Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. LACKO, David, Tomáš PROŠEK, Jiří ČENĚK, Michaela HELÍSKOVÁ, Pavel UGWITZ, Vojtěch SVOBODA, Peter POČAJI, Matěj VAIS, Helena HALÍŘOVÁ, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Analytic and Holistic Cognitive Style as a Set of Independent Manifests: Evidence from a Validation Study of Six Measurement Instruments. PLOS ONE. UNITED STATES: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2023, roč. 18, č. 6, s. 1-30. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0287057.
 2. LU, Wei-lun, Nicol DOSTÁLOVÁ, David LACKO, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. From reading style to cognitive style and its possible application: An eye‑tracking and CFT approach. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. SpringerOpen, 2023, roč. 8, č. 22, s. 1-13. doi:10.1186/s40862-023-00195-4.
 3. 2022

 4. LANG, Matěj, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Brýle pro rozšířenou realitu: letová podpora pilotů ultralehkých letadel - funkční prototyp. 2022.
 5. SEDLÁK, Michal, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Milan DOLEŽAL. Collaborative and individual learning of geography in immersive virtual reality : An effectiveness study. PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2022, roč. 17, č. 10, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0276267.
 6. DOSTÁLOVÁ, Nicol, Roman ŠVAŘÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA a Jiří ČENĚK. Eye movements of dyslexic children during the reading of syllables and consistent text : An eye-tracking study. In European Conference on Educational Research ECER 2022. 2022.
 7. UGWITZ, Pavel, Ondřej KVARDA, Zuzana JUŘÍKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Tamm SASCHA. Eye-Tracking in Interactive Virtual Environments: Implementation and Evaluation. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-30. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app12031027.
 8. JOCHECOVÁ, Kateřina, Michal ČERNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Hana ŠVEDOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Jiří CHMELÍK, Vojtěch BRŮŽA, Ondřej KVARDA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Geography Education in a Collaborative Virtual Environment : A Qualitative Study on Geography Teachers. International Journal of Geo-Information. 2022, roč. 11, č. 3, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi11030180.
 9. LANG, Matěj, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Ověřené technické řešení - propojení AR brýlí se senzory pro piloty ULL. 2022.
 10. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ a Ondřej KVARDA. Využití virtuální reality pro parametrizaci agentních modelů pro potřeby korektní reprezentace behaviorálních vlastností osob. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 23 s. TL02000103-V7.
 11. 2021

 12. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.
 13. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ a David LACKO. A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing. PLoS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0250164.
 14. LACKO, David, Tomáš PROŠEK, Jiří ČENĚK, Michaela HELÍSKOVÁ, Pavel UGWITZ, Vojtěch SVOBODA, Peter POČAJI, Matěj VAIS, Helena HALÍŘOVÁ, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. A Preregistered Validation Study of Methods Measuring Analytic and Holistic Cognitive Styles: What do We Actually Measure and How Well? PsyArXiv preprints. 2021, 93 s. doi:10.31234/osf.io/p6hr7.
 15. SNOPKOVÁ, Dajana, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ, Jiří HLADÍK, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina JOCHECOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Petr KUBÍČEK. Časoprostorová analýza trajektorií evakuačních tras ve virtuálních a reálných prostředích. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
 16. LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK a Pavel UGWITZ. Development of methods measuring analytic and holistic cognitive style. In 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+, Praha, 2021). 2021.
 17. ŠAŠINKA, Čeněk, David LACKO, Jiří ČENĚK, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ, Hana ŘÁDOVÁ, Martina FABIANOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Jiří BRANČÍK a Markéta JANKOVSKÁ. ImGo : A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks. Psychological Reports. Psychological reports, 2021, Neuveden, Neuveden, s. 1-43. ISSN 0033-2941. doi:10.1177/00332941211040431.
 18. LU, Wei-lun a Čeněk ŠAŠINKA. Learning of Chinese as a Second Language and Its Influence on Reading style: An Eye-tracking Study. In The 3rd International Symposium of the European Association of Chinese Teaching (EACT). 2021.
 19. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ a Kateřina JOCHECOVÁ. Testování chování osob ve virtuálním a reálném prostředí - evaluační studie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 85 s. TL02000103-V2.
 20. UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.
 21. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Lukáš HERMAN. Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
 22. 2020

