Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. BÁTRLA, Michael and Jakub HARAŠTA. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In T. Jančárková, G. Visky, I. Winther. 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2022. p. 93-115. ISBN 978-9916-9789-0-0.
 2. MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK and Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 85 pp.
 3. 2021

 4. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ and Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 pp.
 5. 2020

 6. BAY, Sebastian, Michael BÁTRLA and Henrik TWETMAN. Camouflage for the digital domain: A force protection framework for armed forces. Riga: Nato Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. 46 pp.
 7. 2017

 8. BÁTRLA, Michael. AKTIVITY AL-KÁIDY NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ A TZV. ISLÁMSKÉHO STÁTU V RÁMCI JEMENSKÉHO KONFLIKTU (2015–2017) (ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, Volume 17, Number 1, p. 77-100. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.075-098.
 9. 2015

 10. BÁTRLA, Michael. Obrana hranic proti infiltraci a guerillovým útokům: Případová studie Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie (Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia). Vojenské rozhledy. 2015, vol. 24, No 3, p. 102-118. ISSN 2336-2995. doi:10.3849/1210-3292,24.2015.03.102-118.
 11. BÁTRLA, Michael. Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření (Specific tactics of the Islamic state and possible countermeasures). In Vítězslav Jaroš. Sborník mezinárodní vojensko–odborné konference Taktika 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. p. 7-15. ISBN 978-80-7231-444-7.
Display details
Displayed: 2/12/2022 21:59