Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NOSÁL, Igor. Governing Abandoned Children: The Discursive Construction of Space in the Case of Babybox. In Discourse and Transformation in Central and Eastern Europe, Edited by Aleksandra Galasinska and Michał Krzyżanowski. 1. vyd. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009. s. 114-136. Language and Globalization. ISBN 978-0-230-52102-5.
 2. 2008

 3. NOSÁL, Igor. člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ISS FSV UK. komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ISS FSV UK, 2008.
 4. NOSÁL, Igor. člen oborové rady 7 Grantové agentury AV ČR. Grantová agentura AV ČR, 2008.
 5. NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie) GAČR. Grantová agentura České republiky, 2008.
 6. 2007

 7. NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie) GAČR. Grantová agentura České republiky, 2007.
 8. 2006

 9. NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie). Grantová agentura České republiky, 2006.
 10. NOSÁL, Igor. Příroda versus kultura ve studii o budoucnosti dětství Alana Prouta. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2006, roč. 2005, č. 2, s. 153-159. ISSN 1214-813X.
 11. 2005

 12. NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie). Grantová agentura České republiky, 2005.
 13. NOSÁL, Igor. Diskursy o dětství v době post-socialismu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 75-79. ISSN 0862-8351.
 14. 2004

 15. DŘÍMAL, Filip. Dětství v romské rodině. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 53-78, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 16. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 17. JANOUŠKOVÁ, Klára. Krkavčí matky? Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 16-48, 32 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 18. NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. 203 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 19. NOSÁL, Igor. Posuzovatel oborové rady FRVŠ. 2004.
 20. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 79-114, 35 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 21. JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 42-52, 10 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 22. NOSÁL, Igor. Social Representation of Childhood in the Rapid Social Change. Neuveden, 2004.
 23. DOUBRAVOVÁ, Marta. Tak takhle ne, milý rodiové! Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dtství v dnešní eské spolenosti. Studie ze sociologie dtství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 172-197, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 24. NOSÁL, Igor. Úvod: O dětství, sociálních obrazech a sociologii dětství. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 7-15, 8 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 25. NOSÁL, Igor. Zrození české postkomunistické politické kultury. In SKALNÍK, Petr. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT, 2004. s. 71-88, 17 s. ISBN 80-86277-40-2.
 26. 2003

 27. NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister @ Principal, 2003. s. 177-188. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 28. SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 29. SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 30. SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 31. SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 32. 2002

 33. NOSÁL, Igor. České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: diskursy a reprezentace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 53-75. ISSN 1212-365X.
 34. NOSÁL, Igor. Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních:dětství mezi socialismem a post-socialismem. Editoři Ivo Plaňava, Milan Pilát. In PLAŇAVA, Ivo a Milan PILÁT. Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 190-200, 10 s. ISBN 80-86598-36-5.
 35. 2000

 36. NOSÁL, Igor. Národní mýty v politice a politické kultuře postkomunistických společností-český příklad. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno - Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 81-93. ISBN 80-210-2388-0.
 37. NOSÁL, Igor. Zrození nové politické třídy a její politické kultury. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 207-221. ISSN 1212-365X.
 38. 1999

 39. NOSÁL, Igor. Culture politique et politique locale en République tchéque. In Émergence des pratiques démocratiques en République tchéque. Praha: Centre francais de Recherche en Science sociales (CEFRES), 1999. s. 25-36. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-86311-00-7.
 40. NOSÁL, Igor. Politická kultura a lokální politika v České republice. In Vznikání demokratické praxe v České republice. Praha: CEFRES, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1999. s. 21-30. Cahiers du Cefres, No.16. ISBN 80-902196-8-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2022 13:57