Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Petr PALÍŠEK, Václav ŠAŠINKA, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. A Longitudinal Study of Relationships Between Vocational Graduates’ Career Adaptability, Career Decision-Making Self-Efficacy, Vocational Identity Clarity, and Life Satisfaction. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 31, č. 1, s. 27-49. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/10690727221084106.
 2. 2022

 3. HLAĎO, Petr a Lucia KVASKOVÁ. A Longitudinal Study of Relationships Between Vocational Graduates’ Career Adaptability, Career Decision-Making Self-Efficacy, Vocational Identity Clarity, and Life Satisfaction. In ECER. Yerevan 23.-25. August 2022. 2022.
 4. KVASKOVÁ, Lucia, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Lucie HRUBÁ, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Personal Goals and Identity of Czech University Students. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 10, č. 2, s. 354-359. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/2167696820917813.
 5. KVASKOVÁ, Lucia, Karel REČKA, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Time Spent on Daily Activities and Its Association with Life Satisfaction among Czech Adolescents from 1992 to 2019. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2022, roč. 19, č. 15, s. 1-14. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph19159422.
 6. 2021

 7. KVASKOVÁ, Lucia a Carlos Arturo ALMENARA. Time Perspective and Career Decision-Making Self-Efficacy : A Longitudinal Examination Among Young Adult Students. Journal of Career Development. Thousand Oaks: SAGE, 2021, roč. 48, č. 3, s. 229-242. ISSN 0894-8453. doi:10.1177/0894845319847292.
 8. 2020

 9. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 28, č. 3, s. 478-495. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/1069072719884299.
 10. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 11. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 12. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.
 13. 2018

 14. KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition. Career adaptability and social support : The role of parents, teachers, and friends. In EARA 2018, Ghent (Belgium). 2018.
 15. 2017

 16. KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Tomotaka UMEMURA a Petr MACEK. Roles of attachment relationships in emerging adults' career decision-making process : A two-year longitudinal research design. Journal of Vocational Behavior. Academic Press, 2017, roč. 101, August, s. 119-132. ISSN 0001-8791. doi:10.1016/j.jvb.2017.05.006.
 17. KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Školní identita studentů středních odborných škol a vysokoškolských studentů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 7, č. 1, s. 32-53. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2017070132.
 18. KVASKOVÁ, Lucia, Carlos Arturo ALMENARA a Mario Reyes BOSSIO. Time perspective and self-efficacy in academic achievement and career decision-making. In 8th biennial SSEA conference, Washington, D.C., USA. 2017.
 19. 2016

 20. MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8.
 21. MÁCHOVÁ, Jana a Lucia KVITKOVIČOVÁ. Kariérní identita studentů středních odborných a vysokých škol v období vynořující se dospělosti. In Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, Brno. 2016.
 22. KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2016, roč. 6, č. 3, s. 32-52. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060332.
 23. JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Ondřej BOUŠA a Lucia KVITKOVIČOVÁ. Přechod do dospělosti. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 9-22. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
 24. KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Tomotaka UMEMURA a Petr MACEK. Roles of attachment relationships with mother, father, romantic partner and best friend in emerging adults' career decision-making process: A two-year longitudinal research design. In 15th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence, Cádiz, Spain. 2016.
 25. KVITKOVIČOVÁ, Lucia. Súvislosť časovej perspektívy a kariérnej identity v období vynárajúcej sa dospelosti. In Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, Brno. 2016.
 26. KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Jan MAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ. Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 75-91. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
 27. 2015

 28. KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Petr MACEK. Enhancing Emerging Adults’ Career Commitment Through Work Experience. In 7th Biennial Conference, Society for the Study of Emerging Adulthood, Miami, Florida. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 19:29