Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Petr ŠKYŘÍK, Jan ŠTĚPÁNEK and Jan VOKŘÁL. Nonlinear Interactive Stories as an Educational Resource. Education Sciences. Basel: MDPI, 2023, vol. 13, No 1, p. 1-23. ISSN 2227-7102. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/educsci13010040.

  2022

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL, Jan ŠTĚPÁNEK and Petr ŠKYŘÍK. Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu k edukaci (Designing an Interactive Multimedia Story as an Application of a Curatorial Approach to Education). In X. Národní seminář informačního vzdělávání, 23.–24. 5. 2022, Brno. 2022.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína, Michal ČERNÝ, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL and Jan ŠTĚPÁNEK. Digitalizované kulturní dědictví jako prostředek vzdělávání : sbírka metodik (Digitized cultural heritage as a means of education : a collection of methodologies). 1st ed. Brno: Flow, 2022, 310 pp. ISBN 978-80-88123-33-0.
  3. VOKŘÁL, Jan and Pavlína MAZÁČOVÁ. Nástroj Twine ve vzdělávání a učení : Jak tvořit nelineární digitální příběhy (The Twine tool in education and learning : How to create non-linear digital stories). 1st ed. Brno: Flow, 2022, 144 pp. ISBN 978-80-88123-34-7.

  2021

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína and Jan VOKŘÁL. Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách (Digitized cultural heritage: potential for literacy and competence development (not only) in libraries). Online. In Eva Víchová. KISK 4 FUTURE - online. 1st ed. kisk.phil.muni.cz, 2021.
  2. VOKŘÁL, Jan, Monika MARTONOVÁ, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ and Michal ČERNÝ. Humanitní vědy dokořán (Open Humanities). In Odborné setkání projektů ISVD II. 2021.
  3. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila and Jan VOKŘÁL. Humanitní vědy dokořán, příběh uprchlíka (Humanities open, a story of a fugitive). I. Brno, 2021.
Display details
Displayed: 22/7/2024 22:50