 23. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Milan KONEČNÝ, Stanislav POPELKA a David LACKO. AN EYE-TRACKING ANALYSIS OF VISUAL SEARCH TASK ON CARTOGRAPHIC STIMULI. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 36-41. ISSN 1314-0604.
 24. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF THE EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYE-TRACKING ANALYSIS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604.
 25. LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zdeněk STACHOŇ a Wei-lun LU. Cross-Cultural Differences in Cognitive Style, Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students. Studia Psychologica. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2020, roč. 62, č. 1, s. 23-43. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.01.789.
 26. ČENĚK, Jiří, Jie-Li TSAI a Čeněk ŠAŠINKA. Cultural variations in global and local attention and eye-movement patterns during the perception of complex visual scenes: Comparison of Czech and Taiwanese university students. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 11, s. 1-22. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0242501.
 27. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Wei-lun LU, Vojtěch JUŘÍK a Daniela HALÁMKOVÁ. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 43-48. ISBN 978-80-244-5731-4.
 28. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Pavel UGWITZ a Petr KUBÍČEK. POSSIBILITIES OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF HYPSOGRAPHY EDUCATION PROCESS IN COLLABORATIVE IMMERSIVE VIRTUAL REALITY. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 425-429. ISSN 1314-0604.
 29. LACKO, David, Jiří ČENĚK, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Wei-lun LU a Zdeněk STACHOŇ. Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas : Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 201-212. ISBN 978-80-244-5731-4.
 30. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Jan FITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, David LACKO, Wei-lun LU a Vojtěch JUŘÍK. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 234-240. ISBN 978-80-244-5731-4.
 31. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.
 32. HALÁMKOVÁ, Daniela, Jiří ČENĚK, Čeněk ŠAŠINKA a Jie-Li TSAI. Vplyv špecifických vlastností podnetového materiálu na očné pohyby u participantov z dvoch rozdielnych kultúr. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., Dominik, T. PhD Existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. s. 280-288. ISBN 978-80-244-5731-4.
 33. HALÁMKOVÁ, Daniela, Jiří ČENĚK, Čeněk ŠAŠINKA a Jie-Li TSAI. Vplyv špecifických vlastností podnetového materiálu na očné pohyby u participantov z dvoch rozdielnych kultúr. In PhD Existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy. 2020.
 34. KUBÍČEK, Petr, Dajana SNOPKOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Ondřej UHLÍK, Vojtěch JUŘÍK, Pavel UGWITZ, Čeněk ŠAŠINKA, Petra OKŘINOVÁ, Jiří APELTAUER a Tomáš APELTAUER. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2020, roč. 66/108, č. 11, s. 218-227. ISSN 1805-7446.
 35. 2019

