Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VAŠINKA, Martin, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Filip HRBÁČEK a Daniel NÝVLT. Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island. Environmental Geology (Environmental Earth Sciences), Německo: Springer, 2020, roč. 79, č. 186, s. 1-18. ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-020-08926-3.
 2. VAŠINKA, Martin, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Filip HRBÁČEK a Daniel NÝVLT. Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2020, roč. 79, č. 8, s. 186-199.
 3. PETŘÍK, Jan, Karel NOVÁČEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Ali I. AL-JUBOURY a Karel SLAVÍČEK. Islamic glazed pottery from Adiabene (Iraq, Kurdistan): multianalytical research into its technological development and provenance. Archaeological and Anthropological Sciences, Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2020, roč. 12, č. 19. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-019-01002-3.
 4. SLOBODNÍK, Marek, Marie POLÁČKOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Jiří HUZLÍK. Tektonické zóny s organickou hmotou a grafitem v paleozoických vápencích. In Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 2020. ISBN 978-80-210-9514-4.
 5. 2019

 6. VAŠINKA, Martin, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Filip HRBÁČEK. Big Lachman´s lake sediments: role of chemical weathering. In Students in Polar and Alpine Research Conference 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9276-1.
 7. SLAVÍČEK, Karel a Dalibor VŠIANSKÝ. Estimating the Original Firing Temperature of Ceramics Using Biotite Study. In EMAC. 2019.
 8. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Antonín PŘICHYSTAL. Evolution of Mg/Ca and Sr/Ca ratios during the experimental dissolution of limestone. Chemical Geology, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 523, SEP 30 2019, s. 107-120. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2019.05.040.
 9. VŠIANSKÝ, Dalibor, Rana ÖZBAL, Miroslava GREGEROVÁ a Jindřich KYNICKÝ. Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences, Heidelberg: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 11, č. 4, s. 1199-1219. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-018-0597-7.
 10. TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK a Dalibor VŠIANSKÝ. Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice. Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 1, s. 383-419. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-16.
 11. VŠIANSKÝ, Dalibor, Karel DVOŘÁK, Jaroslav BUREŠ a Karel SLAVÍČEK. Zależność przebiegu dekarbonatyzacji od mikrostruktury i stopnia krystaliczności skał węglanowych podczas wypalania wapna. Cement Wapno Beton, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, 2019, roč. 24, č. 1, s. 2-9. ISSN 1425-8129.
 12. 2018

 13. KALASOVÁ, Dominika, Karel DVOŘÁK, Marek SLOBODNÍK, Dalibor VŠIANSKÝ, Tomáš ZIKMUND, Jiří DLUHOŠ, Rostislav VÁŇA, Jaroslav BUREŠ a Jozef KAISER. Characterization of inner structure of limestone by X-ray computed sub-micron tomography. Construction and Building Materials, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 174, June 2018, s. 693-700. ISSN 0950-0618. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.04.142.
 14. POKORNÝ, Richard, Kevin J EDWARDS, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Petra Veronesi DÁŇOVÁ. Late Holocene soil processes and the first evidence for ferruginous rhizoconcretions in cool subpolar environments of the Faroe Islands. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, Hoboken, NJ USA: Wiley, 2018, roč. 100, č. 3, s. 272-284. ISSN 0435-3676. doi:10.1080/04353676.2018.1463142.
 15. KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS, Vladimír HRAZDIL, Stanislav HOUZAR a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineralogy of "eye-like" opals from Nová Ves near Oslavany (Moldanubian zone, Bohemian Massif). In Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference. 2018.
 16. PETŘÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ, Dalibor VŠIANSKÝ, Milan SALAŠ a Pavel NIKOLAJEV. Organization of ceramic production at a fortified Early Bronze Age settlement in Moravia (Czech Republic) inferred from minimally destructive archaeometry. Archaeological and Anthropological Sciences, Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 10, č. 3, s. 697-709. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0370-8.
 17. ZIMÁK, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Dalibor VŠIANSKÝ. Reflectance colourimetry as a method for estimating the approximate quantity of non-carbonate components in limestones: A case study in the Mokrá Quarry (Czech Republic). Catena, Elsevier Science, 2018, roč. 169, October 2018, s. 90-95. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2018.05.028.
 18. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita v Brně, 2018. 197 s. první vydání. ISBN 978-80-261-0811-5.
 19. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-9050-7.
 20. FRÝBOVÁ, Pavlína, Petr GADAS, Antonín PŘICHYSTAL, Dalibor VŠIANSKÝ, Roman HADACZ a Petr HLAVSA. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic). Geological Quarterly, Warszawa: Polish Geological Institute, 2018, roč. 62, č. 3, s. 563-578. ISSN 1641-7291. doi:10.7306/gq.1437.
 21. FRYBORT, A., Dalibor VŠIANSKÝ, J. STULIROVA, J. STRYK a Miroslava GREGEROVÁ. Variations in the composition and relations between alkali-silica gels and calcium silicate hydrates in highway concrete. Materials Characterization, New York: Elsevier, 2018, roč. 137, March, s. 91-108. ISSN 1044-5803. doi:10.1016/j.matchar.2018.01.012.
 22. 2017

