Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Petr ŠKYŘÍK, Jan ŠTĚPÁNEK a Jan VOKŘÁL. Nonlinear Interactive Stories as an Educational Resource. Education Sciences. Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN 2227-7102. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/educsci13010040.
   URL
   RIV/00216224:14210/23:00130344 Článek v odborném periodiku. angličtina. Švýcarsko.
   Černý, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kalmárová, Kristýna (203 Česká republika, domácí) -- Martonová, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Mazáčová, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Škyřík, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Štěpánek, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Vokřál, Jan (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: digital educational resource; nonlinear interactive story; digital role-playing; digitized cultural heritage; high school; Twine2; humanities
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Michal Černý, Ph.D., učo 268947. Změněno: 7. 3. 2024 15:18.

  2022

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL, Jan ŠTĚPÁNEK a Petr ŠKYŘÍK. Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu k edukaci. In X. Národní seminář informačního vzdělávání, 23.–24. 5. 2022, Brno. 2022.
   URL
   Název anglicky: Designing an Interactive Multimedia Story as an Application of a Curatorial Approach to Education
   RIV/00216224:14210/22:00127540 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
   Černý, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kalmárová, Kristýna (203 Česká republika, domácí) -- Mazáčová, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Martonová, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Vokřál, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Štěpánek, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Škyřík, Petr (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: interactive story; digitized cultural heritage; digital educational resources; digital curation
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 30. 3. 2023 16:41.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína, Michal ČERNÝ, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL a Jan ŠTĚPÁNEK. Digitalizované kulturní dědictví jako prostředek vzdělávání : sbírka metodik. 1. vyd. Brno: Flow, 2022, 310 s. ISBN 978-80-88123-33-0.
   URL
   Název anglicky: Digitized cultural heritage as a means of education : a collection of methodologies
   RIV/00216224:14210/22:00128807 Přehledové a vzdělávací texty. čeština. Česká republika.
   Mazáčová, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí) -- Černý, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Kalmárová, Kristýna (203 Česká republika, domácí) -- Martonová, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Vokřál, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Štěpánek, Jan (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: digitized cultural heritage; education; methodology; teacher; High School; information literacy; culture literacy; digital competence; information curation
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. et Mgr. Lucie Racyn, učo 445546. Změněno: 28. 3. 2023 14:50.
  3. VOKŘÁL, Jan a Pavlína MAZÁČOVÁ. Nástroj Twine ve vzdělávání a učení : Jak tvořit nelineární digitální příběhy. 1. vyd. Brno: Flow, 2022, 144 s. ISBN 978-80-88123-34-7.
   URL
   Název anglicky: The Twine tool in education and learning : How to create non-linear digital stories
   RIV/00216224:14210/22:00128785 Přehledové a vzdělávací texty. čeština. Česká republika.
   Vokřál, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Mazáčová, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Twine; non-linear story; digital educational resource; learning; literacy; teacher

   Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 5. 3. 2023 22:49.

  2021

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Jan VOKŘÁL. Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách. Online. In Eva Víchová. KISK 4 FUTURE - online. 1. vyd. kisk.phil.muni.cz, 2021.
   URL
   Název anglicky: Digitized cultural heritage: potential for literacy and competence development (not only) in libraries
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: digitized cultural heritage; teaching librarian; information literacy; digital competences; Twine; education

   Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 20. 2. 2022 22:48.
  2. VOKŘÁL, Jan, Monika MARTONOVÁ, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Michal ČERNÝ. Humanitní vědy dokořán. In Odborné setkání projektů ISVD II. 2021.
   Název česky: Humanitní vědy dokořán
   Název anglicky: Open Humanities
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: digital culture heritage; library; high school education; digital learning
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Jan Vokřál, učo 433414. Změněno: 18. 1. 2022 12:11.
  3. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Jan VOKŘÁL. Humanitní vědy dokořán, příběh uprchlíka. I. Brno, 2021.
   Název česky: Humanitní vědy dokořán, příběh uprchlíka
   Název anglicky: Humanities open, a story of a fugitive
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Late Antiquity; migration

   Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 4. 3. 2023 17:42.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 21:57