 36. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ a Dajana SNOPKOVÁ. Analýza chování člověka ve virtuálních geovizualizacích v kontextu ekologické validity výzkumu. In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
 37. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
 38. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zbyněk ŠTĚRBA, Stephan ANGSUESSER, Sara Irina FABRIKANT, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Cross-cultural differences in figure–ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. Taylor & Francis, 2019, roč. 46, č. 1, s. 82-94. ISSN 1523-0406. doi:10.1080/15230406.2018.1470575.
 39. JUŘÍK, Vojtěch, Katarína ŠAFÁROVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Embodied cognition significance for the ecologically valid psychological research in virtual reality. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PHD EXISTENCE 2019 „Body and mind“. 1. vyd. Olomouc: Portál, 2019. s. 374-382. ISBN 978-80-244-5544-0.
 40. ŠAŠINKA, Čeněk a Alžběta ŠAŠINKOVÁ. Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku. ITlib Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019, č. 3. ISSN 1335-793X.
 41. ČENĚK, Jiří, Jie-Li TSAI a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-movement patterns during the perception of complex visual scenes : The comparison of Czech and Taiwanese samples. In European Conference on Eye-Movements, Alicante, 2019. 2019.
 42. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-Tracking in VR: From Heatmaps to Object AoIs. In 14th International Conference on Spatial Information Theory. 2019.
 43. JUŘÍK, Vojtěch, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Pavel UGWITZ, Jiří CHMELÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-tracking in VR setting : implementation for cross-cultural research. In 20th European Conference on Eye Movements, 18.-22. 8. 2019, Alicante, Spain. 2019.
 44. JUŘÍK, Vojtěch, Pavel UGWITZ a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-tracking ve virtuální realitě : implementace a možnosti měření. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Gergeľ, Peter; Tomko, Matúš. Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 45-47. ISBN 978-80-223-4720-4.
 45. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš URBÁNEK a Jiří CHMELÍK. Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2019, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581.
 46. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta a Čeněk ŠAŠINKA. Kolaborativní imerzivní virtuální prostředí jako nástroj pro výzkum interkulturních rozdílů. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko. Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 112-113. ISBN 978-80-223-4720-4.
 47. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE). In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
 48. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9091873.
 49. LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Stanislav POPELKA a Zdeněk STACHOŇ. The Eye-Tracking Measurement and Cartographic Stimuli. In 20th European Conference on Eye Movements, Alicante, Spain, 19.8. 2019. 2019.
 50. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Aleš MATAS a Markéta KUKAŇOVÁ. The Impact of Global/Local Bias on Task-Solving in Map-Related Tasks Employing Extrinsic and Intrinsic Visualization of Risk Uncertainty Maps. The Cartographic Journal. Abingdon-on-Thames: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 56, č. 2, s. 175-191. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2017.1414018.
 51. STACHOŇ, Zdeněk, Ondřej KVARDA, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Virtuální realita v procesu komunikace kartografické informace. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko;. Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019 život 2019. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 101-103. ISBN 978-80-223-4720-4.
 52. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Ztraceno v kontrole. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Gergeľ, Peter; Tomko, Matúš. Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2019. s. 110-111. ISBN 978-80-223-4720-4.
 53. 2018

 54. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604.
 55. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Stephan ANGSÜSSER, Petr KUBÍČEK, Zbyněk ŠTĚRBA a Martina BILÍKOVÁ. Effect of Size, Shape and Map Background in Cartographic Visualization: Experimental Study on Czech and Chinese Populations. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110427.
 56. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interaction Primitives in 3D Geovisualizations. In Svobodová, Hana. Useful Geography : Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Brno: Masaryk University, 2018. s. 294-303. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 57. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Pavel UGWITZ a Milan DOLEŽAL. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 35-37. ISBN 978-80-88123-24-8.
 58. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Kognice a umělý život 2018: sborník příspěvků. Brno: Flow, z.s., 2018. s. 1-82, 81 s. ISBN 978-80-88123-24-8.
 59. 2017