 23. VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analysis of paint on prehistoric pottery from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (north-eastern Syria). In Cruells, W.; Mateiciucová, I.; Nieuwenhuyse, O.. Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. s. 83-92, 10 s. ISBN 978-1-78570-439-0.
 24. DOLAK, Dusan, Karel DVORAK, Jaroslav BURES a Dalibor VŠIANSKÝ. Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density. In Juozapaitis, A Daniunas, A Zavadskas, EK. MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 232-238, 7 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2017.02.101.
 25. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludvík KABELKA. Evolution of Mg/Ca Ratios During Limestone Dissolution Under Epikarstic Conditions. Aquatic Geochemistry, New York: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 119-139. ISSN 1380-6165. doi:10.1007/s10498-017-9313-y.
 26. VAŠINKA, Martin, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Pavel COUFALÍK, Ondřej ZVĚŘINA, Radek ŠEVČÍK a Josef KOMÁREK. Heavy metals in lake sediments of deglaciated area of James Ross Island (Antarctica). In Students in Polar and Alpine Research Conference 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8564-0.
 27. VOSTROVSKÁ, Ivana, Jan PETŘÍK a Dalibor VŠIANSKÝ. Keramika v životě prvních zemědělců – případová studie Těšetice-Kyjovice. 2017.
 28. FILIPSKÁ, Pavla, Josef ZEMAN, Dalibor VŠIANSKÝ, Miroslav HONTY a Radek ŠKODA. Key processes of long-term bentonite-water interaction at 90°C: Mineralogical and chemical transformations. Applied Clay Science, AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 150, December, s. 234-243. ISSN 0169-1317. doi:10.1016/j.clay.2017.09.036.
 29. BOSI, F., H. SKOGBY, M.E. CIRIOTTI, Petr GADAS, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Dalibor VŠIANSKÝ a Jan FILIP. Lucchesiite, CaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)(3)(OH)(3)O, a new mineral species of the tourmaline supergroup. Mineralogical Magazine, TWICKENHAM: Mineralogical Society, 2017, roč. 81, č. 1, s. 1-14. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2016.080.067.
 30. BURES, Jaroslav, Dusan DOLAK, Karel DVORAK a Dalibor VŠIANSKÝ. Methodology of sample selection for study of limestone decarbonation. In Juozapaitis, A Daniunas, A Zavadskas, EK. MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 157-164, 8 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2017.02.044.
 31. ŠMÍD, Miroslav, Jan PETŘÍK, Karel SLAVÍČEK a Dalibor VŠIANSKÝ. Tyglík z objektu jordanovské kultury z rousínova-rousínovce. Pravěk NŘ, Brno, 2017, roč. 24, č. 1, s. 9-22. ISSN 1211-8338.
 32. 2016

