Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. VLČEK, Filip. Základní otázky právní regulace kryptoměn (The Basic Issues of Legislative Regulation of Cryptocurrencies). In Pazderová, Sabina a Michal Janovec (eds.). Cofola 2018: Část II. Peníze, měna a právo. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. p. 76-91. ISBN 978-80-210-9006-4.
  2. 2015

  3. VLČEK, Filip. Iusnaturalismus stále aktuální? (Is iusnaturalism still topical?). PRÁVNÍ PROSTOR.CZ. Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
Display details
Displayed: 28/11/2022 22:31