 60. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Jiří APELTAUER a Tomáš URBÁNEK. Cartographic Design and Usability of Visual Variables for Linear Features. Cartographic Journal. Oxon, England: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017, roč. 54, č. 1, s. 91-102. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2016.1168141.
 61. ŠAŠINKA, Čeněk, Jiří ČENĚK, Kamil MORONG, Tomáš URBÁNEK, Pavel UGWITZ, Michaela HELÍSKOVÁ a Alžběta STRNADOVÁ. Flagtest: manuál psychodiagnostické metody verze 1.0. 2017.
 62. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Information Availability : The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. In 28th International Cartographic Conference, 2.-7. 7. 2017, Washington DC. 2017.
 63. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interakční primitiva pro 3D geovizualizaci. In 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Sborník abstraktů. 2017.
 64. ŠAŠINKA, Čeněk, Jiří ČENĚK, Kamil MORONG, Tatiana MALATINCOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavel UGWITZ, Tomáš URBÁNEK, Michaela HELÍSKOVÁ a Alžběta STRNADOVÁ. Interfereční polohový test: manuál diagnostické metody IPT verze 1.0. 2017.
 65. JUŘÍK, Vojtěch, Pavel UGWITZ a Čeněk ŠAŠINKA. Primitiva virtuální interakce : základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.
 66. ČENĚK, Jiří, Čeněk ŠAŠINKA, Kamil MORONG, Tomáš URBÁNEK, Pavel UGWITZ, Adéla POTYKOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Michaela HELÍSKOVÁ, Alžběta STRNADOVÁ a Michal SEDLÁK. Test verbálního uvažování: manuál psychodiagnostické metody TVU 1.0. 2017.
 67. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
 68. ŠAŠINKA, Čeněk, Kamil MORONG a Zdeněk STACHOŇ. The Hypothesis Platform : An Online Tool for Experimental Research into Work with Maps and Behavior in Electronic Environments. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 12, s. 1-22. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6120407.
 69. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
 70. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Visual cognitive styles in virtual environments : Constructing and evaluating adequate task. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.
 71. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Visual cognitive styles in virtual environments: Constructing and evaluating adequate task. In Kognicia a umelý život XVII, 2017. 2017. ISBN 978-80-223-4346-6.
 72. CHMELAŘOVÁ, Kateřina, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Visualization of Environment-related Information in Augmented Reality : Analysis of User Needs. In Peterson, M. Advances in Cartography and GIScience. ICACI 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Washington, Spojené státy americké: Springer, Cham, 2017. s. 283-292. ISBN 978-3-319-57335-9. doi:10.1007/978-3-319-57336-6_20.
 73. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
 74. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. When the Display Matters : A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences. Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.
 75. MALATINCOVÁ, Tatiana, Jaroslav TOČÍK a Čeněk ŠAŠINKA. With or without Automaticity: Interference and Negative Priming Effects as Indicators of (Lacking) Convergent Validity in Two Computerized Stroop-like Tasks. In International Convention of Psychological Science 2017. 2017.
 76. 2016

 77. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016.
 78. JUŘÍK, Vojtěch, Jan NEHYBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kamila VLČKOVÁ, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Jan POSPÍCHAL, Pavel UGWITZ a Jiří CHMELÍK. Embodied Morality : The influence of body on moral judgement. In Sociální procesy a osobnost 2016, 12.-14. 9. 2016, Nový Smokovec. 2016.
 79. POPELKA, Stanislav, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Jitka DOLEŽALOVÁ. Eyetribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience. 2016, roč. 2016, February, s. "nestrankovano", 14 s. ISSN 1687-5265. doi:10.1155/2016/9172506.
 80. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Is More Less? How 3D visualization affects cognition. In Oslavy 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU, 10.5. 2016, Brno. 2016.
 81. JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. Když je více méně : Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. In Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová. Kognice a Umělý život. ČVUT v Praze: Kognice a Umělý život, 2016. s. 79-84. ISBN 978-80-01-05915-9.
 82. JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. LEARNING IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENTS : ALL ABOUT IMMERSIVE 3D INTERFACES. In EDULEARN16 Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. s. 7868-7881. ISBN 978-84-608-8860-4. doi:10.21125/edulearn.2016.
 83. ŠAŠINKA, Čeněk, Kamil MORONG a Pavel UGWITZ. Mutace SW Hypothesis pro diagnostiku a REPORTOVACI aplikace pro tabulku score. Masarykova univerzita, 2016.
 84. CHMELAŘOVÁ, Kateřina a Čeněk ŠAŠINKA. Paragliding : Augmented Reality Solution. In NordiCHI 2016. 2016.
 85. CHMELAŘOVÁ, Kateřina a Čeněk ŠAŠINKA. Paragliding Navigation with Augmented Reality. In 90. výročí založení Psychologického Ústavu FF MU - poster. Brno: Neuveden, 2016. s. nestránkováno, 1 s.
 86. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognicia a umelý život XV, 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-223-3875-2.
 87. ŠAŠINKA, Čeněk, Markéta KUKAŇOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Stanislav POPELKA a Kamil MORONG. Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda. Sociální procesy a osobnost 2015: Sborník příspěvků. 2016. s. 339–346. ISBN 978-80-210-8298-4.
 88. 2015