 33. SLAVÍČEK, Karel, Zdeňka BOČKOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna. In Měřínský Zdeněk, Klápště Jan, Doležalová Kateřina. Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 110-118, 9 s. ISBN 978-80-210-8151-2.
 34. KURDÍK, Stanislav, Rostislav MELICHAR, Jiří NOVÁK a Dalibor VŠIANSKÝ. Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Masarykova univerzita, 2016, roč. 23, 1-2, s. 102-107. ISSN 1212-6209.
 35. DVOŘÁK, Karel, Dušan DOLÁK, Dalibor VŠIANSKÝ a Petr DOBROVOLNÝ. Evaluation of the grindability of recycled glass in the production of blended cements. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, Ljubljana: INST ZA KOVINSKE MATERIALE I IN TEHNOLOGIE, 2016, roč. 50, č. 5, s. 729-734. ISSN 1580-2949. doi:10.17222/mit.2015.184.
 36. PABST, W., E. GREGOROVA, J. KLOUZEK, A. KLOUZKOVA, P. ZEMENOVÁ, M. KOHOUTKOVA, I. SEDLAROVA, K. LANG, M. KOTOUCEK, L. NEVRIVOVA a Dalibor VŠIANSKÝ. High-temperature Young's moduli and dilatation behavior of silica refractories. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 36, č. 1, s. 209-220. ISSN 0955-2219. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2015.09.020.
 37. HOLE, Frank, Yukiko TONOIKE, Benjamin DIEBOLD, Miroslava GREGEROVÁ, Nicholas KOUCHOUKOS, Scott RUFOLO a Dalibor VŠIANSKÝ. Homesteads on the Khabur: Tell Ziyadeh and Other Settlements (British Archaeological Reports International Series). : British Archaeological Reports, 2016. 535 s. ISBN 1-4073-1462-9.
 38. VŠIANSKÝ, Dalibor. Lokální ložiska stavební hlíny na Moravě vhodná pro kompatibilní opravy a restaurování hliněných staveb. 2016.
 39. KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS, Vladimír HRAZDIL, Stanislav HOUZAR a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineralogie "očkových" opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Národní muzeum, 2016, roč. 24, č. 1, s. 144-152. ISSN 1211-0329.
 40. ZEMAN, Josef, Jaromír LEICHMANN, Dalibor VŠIANSKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Lukáš ZACHEUS a Miroslav OBRUČA. Optimalizace chemické stimulace a analýza pracovních kapalin. 2016. vyd. Brno, Česká republika: RWE Gas Storage, s. r. o., 2016. 97 s. 2016.
 41. NEČAS, Radovan a Dalibor VŠIANSKÝ. Ultramarine - Not Just a Pigment of Traditional Folk Architecture Plasters. In Kubatova D.,Bohac M.,Drdlova M.. Procedia Engineering, Volume 151, 2016. Neuveden: Gaelle Hull, Publisher, 2016. s. 114-118, 5 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.07.400.
 42. ZEMAN, Josef a Dalibor VŠIANSKÝ. Zhodnocení popílků z Elektrárny Ledvice s ohledem na jejich ulpívání na elektrofiltrech I.-V. 2016. vyd. Brno: ČEZ, a. s., 2016. 117 s.
 43. 2015

