Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Michal HANZL a Daniel PYŠNÝ. E-KURZ: IT bezpečnost a gramotnost ve vzdělávání. 1. vyd. Brno, 2021.
 2. 2020

 3. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Aplikace Techniky 1 - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 4. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 5. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 6. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy (elektronické studijní opory pro studenty). 2020.
 7. ŘEHOŘOVÁ, Jitka, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Realizace interiérového designu na 2.stupni ZŠ v rámci polytechnických výukových programů. 2020.
 8. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 9. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Speciální praktikum - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 10. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 11. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Zpracování polymerních hmot od A do Z (elektronické studijní opory pro studenty). Pedagogická fakulta, MU, 2020.
 12. 2019

 13. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Praktické činnosti pro učitelství MŠ - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). PdF MU, 2019.
 14. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). PdF MU, 2019.
 15. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga - INTERAKTIVNÍ OSNOVA (elektronické studijní opory pro studenty). PdF MU, 2019.
 16. ŘEHOŘOVÁ, Jitka, Miroslava DANČÁKOVÁ, Vojtěch JAŠÍČEK a Tereza HRDLIČKOVÁ. Za hranice školy: Polytechnika jako průsečík mezi formálním a neformálním vzděláváním - výroba Elektrosolitéru (metodický manuál). první. SVČ Lužánky, Brno, 2019.
 17. 2017

 18. ŘEHOŘOVÁ, Jitka. HLAVY SI LÁMEM NEJRADĚJI S HLAVOLAMEM. In Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. a Mgr. Petr Simbartl. HRBÁČEK, Jiří. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň 306 14, 2017. s. 167-172. ISBN 978-80-261-0710-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 10:47