 89. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 s. ISBN 978-80-210-7824-6.
 90. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Iva BUREŠOVÁ. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 21.–22. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-8026-3.
 91. ČENĚK, Jiří a Čeněk ŠAŠINKA. Cross-cultural differences in visual perception. The Journal of Education, Culture and Society. Wroclaw: Foundation Pro Scientia Publica, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 187-206. ISSN 2081-1640.
 92. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jaromír ČAPEK. Evaluating Cartographic Visualizations Using Blank Maps And From the Perspective of the Individual Differences: A Pilot Study. In 4th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology. Singapur: Neuveden, 2015. s. 1-14. ISSN 2251-1865.
 93. ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 59-73. ISBN 978-3-319-17737-3. doi:10.1007/978-3-319-17738-0_5.
 94. ČENĚK, Jiří, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš URBÁNEK. Interkulturní rozdíly ve zrakovém vnímání a metody jejich měření. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognícia a umelý život 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 38-43. ISBN 978-80-223-3875-2.
 95. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. New Approach to Experimental Testing in Cartography. In Gartner Georg; Huang, Haosheng. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna, 10-12 November 2015. Vienna: Vienna University of Technology, 2015. s. 182-184. ISBN 978-1-907075-03-2.
 96. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA a Milan KONEČNÝ. Research on Usability Testing and Cognitive Issues of Cartographic Visualizations in the Context of Different Groups of Users. In FIG Working Week 2015. Sofia, Bulgaria: International Federation of Surveyors, 2015. s. 1-11. ISBN 978-87-92853-35-6.
 97. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. first. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 98. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 99. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7893-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 100. ŠAŠINKA, Čeněk, Markéta KUKAŇOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Stanislav POPELKA a Kamil MORONG. Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu. In Sociální procesy a osobnost 2015, 18th annual international conference, Brno, Czech Republic. 2015.
 101. 2014

 102. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Empirical Evaluation of Cartographic Visualizations Using Blank Maps: A Pilot Study. In AAG Annual Meeting. 2014.
 103. ŠAŠINKA, Čeněk a Zdeněk STACHOŇ. Experimentální zkoumání kognitivních procesů pomocí původního webového nástroje MuTeP: zkoumání práce na mapách v kontextu osobnosti uživatele. In Kelemen, J.; Rybár, J.; Farkaš, I.; Takáč, M. Kognitivní věda a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 235-242. ISBN 978-80-7248-863-6.
 104. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Zbyněk ŠTĚRBA a Jiří ČENĚK. Influence of cartographic visualization methods on cognitive processing: comparison of extrinsic and intrinsic visualization of avalanche hazard maps. Perception. 2014, roč. 43, S, s. 156-157. ISSN 0301-0066.
 105. ŠAŠINKA, Čeněk. Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kelemen, J., Vavrečková, Š. Kognice a umělý život 2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 191-199. ISBN 978-80-7248-951-0.
 106. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Sascha TAMM. Mixed Research Design in Cartography: A Combination of Qualitative and Quantitative Approaches. Kartographische Nachrichten. 2014, roč. 64, č. 5, s. 262-269. ISSN 0022-9164.
 107. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Petr KUBÍČEK a Zbyněk ŠTĚRBA. MuTeP – alternativní nástroj pro testování kartografických vizualizací a sběr dat. In Sborník abstraktů 23. sjezd České geografické společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 108. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Jiří CHMELÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Rastislav TISOVČÍK. Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty. In Sborník abstraktù příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0796-9.
 109. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Usability testing of cartographic visualizations: principles and research methods. In Bandrova, Konečný. 5th International Conference on Cartography and GIS Proceedings Vol. 1 and Vol. 2. Riviera (Bulgaria): Bulgarian Cartographic Association, 2014. s. 333-340. ISSN 1314-0604.
 110. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Vybrané kognitivní aspekty vizualizace polohové nejistoty v geografických datech. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2014, roč. 119, č. 1, s. 67-90. ISSN 1212-0014.
 111. 2013