 44. WALDMANNOVÁ, Marcela, Jindra HŮRKOVÁ, Jan PETŘÍK, Dalibor VŠIANSKÝ a Zdeněk LOSOS. Červená středověká keramika z Velhartic a Klatov – výsledky petroarcheologické analýzy. Archeologie západních Čech, Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015, roč. 9, s. 127-146. ISSN 1804-2953.
 45. PETŘÍK, Jan, Miroslav DAŇHEL, Miroslava GREGEROVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Tomáš CHMELA. Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší doby bronzové: Hulín-Pravčice, střední Morava. Archeologické rozhledy, AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 2, s. 171-192. ISSN 0323-1267.
 46. VŠIANSKÝ, Dalibor a Martin NOVOTNÝ. Podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu. 2015.
 47. VŠIANSKÝ, Dalibor a Martin NOVOTNÝ. Ruční výroba nepálených cihel. 2015.
 48. NAVRÁTIL, Aleš, Monika MARTINISKOVÁ, Jan PETŘÍK a Dalibor VŠIANSKÝ. STAVEBNÍ MATERIÁL HRADU ŠPILBERK A JEHO VÝVOJ. Archaeologia historica, Masarykova univerzita, 2015, roč. 40, č. 1, s. 77-87. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2015-1-4.
 49. NOVÁK, Milan, Renata ČOPJAKOVÁ, Marek DOSBABA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Josef STANĚK. Two paragenetic types of cookeite from Dolní Bory-Hatě pegmatites, Moldanubian Zone, Czech Republic: proximal and distal alteration products of Li-bearing sekaninaite. Canadian Mineralogist, 2015, roč. 53, č. 6, s. 1035-1048. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.1400090.
 50. DALAJKOVÁ, Kristýna, Jiří ZIMÁK, Jindřich ŠTELCL a Dalibor VŠIANSKÝ. Využitelnost kolorimetrie při studiu hornin - na příkladu vápenců ve velkolomu Mokrá. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno: Masarykova univerzita, 2015, XXII, 1-2, s. 48-51. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2015-1-2-48.
 51. 2014

 52. VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Dalibor VŠIANSKÝ a Jozef KAISER. BRICK CLASSIFICATION BY COMBINATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS USING LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 2014. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.
 53. VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Dalibor VŠIANSKÝ, Ladislav ČELKO a Jozef KAISER. Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 101, november, s. 191-199. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.036.
 54. VŠIANSKÝ, Dalibor, Jan KOLÁŘ a Jan PETŘÍK. Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic). Journal of Archaeological Science, 2014, roč. 49, September, s. 414-422. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2014.05.028.
 55. FILIPSKÁ, Pavla, Josef ZEMAN, Dalibor VŠIANSKÝ a Miroslav HONTY. Geochemical behaviour and stability of the Czech B75 bentonite during interaction with water at 90 °C. In International Conference on the Performance of Engineered Barriers: Backfill, Plugs & Seals. Hannover: BGR, 2014. s. 261-264, 522 s.
 56. FILIPSKÁ, Pavla, Josef ZEMAN a Dalibor VŠIANSKÝ. Geochemie interakcí bentonitu s vodou při 90 °C – simulace hydratace a tepelného zatížení bentonitu v laboratorních podmínkách. In Metakaolin 2014. Brno: VUT, 2014. s. 10-15. ISBN 978-80-214-4881-0.
 57. ENDLICHEROVÁ, Michaela, Miroslav KORBIČKA a Dalibor VŠIANSKÝ. Hliník při vápenické peci u hradu Pyšolce. Archeologia Technica 25, Brno, 2014, s. 61-69. ISSN 1805-7241.
 58. BOHÁČ, Martin, M. PALOU, R. NOVOTNY, J. MASILKO, Dalibor VŠIANSKÝ a T. STANEK. Investigation on early hydration of ternary Portland cement-blast-furnace slag-metakaolin blends. Construction and Building Materials, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2014, roč. 64, AUGUST, s. 333-341. ISSN 0950-0618. doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.04.018.
 59. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Jan FILIP, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lee GROAT a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineral assemblages, comositional variation, and crystal structure of feruvitic tourmaline from a contaminated anatectic pegmatite at Mirošov near Strážek, Moldanubian Zone, Czech Republic. Canadian Mineralogist, Mineralogical Association of Canada., 2014, roč. 52, č. 2, s. 285-301. ISSN 0008-4476.
 60. VŠIANSKÝ, Dalibor. Plaster pigments in traditional folk architecture – a case study from Moravia (Czech Republic). In Martina Drdlová, Martin Nejedlík and Lenka Smetanová. Advanced Materials Research Vol. 1000 (2014). Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 289-293, 5 s. ISBN 978-3-03835-188-7. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1000.289.
 61. VŠIANSKÝ, Dalibor a Martin NOVOTNÝ. Testing of Clay Used for Building a Folk House Replica by Traditional Techniques. In Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Vít Petránek, Iveta Hájková and Radek Magrla. Advanced Materials Research Vol. 897 (2014). Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 49-52, 4 s. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.49.
 62. 2013

