Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. HARAŠTA, Jakub, Michael BÁTRLA, Anna BLECHOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jakub MÍŠEK and Ladislav VYHNÁNEK. Omezení pohybu v souvislosti s řešením krizí způsobených biologickými agens a toxiny (doporučení). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 17 pp.
  Czech. Czech Republic.
  Changed by: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Changed: 24/1/2023 13:45.
 2. BÁTRLA, Michael and Jakub HARAŠTA. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In T. Jančárková, G. Visky, I. Winther. 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2022. p. 93-115. ISBN 978-9916-9789-0-0. doi:10.23919/CyCon55549.2022.9811074.
  Sborník (Open Access)
  RIV: Proceedings paper. English. Estonia.
  Bátrla, Michael (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Harašta, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: ransomware-as-a-service; cybercrime; offensive cyber operations; cyber incident; cryptocurrency
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Changed: 26/1/2023 13:45.
 3. MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK and Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 78 pp.
  Czech. Czech Republic.
  Changed by: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Changed: 23/1/2023 12:40.
 4. 2021

 5. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ and Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 pp.
  Czech. Czech Republic.
  Changed by: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Changed: 11/1/2022 15:38.
 6. 2020

 7. BAY, Sebastian, Michael BÁTRLA and Henrik TWETMAN. Camouflage for the digital domain: A force protection framework for armed forces. Riga: Nato Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. 46 pp.
  Full text
  Name (in English): Camouflage for the digital domain: A force protection framework for armed forces
  English. Latvia.
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Changed: 2/9/2020 13:16.
 8. 2017

 9. BÁTRLA, Michael. AKTIVITY AL-KÁIDY NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ A TZV. ISLÁMSKÉHO STÁTU V RÁMCI JEMENSKÉHO KONFLIKTU (2015–2017) (ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, Volume 17, Number 1, p. 77-100. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.075-098.
  URL
  Name (in English): ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)
  RIV/00216224:14230/17:00097209 Article in a journal. Political sciences. Czech. Czech Republic.
  Bátrla, Michael (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Terrorism; Yemen; civil war; insurgency; Al-Qaeda in the Arabian Peninsula; Islamic State
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 22/11/2019 15:50.
 10. 2015

 11. BÁTRLA, Michael. Obrana hranic proti infiltraci a guerillovým útokům: Případová studie Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie (Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia). Vojenské rozhledy. 2015, vol. 24, No 3, p. 102-118. ISSN 2336-2995. doi:10.3849/1210-3292,24.2015.03.102-118.
  URL
  Name (in English): Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia
  RIV/00216224:14230/15:00084125 Article in a journal. Political sciences. Czech. Czech Republic.
  Bátrla, Michael (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Islamic State; study; risk evaluation; terrorism; scenarios; combat planning; asymetrical warfare; partisan warfare
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Changed: 5/10/2015 15:10.
 12. BÁTRLA, Michael. Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření (Specific tactics of the Islamic state and possible countermeasures). In Vítězslav Jaroš. Sborník mezinárodní vojensko–odborné konference Taktika 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. p. 7-15. ISBN 978-80-7231-444-7.
  Name in Czech: Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření
  Name (in English): Specific tactics of the Islamic state and possible countermeasures

  Keywords in English: Islamic state, IS, ISIS, ISIL, military tactics, countermeasures, guerrilla, terrorrism
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Changed: 26/1/2016 12:06.
Displayed: 27/1/2023 21:29