 112. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zbyněk ŠTĚRBA, Jiří ZBOŘIL, Šárka BŘEZINOVÁ a Josef ŠVANCARA. Influence of Graphic Design of Cartographic Symbols on Perception Structure. Kartographische Nachrichten. 2013, Neuveden, č. 4, s. 216-220. ISSN 0022-9164.
 113. KUBÍČEK, Petr, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Karel STANĚK, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ a Václav TALHOFER. Konceptuální a technologické aspekty adaptivní kartografie. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2951-7.
 114. 2012

 115. ŠTĚRBA, Zbyněk a Čeněk ŠAŠINKA. Evaluation of Maps for Crisis Management in the Context of User's Cognitive Features. In Risk Models and Applications. první. Berlin: CODATA-Germany e.V., 2012. s. 79-88. Lecture Notes in Information Science. ISBN 978-3-00-036336-8.
 116. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. Human cognition: people in the world and world in their minds. In Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data. Ljubljana: IGI Global, 2012. s. 97-122. ISBN 978-1-4666-0327-1. doi:10.4018/978-1-4666-0327-1.ch005.
 117. ŠAŠINKA, Čeněk a Kamil MORONG. Původní výzkumný nástroj pro oblast kartografie a psychologie – Multivariantní Testovací program (MuTeP). In Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. Sociálne procesy a osobnosť 2012:Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, 2012. s. 188-194, 6 s. ISBN 978-80-88910-40-4.
 118. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. UNCERTAINTY VISUALIZATION TESTING. In Bandrova, T., Konecny, M., Zhelezov, G. Proceedings of the 4th conference on Cartography and GIS. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2012. s. 247-256. ISSN 1314-0604.
 119. 2011

 120. JANKOVSKÁ, Markéta, Mojmír TYRLÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Katarína MILLOVÁ a Pavel TŮMA. Atribuční charakteristiky ve vztahu ke zvládání stresu a sebehodnocení. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (Sborník příspevků). Brno: Tribun EU, 2011. s. 109-114. ISBN 978-80-263-0029-8.
 121. JANKOVSKÁ, Markéta, Zuzana KOCÁBOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Development and use of Test of responses to stress. In 6th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology (11 - 12 July 2011 ) at Roehampton University, London. 2011.
 122. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 123. ŠTĚRBA, Zbyněk, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ZBOŘIL, Šárka BŘEZINOVÁ a Václav TALHOFER. Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2011, roč. 99/57, č. 8, s. 173-182. ISSN 0016-7096.
 124. TŮMA, Pavel, Katarína MILLOVÁ, Markéta JANKOVSKÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Mojmír TYRLÍK. Influence of Self-esteem on Coping in Adolescents: Age and Gender Differences. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 125. BŘEZINOVÁ, Šárka a Čeněk ŠAŠINKA. Interindividuální rozdíly ve způsobu sebelokalizace v neznámém prostředí: terénní výzkum. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. Brno: Tribun EU, 2011. s. 45-50, 376 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
 126. JANKOVSKÁ, Markéta, Mojmír TYRLÍK, Katarína MILLOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Pavel TŮMA. Sebehodnocení ve vztahu ke zvládání stresu a atribuci u žáků základních škol. In Denisa Fedáková, Michal Kentoš. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 2011. s. 155-161. ISBN 978-80-89524-01-3.
 127. ŠAŠINKA, Čeněk, Zuzana KOCÁBOVÁ a Markéta JANKOVSKÁ. Test reakcí na stres: Vývoj nového grafického projektivního testu pro cílovou skupinu dětí a adolescnetů. In Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.
 128. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. The usability of selected base maps for crises management: users' perspectives. SpringerLink, Applied Geomatics. Springer, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 189–198. ISSN 1866-9298.
 129. KUBÍČEK, Petr a Čeněk ŠAŠINKA. Thematic Uncertainty Visualization Usability – Basic Methods Comparison. Annals of GIS. Honkong: Taylor &Francis, 2011, roč. 17, č. 4, s. 253-263. ISSN 1947-5683. doi:10.1080/19475683.2011.625978.
 130. TŮMA, Pavel, Katarína MILLOVÁ, Mojmír TYRLÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Markéta JANKOVSKÁ. Věkové a genderové rozdíly v sebehodnocení a jeho vlivu na zvládání zátěže v období adolescence. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (Sborník příspevků). Brno: Tribun EU, 2011. s. 332-337. ISBN 978-80-263-0029-8.
 131. MILLOVÁ, Katarína, Pavel TŮMA, Mojmír TYRLÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Markéta JANKOVSKÁ. Věkové a genderové rozdíly ve zvládání zátěže u adolescentů. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (Sborník příspevků). Brno: Tribun EU, 2011. s. 201-206. ISBN 978-80-263-0029-8.
 132. MILLOVÁ, Katarína, Pavel TŮMA, Mojmír TYRLÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Markéta JANKOVSKÁ. Zátěžové situace, jejich vnímání a zvládání u žáků základní školy. In Denisa Fedáková, Michal Kentoš. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 2011. s. 250-255. ISBN 978-80-89524-01-3.
 133. 2010