 63. VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analyzing prehistoric pottery paintings from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (North-eastern Syria). In Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 2013.
 64. FILIPSKÁ, Pavla, Josef ZEMAN, Dalibor VŠIANSKÝ a Veronika KUBCOVÁ. Bentonite-water interaction: chemical and mineralogical composition of B75 bentonite and porewater chemistry. In 4th International Students Geological Conference. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 65. VŠIANSKÝ, Dalibor, Karel LANG, Lenka NEVŘIVOVÁ a Miroslav KOTOUČEK. Examination of refractory silica bricks exposed in various conditions. In ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH. 56-th INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REFRACTORIES 2013. Bonn, Germany: ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, 2013. s. 168-172, 5 s. ISBN 978-3-9815813.
 66. VŠIANSKÝ, Dalibor a Martin NOVOTNÝ. Characterization of loess used for building a replica of folk house by traditional technique. In Jonsson, E. MINERAL DEPOSIT RESEARCH FOR A HIGH-TECH WORLD, VOLS. 1-4. UPPSALA: SGU-SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING-GEOLOGY SURVEY SWEDEN, 2013. s. 1844-1847, 4 s. ISBN 978-91-7403-207-9.
 67. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludmila KURDÍKOVÁ. Provenance study of limestones used for historical mortar production in the Great Moravian archaeological site Breclav-Pohansko, Czech republic. In Jonsson, E. MINERAL DEPOSIT RESEARCH FOR A HIGH-TECH WORLD, VOLS. 1-4. UPPSALA: SGU-SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING-GEOLOGY SURVEY SWEDEN, 2013. s. 1792-1795, 4 s. ISBN 978-91-7403-207-9.
 68. GREGEROVÁ, Miroslava, Inna MATEICIUCOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Rethinking the Making of the Late Neolithic Pottery: an Example of Tell Arbid Abyad (Northeast Syria). In O.P. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P.M.M.G. Akkermans and J. Rogasch. Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, Leiden, March 2009. Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities (PALMA). I. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers n.v., 2013. s. 305-314, 10 s. ISBN 978-2-503-54001-6.
 69. VŠIANSKÝ, Dalibor. Stanovení velikosti krystalitů - metodika a aplikace v praxi. Keramický zpravodaj, Silikátový svaz, 2013, roč. 2013, 3-4, s. 5-10. ISSN 1210-2520.
 70. 2012

