 2007 na PdF MU. 2007. s. 42-42, 1 s. ISBN 978-80-86633- 98- 5.
 115. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 33-33. ISSN 1213-516X.
 116. KRÁTKÁ, Jana. Význam funkce třídního učitele z pohledu žáků. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných problémech studentů doktorských studijních programů. Sborník z konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 92-97, 6 s. ISBN 80-7220-280-4.
 117. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Welche Erwartungen haben die Eltern an die Klassenlehrer ihrer Kinder. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen: Kompetenzen - Standards - Module. 1. vyd. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2007. s. 281-288, 8 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 118. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zahraniční literatura pro filmovou a mediální edukaci. Cinepur, Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 28-28. ISSN 1213-516X.
 119. 2006

 120. KRÁTKÁ, Jana. Audiovizuální výchova a její realizace. In Učitelský nápadník pro 1. stupeň ZŠ. aktualizace č. 5. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2006. s. F 1-14, 14 s.
 121. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Činnosti třídního učitele z pohledu vedení škol. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, KPd FPE ZČU, 2006. s. 36-44, 9 s. ISBN 80-7043-483-X.
 122. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Činnosti třídních učitelů z pohledu vedení škol. In Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 123. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Film a jazyk. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 124. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Film a výtvarné umění. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 125. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Film jako integrační prvek estetické výchovy. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 126. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Filmová kritika. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 127. KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, VIII. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 2.-4. 6. 2005). Bratislava: PdF UK, 2006. s. 109-115, 7 s. ISBN 80-969146-5-0.
 128. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Problémy audiovizuální edukace. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 129. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Psychohygiena filmu: stručný průvodce učitele a žáka. Brno: PdF MU, 2006. Školní vzdělávací programy.
 130. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Stručně k postavě pedagoga ve filmu. In Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie. 20.-23. októbra 2005. 1. vyd. Bratislava: ASFK - SFÚ, 2006. s. 120-125, 6 s. ISBN 80-969521-6-1.
 131. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006. s. 383-394, 12 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 132. KRÁTKÁ, Jana. Výkon funkce třídního učitele v recentních podmínkách českého školství (se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví žáků). In Sborník příspěvků z konference Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: MSD, 2006. s. 42-47, 6 s. ISBN 80-210-4163-3.
 133. KRÁTKÁ, Jana a Radek POSPÍŠIL. Vysokoškolský učitel a jeho budoucnost na PdF MU v Brně. In Zborník príspevkov zo seminára Quo vadis vysokoškolský učiteľ? 1. 12. 2005, Trnava. 1. vyd. Trnava: Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda - Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Trnave, 2006. s. 70-77, 8 s. ISBN 80-89220-37-1.
 134. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 34-34, 2 s. ISBN 80-7043-483-X.
 135. 2005

 136. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Česká škola a svět pohyblivého obrazu. Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 36, s. 12-12. ISSN 1210-0021.
 137. KRÁTKÁ, Jana. Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství (se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví žáků). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných problémech studentů doktorských studijních programů. Sborník z konference. Olomouc: PdF UP, 2005. s. 14-17, 4 s. ISBN 80-7220-246-4.
 138. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Podpora zdraví žáků prostřednictvím činností třídního učitele. In Řehulka,E.(ed.) Škola a zdraví pro 21.století 1 / School and health 21. Brno: Paido, 2005. s. 184-192, 9 s. ISBN 80-7315-119-7.
 139. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Srovnání funkcí třídního učitele v českém a francouzském školském systému. In Pedagogický výzkum:reflexe společenských potřeb a očekávání? Vašátková,J.(ed.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 144-147, 4 s. ISBN 80-244-1079-6.
 140. 2003

 141. KRÁTKÁ, Jana [absolvent PdF MU]. Životní styl židovského národa ve světle výuky rodinné výchovy a občanské výchovy. 2003. 71 l., 12.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2020 02:41