Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. BÁRTŮ, Josef. Hensen, S. Tierhalterhaftung. Mnichov: C. H. Beck, 2023, 148 s. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2024, p. 337-338. ISSN 1210-6410.

  2023

  1. VOMÁČKA, Vojtěch and Josef BÁRTŮ. Damage Caused by Game and its Compensation in Central European Countries: A Comparative Perspective. Central European Journal of Comparative Law. Hungary, 2023, vol. 3, No 2, p. 183-200. ISSN 2732-0707. Available from: https://dx.doi.org/10.47078/2022.2.183-200.
  2. BÁRTŮ, Josef. Jednání na vlastní nebezpečí a spoluúčast poškozeného v případě újmy způsobené zvířetem (Acting at your own risk and participation of the injured party in case of damage caused by an animal). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2023, vol. 31, No 18, p. 611-618. ISSN 1210-6410.
  3. BÁRTŮ, Josef. Lze nahradit újmu způsobenou mikroorganismy podle § 2933 o. z.? (Can damage caused by micro-organisms be compensated for under Section 2933 of the Civil Code?). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2023, vol. 2023, No 10, p. 38-42. ISSN 1210-6348.

  2022

  1. BÁRTŮ, Josef. Povaha náhrady škody způsobené zvěří a její uplatňování – ústavněprávní aspekty. In COFOLA 2022. 2022.
  2. BÁRTŮ, Josef. Uplatňování náhrady škody způsobené zvěří (Claiming compensation for damage caused by game). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2022, vol. 30, No 17, p. 578-584. ISSN 1210-6410.

  2021

  1. BÁRTŮ, Josef. K náhradě škody způsobené zvěří v českém, slovenském a německém právu (On the issue of compensation for damage caused by game in Czech, Slovak and German law). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, vol. 29, No 21, p. 742-749. ISSN 1210-6410.
  2. BÁRTŮ, Josef. Pandemie nemoci COVID-19 jako moderační důvod podle § 2953 ObčZ a související problémy (Pandemic disease COVID-19 as a moderating reason according to § 2953 of the Civil Code and related issues). Online. In Michal Janovec, Jan Malý, Josef Šíp, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková (eds.). COFOLA 2021 část I. Vliv pandemie COVID-19 na soukromé právo. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021, p. 26–36. ISBN 978-80-210-8627-2.
  3. BÁRTŮ, Josef. Za psa neručí jen jeho majitel. Zodpovědnost má každý, kdo se o zvíře stará. Odškodnění může jít do milionů. In Reflex. CZECH NEWS CENTER a.s., 2021. ISSN 0862-6634.

  2020

  1. BÁRTŮ, Josef. Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku (Reduction of compensation for damage caused during the administration of property of others). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, vol. 28, 15–16, p. 555-559. ISSN 1210-6410.
  2. BÁRTŮ, Josef. Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií (Limitation of the right to revoke a power of attorney in contracts with an energy intermediary). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, vol. 28, No 21, p. 746-750. ISSN 1210-6410.
  3. BÁRTŮ, Josef. Recenze publikace – David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hujan Koblihová a Jan Tuláček: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, vol. 27, 7–8, p. 81. ISSN 1210-6348.

  2019

  1. BÁRTŮ, Josef. Střet na sjezdovce může skončit trestním řízením. Jak tomu předcházet? Brno: Právo21, 2019. ISSN 2570-8813.
  2. BÁRTŮ, Josef. Uplatnění slevy jako práva z vadného plnění spotřebitelem. Online. In SELUCKÁ, Markéta et al. (eds.). COFOLA 2019 část I. Jednostranná právní jednání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 22–39. ISBN 978-80-210-9388-1.

  2018

  1. BÁRTŮ, Josef. Lhůty pro odstoupení a vrácení zboží u smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem. In SELUCKÁ, Markéta et al. (eds.). COFOLA 2018 část V. Čas v soukromém právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 7–21. ISBN 978-80-210-9063-7.

  2017

  1. BÁRTŮ, Josef. Zástupce šéfredaktorky. Právo21, 2017 - 2024. ISSN 2570-8813.
Display details
Displayed: 16/7/2024 14:12