 71. JACKSON, Marie, Gebriele VOLA, Dalibor VŠIANSKÝ, John, P. OLESON, Barry, E. SCHEETZ a Christopher BRANDON. Cement Microstructures and Durability in Ancient Roman Seawater Concretes. In Válek, J., Hughes, J.,J., Groot, C.,J.,W.,P.. Historic Mortars, Characterization, Assessment and Repair. Doldrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2012. s. 49-76, 28 s. Rilem Bookseries, Volume 7. ISBN 978-94-007-4634-3.
 72. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin BRTNICKÝ, Eva BURGETOVÁ, Petr CIKRLE, Tomáš ČEJKA, Renata ČOPJAKOVÁ, Petr GADAS, Jan HLADKÝ, Petr HORÁČEK, Antonín HRUŠKA, Martin HUDEC, Lucie JÁNOŠÍKOVÁ, Alice JANZOVÁ, David JUŘIČKA, Ludmila KURDÍKOVÁ, Jindřich KYNICKÝ, Lenka MAREŠOVÁ, Vojtěch MENCL, Pavel POSPÍŠIL, Martin RAMEŠ, Petr SULOVSKÝ, Radek ŠKODA, Jana ŠUŠOLOVÁ, Zuzana TROJANOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ, Richard WASSERBAUER, Jiří WITZANY a Radek ZIGLER. Degradace stavebních materiálů historických památek, část I. 1. vyd. Brno:: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 111 s. učebnice. ISBN 978-80-7375-684-0.
 73. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin BRTNICKÝ, Eva BURGETOVÁ, Petr CIKRLE, Tomáš ČEJKA, Renata ČOPJAKOVÁ, Petr GADAS, Jan HLADKÝ, Petr HORÁČEK, Antonín HRUŠKA, Martin HUDEC, Lucie JÁNOŠÍKOVÁ, Alice JANZOVÁ, David JUŘIČKA, Ludmila KURDÍKOVÁ, Jindřich KYNICKÝ, Lenka MAREŠOVÁ, Vojtěch MENCL, Pavel POSPÍŠIL, Martin RAMEŠ, Petr SULOVSKÝ, Radek ŠKODA, Jana ŠUŠOLOVÁ, Zuzana TROJANOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ, Richard WASSERBAUER, Jiří WITZANY a Radek ZIGLER. Degradace stavebních materiálů historických památek, část II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 360 s. učebnice. ISBN 978-80-7375-685-7.
 74. PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS a Dalibor VŠIANSKÝ. Fe-vermiculite pseudomorphs after biotite crystals from granodiorites of the Brno Massif (Czech Republic). In Joint MSCC + CEMS Mineralogical conference in Miskolc, Hungary. 2012. ISSN 0365-8066.
 75. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludmila KURDÍKOVÁ. KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, XIX, 1-2, s. 172-179. ISSN 1212-6209.
 76. ŠEŠULKA, Vojtěch, Radka DRÁPALOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Dalibor VŠIANSKÝ. Nové poznatky o neovulkanitu v Pohoři u Oder (okres Nový Jičín). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 19, 1-2, s. 48-52. ISSN 1212-6209.
 77. PŘICHYSTAL, Antonín a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologický výzkum kamenné industrie z Hoštic I, Hoštic IV a Ivanovic VI. In Matějíčková, A. - Dvořák, P., eds. et al. Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Mořice. 2012. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2012. s. 303-322, 20 s. Pravěk-Supplementum 24, svazek 1. ISBN 978-80-86399-84-3.
 78. VŠIANSKÝ, Dalibor a Martin NOVOTNÝ. Projekt NAKI – Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti Podunají. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012.
 79. PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS a Dalibor VŠIANSKÝ. Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, XCVII/2012, č. 1, s. 3-24. ISSN 1211-8796.
 80. 2010

 81. GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 82. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ, Rudolf PROCHÁZKA a Ludmila KURDÍKOVÁ. Petrographic Examination of Gothic Mortars of the House of Lords of Kunštát in Brno, Czech Republic. Proceedings of the 2nd Historic Mortars Conference and of the Final Workshop of RILEM TC 203-RHM, ISBN 978-2-35158-112-4, Praha: RILEM Publications s.a.r.l., 2010, roč. 2010, s. 175-186.
 83. 2009

