Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ČECH, Radek, Markéta ZIKOVÁ, Martin BŘEZINA a Pavel KOSEK. Analysis of the development of the syllables of the Old Czech language. In International Workshop on Corpus and Computational Linguistics, Ostrava. 2024.
  2. ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Pavel KOSEK a Radek ČECH. Born to repair: Emergence of syllabic consonants in Czech. In FASL 33, Halifax, 18. 5. 2024. 2024.
  3. BŘEZINA, Martin. Exploring phonological and prosodic factors shaping the positional variability of the Old Czech be-auxiliary. In Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL 33). 2024.
  4. KOSEK, Pavel, Markéta ZIKOVÁ, Martin BŘEZINA a Radek ČECH. „Mnoho poprslkóv vídámy“: pobočné slabiky v nejstarších českých veršovaných skladbách. In Klub přátel českého jazyka, FF UK, Praha, 28. 2. 2024. 2024.
  5. BŘEZINA, Martin. Ssul s se 'you collapsed': reordering of the Czech clitic cluster. 2024.

  2023

  1. BŘEZINA, Martin. Distribution of (non-)syllabic present tense forms of the verb býti in the 3rd-person singular in Old Czech. Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 2, s. 59-81. ISSN 1803-7410.
  2. ZEMAN, Daniel, Pavel KOSEK, Martin BŘEZINA a Jiří PERGLER. Morphosyntactic Annotation in Universal Dependencies for Old Czech. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2023, roč. 74, č. 1, s. 214-222. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2023-0039.
  3. ZEMAN, Daniel, Pavel KOSEK, Martin BŘEZINA a Jiří PERGLER. Morphosyntactic Annotation in Universal Dependencies for Old Czech. In Slovko: 12th International Conference on Natural Language Processing and Corpus Linguistics. 2023.
  4. BŘEZINA, Martin a Pavel KOSEK. Slovosled auxiliáru préterita v nejstarším dochovaném českém žaltáři. In Bible v západoslovanském prostoru: překlad, jazyk, styl. 2023.
  5. ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Radek ČECH a Pavel KOSEK. Syllabic consonants in historical Czech and how to identify them. In Slovko : 12th International Conference on Natural Language Processing and Corpus Linguistics, Bratislava, 19. 10. 2023. 2023.
  6. ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Radek ČECH a Pavel KOSEK. Syllabic Consonants in Historical Czech and How to Identify Them. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2023, roč. 74, č. 1, s. 391-400. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2023-0055.
  7. BŘEZINA, Martin. The Distribution of (Non-)Syllabic Present Tense Forms of the Verb býti in the Second-Person Singular in Old Czech. Listy filologické. 2023, roč. 146, 1-2, s. 79-110. ISSN 0024-4457.
  8. BŘEZINA, Martin. The split identity of Old Czech BÝTI 'to be', factors behind the placement of grammatical auxiliary in ŽaltWittb. In Doktorský den Ústavu českého jazyka FF MU 2023. 2023.
  9. ZIKOVÁ, Markéta, Martin BŘEZINA, Radek ČECH a Pavel KOSEK. The syllable markedness and evolution of syllabic consonants in Czech. In FDSL 16, Graz, 29. 11. 2023. 2023.
  10. KOSEK, Pavel a Martin BŘEZINA. Vývoj grafémiky majuskulního /č/, /ř/, /ž/ v kramářských písních vydaných v Olomouci, Litomyšli, Chrudimi a Jihlavě od 17. do 19. století. In Alena M. Černá, Tereza Hejdová, Štěpán Šimek, Miloslava Vajdlová (eds.). Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Praha: Scriptorium, 2023, s. 148-163. ISBN 978-80-7649-051-2.
  11. BŘEZINA, Martin. Word order of the preterite auxiliary in the Old Czech translation of the Book of Psalms. Clavibus unitis. 2023, roč. 12, č. 2, s. 23-32. ISSN 1803-7747.

  2022

  1. BŘEZINA, Martin a Pavel KOSEK. Czech Broadside Ballads between Orthography and Typography. In Czech broadside ballads in the international context. 2022.
  2. DUFKA, Jiří, Martin DROZDA, Romana MACHÁČKOVÁ, Jindra PAVELKOVÁ, Martin BŘEZINA, Pavel KOSEK a Jitka MACHOVÁ. Kramářské písňové tisky : Kapitoly k materiálovým aspektům. Brno: Moravská zemská knihovna, 2022, 219 s. ISBN 978-80-7051-328-6.
  3. KOSEK, Pavel a Martin BŘEZINA. Ortografie. In Jiří DUFKA (ed.). Kramářské písňové tisky: kapitoly k materiálovým aspektům. Brno: Moravská zemská knihovna, 2022, s. 115-149. ISBN 978-80-7051-328-6.
  4. KOSEK, Pavel a Martin BŘEZINA. Písmo. In Jiří DUFKA (ed.). Kramářské písňové tisky: kapitoly k materiálovým aspektům. Brno: Moravská zemská knihovna, 2022, s. 73-99. ISBN 978-80-7051-328-6.
  5. BŘEZINA, Martin a Pavel KOSEK. Písmo kramářských tisků z let 1641–1862. In Historický text a jeho interpretace. 12.-14. října 2022, Kozojedy. 2022.
  6. BŘEZINA, Martin. Rozdíly v distribuci mezi alomorfy a mezi alografy ve starších českých textech. In III. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL). 2022.
  7. BŘEZINA, Martin. Syntax of (non)syllabic present tense forms of the verb býti in the 3rd-person singular in Old Czech. In Diachronic Slavonic Syntax 5 : Function Words in the Diachrony of Slavic Languages (DSSL 5), 2022. 2022.
  8. BŘEZINA, Martin. Truncated "s" and "j" in Old Czech texts. 2022.

  2021

  1. BŘEZINA, Martin. Neslabičné "j" ve staré češtině. In Doktorský den studentů českého jazyka. 2021.
  2. BŘEZINA, Martin. Neslabičné "j" ve staré češtině. In Historický text a jeho interpretace. 2021.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 11:41