 134. ŠAŠINKA, Čeněk, Šárka BŘEZINOVÁ, Jiří ZBOŘIL a Zdeněk STACHOŇ. Analýza činnosti operátorů HZS v krajských operačních střediscích v perspektivě teorie informačního chování: empirický výzkum. In Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 367-370. ISBN 978-80-7248-589-5.
 135. ŠAŠINKA, Čeněk a Zuzana KOCÁBOVÁ. Možnosti využití systémově dynamických modelů v psychoterapii závislostí a při prevenci relapsů. In Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 371-374. ISBN 978-80-7248-589-5.
 136. ŠAŠINKA, Čeněk, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Kamil MORONG. MuTeP - multivariantní testovací program. 2010.
 137. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA a Václav TALHOFER. PERCEPTION OF VARIOUS CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS UNDER SPECIFIC CONDITION. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management - Towards Better Solutions. 1. vydání. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. s. 349-360. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
 138. JANKOVSKÁ, Markéta, Mojmír TYRLÍK, Katarína MILLOVÁ, Pavel TŮMA a Čeněk ŠAŠINKA. Sebehodnocení ve vztahu ke zvládání stresu a atribuci u žáků základních škol (poster). In Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
 139. ŠAŠINKA, Čeněk, Šárka BŘEZINOVÁ, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Utilization of Spatial Data in Emergency Response: System Optimization Based on Analysis of Working Practices. In Proceedings Digital earth in the service of society: sharing information, building knowledge. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, International Society for Digital Earth, 2010. 8 s. ISBN 978-954-724-039-1.
 140. MILLOVÁ, Katarína, Pavel TŮMA, Mojmír TYRLÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Markéta JANKOVSKÁ. Zátěžové situace, jejich vnímání a zvládání u žáků základní školy (poster). In Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
 141. 2009

 142. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. PERCEPTION OF VARIOUS CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS UNDER SPECIFIC CONDITION. In Proceedings Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 143. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. POSSIBILITIES OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATION EXPERIMENTAL TESTING. In Interregional Symposium GI 2009. Dresden: IGN e. V., 2009. 132 s. ISSN 1801-6480.
 144. SLIVIAKOVÁ, Andrea, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Jiří ZBOŘIL. Posuzování uživatelských charakteristik kartografických produktů: interakce člověk a GIS. In Kognice a umělý život 2009. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 297-304. ISBN 978-80-7248-516-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 09:14