 84. VŠIANSKÝ, Dalibor. Aplikace vysokoteplotní rtg-difraktometrie v cementářství. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 80 – 87, 8 s. ISBN 978-80-254-4120-6.
 85. VŠIANSKÝ, Dalibor, Miroslava GREGEROVÁ a Lenka MAREŠOVÁ. Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material. Dortmund, 2009. s. 204-212, 9 s. ISBN 978-3-00-028697-1.
 86. SULOVSKÝ, Petr, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates. Dortmund, 2009. ISBN 978-3-00-028697-1.
 87. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Identification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy. Materials Characterization, Elsevier, 2009, roč. 60, č. 7, s. 680-685. ISSN 1044-5803.
 88. VŠIANSKÝ, Dalibor a Miroslava GREGEROVÁ. Methodology of historical and recent pottery technological processes examination. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 295-300, 6 s. ISBN 978-80-254-4447-4.
 89. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals. Bratislava: UK Bratislava, 2009. s. 6 – 9, 4 s. ISBN 978-80-223-2653-7.
 90. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Superplastifikátory v cementu s vápencem. Stavitel, Praha: Economia, 2009, roč. 17, č. 10, s. 44 – 45. ISSN 1210-4825.
 91. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE. 2009. s. 70 – 75, 6 s. ISBN 978-80-969865-9-0.
 92. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem. 2009. s. 28-33, 6 s. ISBN 978-80-87158-13-5.
 93. OPRAVILOVÁ, Lenka, Theodor STANĚK, Dana KUBÁTOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Vliv přídavku alternativních surovin na užitné vlastnosti cementových kompozitů. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 187-191, 5 s. ISBN 978-80-254-4447-4.
 94. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Vliv superplastifikátorů na bázi PCE na směs PC s granulovanou vysokopecní struskou. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 183 – 186, 4 s. ISBN 978-80-254-4447-4.
 95. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK a Dalibor VŠIANSKÝ. Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 34 – 43, 10 s. ISBN 978-80-254-4120-6.
 96. VŠIANSKÝ, Dalibor. Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna. Brno: VUT Brno, 2009. ISBN 978-80-214-3995-5.
 97. 2008

 98. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management. In 13th International Confernce on AAR in Concrete. 1. vyd. Trondheim: NTNU, NGU, Tekna, 2008. s. 4-18, 15 s. ISBN 978-82-7385-128-4.
 99. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management. In Conference Proceedings 13th ICAAR - Program and Abstracts. I. Trondheim, Norsko: UNG, 2008. s. 15. ISBN 978-82-7385-128-4.
 100. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of the deterioration processes of the Charles Bridge (Prague, Czech Republic) mortars: the interdependence of microchemical and mineral composition. In HMC 08 1st Historical mortars conference. 1. vyd. Lisabon: LNEC, 2008. s. 26 -38, 13 s.
 101. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Martin HLOŽEK. New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery. Chem. listy, Brno: FCh VUT, 2008, roč. 102, č. 2, s. 859-863. ISSN 1803-2389.
 102. VŠIANSKÝ, Dalibor a Theodor STANĚK. Phase analysis of Portland cement clinker and the application of non-ambient X-ray diffractometry in cement industry. Brno: ŽPSV Brno, 2008. s. 785-792, 8 s. ISBN 978-80-214-3642-8.
 103. VŠIANSKÝ, Dalibor. RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2008. s. 51– 60, 9 s. ISBN 978-80-254-1460-6.
 104. BOHÁČ, Martin, Theodor STANĚK, Miroslav HROZA a Dalibor VŠIANSKÝ. Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu. Trenčín: Cemdesign, spol. s.r.o., 2008. s. K1-K9, 10 s.
 105. 2007

 106. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management. In 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM,. 1. vyd. Porto, Portugalsko: Universidada do Porto, 2007. s. 1-11, 11 s. ISSN 0871-1607.
 107. 2006

 108. GREGEROVÁ, Miroslava, Petr SULOVSKÝ a Dalibor VŠIANSKÝ. The minerals causing degradation of concrete and their formation processes. Mineralogica Polonica, Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 84-86. ISSN 1896-2203.
 109. 2005

 110. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Factors afecting formation on ettringite, thaumasite and gypsum in concrete. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 7. 2020 17:19