Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2019

    1. ZONKOVÁ, Marta. Různorodost celoživotního učení (Diversity of lifelong learning). Brno: KISK MU, 2019. ISSN 2570-9364.

    2018

    1. MAZÁČOVÁ, Pavlína and Marta ZONKOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole : případová studie (Developing of Information Literacy in Educational Practice at a Laboratory Primary School : Case Study). Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. UK Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, vol. 2018, No 2, p. 21-43. ISSN 2533-7882.
Display details
Displayed: 30/11/2023 02:25