Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BÁTRLA, Michael a Jakub HARAŠTA. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In T. Jančárková, G. Visky, I. Winther. 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2022. s. 93-115. ISBN 978-9916-9789-0-0.
  Sborník (Open Access)
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Estonsko.
  Bátrla, Michael (203 Česká republika, domácí) -- Harašta, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ransomware-as-a-service; cybercrime; offensive cyber operations; cyber incident; cryptucurrency
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 29. 7. 2022 18:54.
 2. MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 85 s.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820. Změněno: 31. 10. 2022 21:57.
 3. 2021

 4. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 s.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 11. 1. 2022 15:38.
 5. 2020

 6. BAY, Sebastian, Michael BÁTRLA a Henrik TWETMAN. Camouflage for the digital domain: A force protection framework for armed forces. Riga: Nato Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. 46 s.
  Full text
  Název anglicky: Camouflage for the digital domain: A force protection framework for armed forces
  angličtina. Lotyšsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Změněno: 2. 9. 2020 13:16.
 7. 2017

 8. BÁTRLA, Michael. AKTIVITY AL-KÁIDY NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ A TZV. ISLÁMSKÉHO STÁTU V RÁMCI JEMENSKÉHO KONFLIKTU (2015–2017). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, Volume 17, Number 1, s. 77-100. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.075-098.
  URL
  Název anglicky: ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)
  RIV/00216224:14230/17:00097209 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Bátrla, Michael (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Terrorism; Yemen; civil war; insurgency; Al-Qaeda in the Arabian Peninsula; Islamic State
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 22. 11. 2019 15:50.
 9. 2015

 10. BÁTRLA, Michael. Obrana hranic proti infiltraci a guerillovým útokům: Případová studie Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie. Vojenské rozhledy. 2015, roč. 24, č. 3, s. 102-118. ISSN 2336-2995. doi:10.3849/1210-3292,24.2015.03.102-118.
  URL
  Název anglicky: Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia
  RIV/00216224:14230/15:00084125 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Bátrla, Michael (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Islamic State; study; risk evaluation; terrorism; scenarios; combat planning; asymetrical warfare; partisan warfare
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Změněno: 5. 10. 2015 15:10.
 11. BÁTRLA, Michael. Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření. In Vítězslav Jaroš. Sborník mezinárodní vojensko–odborné konference Taktika 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 7-15. ISBN 978-80-7231-444-7.
  Název česky: Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření
  Název anglicky: Specific tactics of the Islamic state and possible countermeasures

  Klíčová slova anglicky: Islamic state, IS, ISIS, ISIL, military tactics, countermeasures, guerrilla, terrorrism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Změněno: 26. 1. 2016 12:06.
Zobrazeno: 2. 12. 2022 21:05